Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Opsplitsen profielen groter dan bestellengte (3.29 - 933)


In de tabel Profiel product werd een extra parameter voorzien om te bepalen wat er moet gebeuren indien de lengte van het profiel groter is dan de bruikbare lengte van het te bestellen profiel. De volgende mogelijkheden zijn momenteel voorzien:
 
 
 1. Standaard gedrag gedefinieerd in Resultaten > Globale parameters > Optimalitatie instellingen
 2. Opsplitsen in gelijke lengtes zodanig dat ze korter zijn bruikbare lengte
 3. Opsplitsen in bruikbare lengtes totdat overschot korter is dan bruikbare lengte
 
Bij “Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters” rubriek “Optimalisatie” werd de instelling “Opsplitsen profielen” eveneens voorzien van de extra mogelijkheid “Opsplitsen in bruikbare lengtes” :
 
 
Dit zijn de algemene parameters die van toepassing zijn tijdens de berekening om te lange profielen op te splitsen:
 
1. Behouden: profielen worden nooit opgesplitst!
2. Opsplitsen in gelijke lengtes: wordt toegepast indien bij het profiel zelf voor “Standaard” is gekozen, anders wordt de profiel product specifieke methode toegepast!
3. Opsplitsen in bruikbare lengtes: wordt toegepast indien bij het profiel zelf voor  “Standaard” is gekozen, anders wordt de profiel product specifieke methode toegepast!

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland