Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Technische berekening: optimalisatie


De logica voor de verlies parameters (Toegelaten verlies, Zaagbladverlies en Minimum lengte) worden afgehandeld volgens onderstaande flow naargelang de rekenmethode en de plaats waar data ingegeven is:

Dus als de data in de profiel product tabel ingegeven is wordt deze altijd genomen, als deze niet ingevuld is wordt deze van op project niveau genomen als men niet in batch rekent en deze van uit de standaard instelling als men wel in batch rekent. 

Opmerking
 
De parameter “Toegelaten verlies” kan men best nooit overal op 0 zetten daar JoPPS dan heel snel zal bepalen dat de optimalisatie niet lukt en een sub optimaal resultaat zal teruggeven, geef bij voorkeur 10% in.
 
Bij het optimaliseren wordt per type profiel gezocht naar de meest optimale manier om de profielen van het gerekende project / de gerekende batch te verzagen, vertrekkende van bestellengte(s). Bestellijsten en offertes worden gerekend na optimalisatie van het project.
 
Profiel parameters voor optimalisatie definiëren 
De optimalisatie gebeurt op basis van een aantal parameters, per type profiel gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Product. Deze standaard parameters kunnen per project gewijzigd worden indien gewenst.
 
Globale instellingen optimalisatie definiëren 
Alvorens de optimalisatie uit te voeren, definieert u via de globale instellingen in de Resultaten hoe de projecten moeten geoptimaliseerd worden (combinatie van bestellengtes, dubbele verzaging etc.).
 
Losse profielen en reststukken optimaliseren 
Het is eveneens mogelijk om losse profielen en reststukken mee te laten optimaliseren.
 
Optimalisatielijst rekenen
Een optimalisatielijst geeft per type profiel aan hoe het gerekende project / de gerekende batch op de meest optimale manier moet verzaagd worden, vertrekkend van de bestellengte(s). Via de specifieke rapportinstellingen kan u bepalen welke informatie standaard al dan niet op de optimalisatielijst verschijnt.
 
 
Zie ook
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland