Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Prijs Standaard


De verschillende projecten kunnen berekend worden op basis van verkoopprijzen die u voor de modellen heeft bepaald. Eén van de manieren om dit te doen is het definiëren van verkoopprijzen voor standaard modellen. Indien in het project een model voorkomt met dezelfde code en met identiek dezelfde afmetingen als het standaardmodel dat u hier heeft gedefinieerd, dan neemt het programma voor het projectmodel de hier ingevulde verkoopprijs over.

 

Doe als volgt:

1. Plaats u in FORMULIER
2. Druk + in de werkbalk onderaan het scherm of druk SHIFT + F3.
Het scherm staat in Invoegen mode
, het codeveld is blauw gekleurd en de gegevens van het actieve scherm zijn overgenomen.
Indien u standaard wenst te vertrekken van een leeg scherm, dan mag in BEWERKEN.Instellingen, Tab Gegevens
de vermelding "De + toets dupliceert het actuele record" niet aangevinkt zijn.
Via ALT+F3 wordt het scherm eveneens volledig leeg gemaakt, ongeacht de genoemde instelling in BEWERKEN.Instellingen, Tab Gegevens
3. Codeer het betreffende model: Vul de code in van de reeks + de code voor het model, zoals voor het model gedefinieerd in PRIJS.PARAMETERS
Elk van de modellen moet dus eerst gecodeerd zijn in GEGEVENS.PRIJS.PARAMETERS!
4. Vul de breedte en hoogte in van het standaard model
5. Prijs: Vul de verkoopprijs in voor het standaard model met de gedefinieerde afmetingen
6. Gebruik van tijden
7. Klik Ö om te bevestigen of klik OK om te bevestigen en terug te keren naar het hoofmenu.
Klik X of TERUG om de actie annuleren.
  Indien in PROJECTEN een model voorkomt met dezelfde code en met identiek dezelfde afmetingen als het hier gedefinieerde standaard model, dan verschijnt op OFFERTE de hier bepaalde verkoopprijs
+ kost Tijd 1/ Tijd 2 (indien ingevuld)
+ of - de prijsparameters van de prijsblok, indien toegewezen aan het model in PRIJS.PARAMETERS
   

Voor de profielen, vullingen, beslag, afwerking van het model bepaalt u in PROJECT via hun INFO of ze al dan niet vervat zitten in de gedefinieerde verkoopprijs van het model en of ze al dan niet afzonderlijk verschijnen op OFFERTE. Gebruik van Tijden
Op ESTIMATIE en CALCULATIE verschijnt nooit de hier gedefinieerde verkoopprijs, maar steeds de berekende verkoopprijs van het projectmodel, zijnde de som van de ingevulde verkoopprijzen/aankoopprijzen van de verschillende profielen, vullingen, beslag,... waaruit het projectmodel bestaat
+ kost Tijd 1/Tijd 2 indien bepaald
+ of - de prijsparameters van de prijsblok voor profielen, vullingen, beslag, ...


De andere manieren om projecten te rekenen op basis van verkoopprijzen van modellen zijn:
  - verkoopprijs model invullen in PROJECT, Tab Groep Detail of in EDITOR, niveau Kader Deel
  - verkoopprijs model invullen in PRIJS.PARAMETERS (m2 prijs of tabel)
  - verkoopprijs model invullen in PRIJS.TARIEF
   

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland