Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Prijs parameters


De verschillende projecten kunnen berekend worden op basis van verkoopprijzen die u voor de modellen heeft bepaald. Hier kan u verkoopprijzen voor modellen definiëren als volgt:
 
 • Verkoopprijs m2; de verkoopprijs van de betreffende projectmodellen wordt berekend als volgt: Oppervlakte projectmodel X de gedefinieerde m2 verkoopprijs 
 • Minimum/maximum verkoopprijzen in functie van de afmetingen van het model (tabel); de verkoopprijs van de betreffende projectmodellen wordt berekend aan de hand van de in de tabel ingevulde referentieprijzen 

 Doe als volgt:
1.
Plaats u in FORMULIER
2.
Druk + in de werkbalk onderaan het scherm of druk SHIFT + F3. Het scherm staat in Invoegen mode, het codeveld is blauw gekleurd en de gegevens van het actieve scherm zijn overgenomen. Indien u standaard wenst te vertrekken van een leeg scherm, dan mag in BEWERKEN.Instellingen, Tab Gegevens de vermelding "De + toets dupliceert het actuele record" niet aangevinkt zijn.
 Via ALT+F3 wordt het scherm eveneens volledig leeg gemaakt, ongeacht de genoemde instelling in BEWERKEN.Instellingen, Tab Gegevens
3.
Codeer het betreffende model: Vul de code in van de reeks, zoals gedefinieerd in REEKS + de code voor het model
Klik op --- voor een lijst van de bestaande reeksen en selecteer eventueel de gewenste reeks.
4.
Modelomschrijving. Kan ingegeven worden in 5 verschillende talen. U kan naar de omschrijving in de volgende taal gaan door met de linkermuistoets op de taalcode te klikken.
5.
Vul eventueel de code in van de gewenste prijsblok. De prijsblok en zijn prijsparameters moeten gedefinieerd zijn in PRIJSGROEPEN. Klik op --- voor een lijst van de bestaande prijsblokken en selecteer eventueel de betreffende blok. De voor het model gedefinieerde verkoopprijzen zullen verhoogd of verlaagd worden met de prijsparameters van de hier toegewezen prijsblok.
Gebruik van prijsblokken
6.
Definieer de verkoopprijs voor het betreffende model. Er zijn 2 mogelijkheden om dit te doen:
 
MOGELIJKHEID 1:
Definiëren van een verkoopprijs per m2 als volgt:
 • Prijs: vul de verkoopprijs in per m2 voor het model 
 • Min Opp: vul eventueel de minimum aan te rekenen oppervlakte in 
 • Tijd 1 /Tijd 2: vul het aantal tijdseenheden in die u per m2 voor het model wil aanrekenen. Doe dit voor Tijd 1 en/of voor Tijd 2. De standaardkost per tijdseenheid moet gedefinieerd zijn in BEWERKEN.Instellingen.Nieuw Project
  De kost per tijdseenheid X aantal tijdseenheden zullen toegevoegd worden aan de verkoopprijs van het model.
  Gebruik van tijden
Indien in PROJECT een model voorkomt met dezelfde code als het hier gedefinieerde model, dan verschijnt op OFFERTE de volgende verkoopprijs:
oppervlakte van het projectmodel X de hier ingevulde verkoopprijs per m2
+ kost Tijd 1/ Tijd 2 (indien ingevuld)
+ of - de prijsparameters van de prijsblok, indien toegewezen
 
MOGELIJKHEID 2:
Definiëren van minimum / maximum referentieprijzen in functie van de afmetingen van het model als volgt:
 • Vul in de tabel de afmetingen van het model in:
  - minimum breedte model
  - maximum breedte model
  - minimum hoogte model
  - maximum hoogte model 
 • Vul in de tabel de referentieprijzen + eventueel tijden in voor het model:
  - verkoopprijs voor minimum breedte en minimum hoogte en/of aantal tijdseenheden voor Tijd 1/Tijd 2
  - verkoopprijs voor maximum breedte en minimum hoogte en/of aantal tijdseenheden voor Tijd 1/Tijd 2
  - verkoopprijs voor maximum hoogte en minimum breedte en/of aantal tijdseenheden voor Tijd 1/Tijd 2
  - verkoopprijs voor maximum hoogte en maximum breedte en/of aantal tijdseenheden voor Tijd 1/Tijd 2
   Indien u tijdseenheden invult moet de standaardkost per tijdseenheid gedefinieerd zijn in
Indien in PROJECT een model voorkomt met dezelfde code als het hier gedefinieerde model, dan verschijnt op OFFERTE de volgende verkoopprijs:
 
intrapolatie van de ingevulde referentieprijzen in functie van de exacte breedte en de exacte hoogte van het projectmodel
+ kost Tijd 1/ Tijd 2 (indien ingevuld)
+ of - de prijsparameters van de prijsblok, indien toegewezen
 
Voor de profielen, vullingen, beslag, afwerking van het model bepaalt u in PROJECT via hun INFO of ze al dan niet vervat zitten in de gedefinieerde verkoopprijs van het model en of ze al dan niet afzonderlijk verschijnen op OFFERTE.
Gebruik van Info
 
Op ESTIMATIE en CALCULATIE verschijnt nooit de hier gedefinieerde verkoopprijs, maar steeds de berekende verkoopprijs van het projectmodel, zijnde de som van de ingevulde verkoopprijzen/aankoopprijzen van de verschillende profielen, vullingen, beslag,... waaruit het projectmodel bestaat
+ kost Tijd 1/Tijd 2 indien bepaald
+ of - de prijsparameters van de prijsblok voor profielen, vullingen, beslag, ...
 
De andere manieren om projecten te rekenen op basis van verkoopprijzen van modellen zijn:
 
 • verkoopprijs model invullen in PROJECT, Tab Groep Detailof in EDITOR, niveau Kader Deel
 • verkoopprijs standaardmodel invullen in Prijs Standaard
 • verkoopprijs model invullen in Prijs Tarief
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland