Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Geluidsisolatie berekening glas (3.36 - 3156)


Voortaan kan men geluidsisolatie van glas berekenen in functie van de verschillende componenten waaruit het glas is samengesteld; o.a. aantal glasplaten, glasdikte , folie(s) en spouw.
 
De basisgegevens tabel ‘U-waarde vulling’ werd voorzien van de extra eigenschap geluidsisolatie index ‘R’:
 
 
Gebruik vanuit het nieuwe veld de functietoets ‘F2’ of de knop ‘’ om de dialoog op te roepen om de geluidsisolatie index van het desbetreffende glas te berekenen aan de hand van de volgende parameters:
 
 
 
Beschikbare parameters:
  • aantal glas panelen
  • glasgewicht per mm dikte van resp. eerste, tweede en derde glas paneel
  • glasdikte van resp. eerste, tweede en derde glas paneel
  • glas paneel positie waarin folie wordt gebruikt
  • dikte van de gebruikte folie(s) in de resp. glas panelen
  • breedte van de lucht spouw(en) tussen de glas panelen
Bepaalde constanten gebruikt in de formule voor de berekening van de geluidsisolatie kunnen eventueel aangepast worden in een configuratie bestand ‘sound.ddf’ in de Data\Common folder van JoPPS.
 
 
Sound.ddf bestand
 
Volgende secties zijn voorzien in het bestand:

[FORMULA]
        C=13.5 factor te gebruiken in formule 
  C2=13.0 constante te gebruiken in formule
 
    [PVB]
  C0=0.38,0.76,1.14,1.52 beschikbare film diktes (max. 4)
        C1=4.0 geluidsreductie in dB voor één folie
  C2=5.5 geluidsreductie in dB voor twee folies 

  C3=6.0 geluidsreductie in dB voor drie folies 
  C4=7.0 geluidsreductie in dB voor vier folies 

     [AIR]
C0=0.1 factor voor dikte lucht spouw

 
Scripting
 
Met de functie soundreduction() kan deze dialoog ook aangeroepen worden via script.
 
 
 
Zie ook:
 
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland