Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Prijs Tarief


De verschillende projecten kunnen berekend worden op basis van verkoopprijzen die u voor de modellen heeft bepaald. Eén van de manieren om dit te doen is het definiëren van verkoopprijzen in functie van de afmetingen van het model. Indien de afmetingen van het projectmodel met dezelfde code de hier gedefinieerde afmetingen overschrijden, neemt het programma automatisch de verkoopprijs die hier is gedefinieerd voor de eerstvolgende grotere afmetingen.

 

Doe als volgt:

Plaats u in FORMULIER en druk + in de werkbalk onderaan het scherm of druk SHIFT + F3.

Het scherm staat in Invoegen mode, het codeveld is blauw gekleurd en de gegevens van het actieve scherm zijn overgenomen.
Indien u standaard wenst te vertrekken van een leeg scherm, dan mag in BEWERKEN.Instellingen, Tab Gegevens de vermelding "De + toets dupliceert het actuele record" niet aangevinkt zijn.

Via ALT+F3 wordt het scherm eveneens volledig leeg gemaakt, ongeacht de genoemde instelling in BEWERKEN.Instellingen, Tab Gegevens

 • Codeer het betreffende model: Vul de code in van de reeks + de code voor het model, zoals voor het model gedefinieerd in PRIJS.PARAMETERS (Elk van de modellen moet dus eerst gecodeerd zijn in GEGEVENS.PRIJS.PARAMETERS)!
 • Vul de eerste breedte en hoogte van het model in
 • Prijs: Vul de verkoopprijs in voor de gedefinieerde breedte en hoogte
 • Tijd 1 / Tijd 2: Vul het aantal tijdseenheden in die u voor het model met deze afmetingen wil aanrekenen. Doe dit voor Tijd 1 en/of voor Tijd 2. De standaardkost per tijdseenheid moet gedefinieerd zijn in BEWERKEN.Instellingen.Nieuw Project
  De kost per tijdseenheid X aantal tijdseenheden zullen toegevoegd worden aan de verkoopprijs van het model.

  Zie ook: 
  Gebruik van tijden
 • Klik om te bevestigen. Klik de actie annuleren.
 • Herhaal B X H /Prijs / Tijd1 /Tijd 2: Definieer voor het model de eerstvolgende breedte/hoogte, de verkoopprijs + eventueel tijden.
Definieer op deze manier voor het betreffende model de verschillende breedtes/hoogtes, de respectievelijke verkoopprijzen en eventueel de tijden. U laat de breedtes/hoogtes oplopen zoals u dat zelf wenst.
 
Indien in PROJECTEN een model voorkomt met dezelfde code als het hier gedefinieerde model, dan verschijnt op OFFERTE de volgende verkoopprijs:
 

het projectmodel en het standaard model hebben dezelfde afmetingen: de verkoopprijs, hier bepaald voor deze afmetingen

breedte/hoogte van het projectmodel en het standaard model zijn niet identiekde verkoopprijs, hier bepaald voor de eerstvolgende grotere breedte/hoogte verkoopprijs bepaald voor de eerstvolgende breedte/hoogte

+ kost Tijd 1/ Tijd 2 (indien ingevuld)
+ of - de prijsparameters van de prijsblok, indien toegewezen aan het model in 
Prijs parameters

Opmerkingen:
 

Voor de profielen, vullingen, beslag, afwerking van het model bepaalt u in PROJECT via hun INFO of ze al dan niet vervat zitten in de gedefinieerde verkoopprijs van het model en of ze al dan niet afzonderlijk verschijnen op OFFERTE.

Op ESTIMATIE en CALCULATIE verschijnt nooit de hier gedefinieerde verkoopprijs, maar steeds de berekende verkoopprijs van het projectmodel, zijnde som van de ingevulde verkoopprijzen/aankoopprijzen van de verschillende profielen, vullingen, beslag,... waaruit het projectmodel bestaat + kost Tijd 1/Tijd 2 indien bepaald + of - de prijsparameters van de prijsblok voor profielen, vullingen, beslag, ...

 

Andere manieren om projecten te rekenen op basis van verkoopprijzen van modellen zijn:

 • verkoopprijs model invullen in PROJECT, Tab Groep Detail of in EDITOR, niveau Kader Deel
 • verkoopprijs standaardmodel invullen in Prijs standaard
 • verkoopprijs model invullen in Prijs parameters (m2 prijs of tabel)

Zie ook:

 
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland