Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Een geoptimaliseerde zaaglijst rekenen en aanpassen


Alvorens de optimalisatielijst te rekenen, moeten de optimalisatieparameters per profiel gedefinieerd zijn in Gegevens.Profiel.Product zoals beschreven in 'Definiëren of wijzigen profiel parameters voor optimalisatie'.

Ook is het van belang dat via de globale instellingen in de Resultaten gedefinieerd zijn hoe de projecten moeten geoptimaliseerd worden

Een optimalisatielijst geeft per type profiel aan hoe het gerekende project / de gerekende batch op de meest optimale manier moet verzaagd worden:

 

De profielen zijn uitgesplitst volgens hun bestelcode en omschrijving gedefinieerd in Profiel.Produkt.

 Indien in de globaleoptimalisatie parameters de optie ‘Optimaliseer bogen’ op NEEN staat, verschijnt standaard bovenaan het rapport de melding ’Gebogen profielen zijn niet mee geoptimaliseerd.

Per profieltype worden standaard de bestelcode van het profiel, profielomschrijving en kleuromschrijving + profielschets getoond.
 Klik de profielschets om ze in detail te bekijken

Per bestellengte wordt aangegeven hoe het profiel in kwestie moet worden verzaagd + de restlengte.
 Voor profielen die 2 aan 2 kunnen (mogen) verzaagd worden staat bijkomend achteraan de lijn vermeld hoe dikwijls er kan samengenomen worden. Voor 2 bestellengtes die per paar identiek mogen verzaagd worden staat er dan ‘Samennemen 1x’, voor 4 identieke lengtes die per paar mogen verzaagd worden staat er ‘Samennemen 2x’ enz. (zie ook globale parameter“Dubbele verzaging”)

Voor elk te verzagen stuk wordt de volgende informatie getoond:

 • aantal identieke lengtes
 • Positie, waarbij - voor horizontaal, ½ voor verticaal en * voor schuin.
  Bij profielen waarvoor een letter gedefinieerd is in Profiel.Parameters verschijnt deze letter onder ‘Positie’.
 • Profiellengte
 • Hoek 1 /Hoek 2, zijnde de begin- en eindhoek van het profiel
 • Referentie, zijnde de code van de batch of van het project, de groep en het deel waartoe het profiel behoort.
 • Versterkt (+) of niet 

Voor gebogen profielen worden ook de straal en de booghoogte mee vermeld.

Via de optimalisatie instellingen bepaalt u zelf welke (profiel)informatie getoond wordt.

Doe als volgt:

Selecteer “Technische rapporten” onder de tab ‘Resultaat’ en klik in het overzicht het rapport “Optimalisatie”. Het aangeklikte rapport wordt blauw:

Klik de rechter muistoets en selecteer de optie ‘Rapport instellingen’ in het popup menu dat verschijnt. U komt automatisch bij de rapportspecifieke parameters van het aangeklikte rapport ‘Optimalisatie’ terecht:

Controleer / wijzig de zaaglijst instellingen:

ProfiellengteOm te bepalen welke lengte voor de profielen getoond wordt:

 • Profiellengte: de lengte van het afgewerkte profiel.
 • Zaaglengte: de profiellengte + de overmaat voor het zagen (voor PVC het smeltverlies)
 • Binnenlengte: kortste lengte van het profiel indien de zaaghoek verschilt van 90°. 

Uitgezonderd afdeling: Definieer hier het afdelingsnummer van die profielen die nooit op de stuklijst mogen verschijnen. Verschillende afdelingsnummers dienen te worden gescheiden door een komma.

Referentie in batch-modus: Om te bepalen welke referentie getoond wordt bij het rekenen in batch:

 • Projectcode: bij het rekenen in batch wordt als referentie de projectcode getoond
 • Batchcode: bij het rekenen in batch wordt als referentie de batchcode getoond.  

Afmetingen profielschets: Om de afmetingen van profielschets te bepalen / te wijzigen. 0mm staat voor staat voor de standaard afmeting van 25mm.

Gegevens overzicht: Om te bepalen welke informatie er bovenaan het rapport verschijnt. Het betreft algemene projectinformatie (codes, vulling, kleuren, ligging, etc.) en algemene klantinformatie.

In het veld ‘Tonen overzicht’ bepaalt u of het gegevens overzicht met de algemene informatie bovenaan het rapport al dan niet verschijnt. Indien JA, definieer dan in de verschillende velden of de overeenkomstige informatie al dan niet getoond wordt.

Klik OK om eventuele wijzigingen te bevestigen.

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland