Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Rapporteren geluidsisolatie van glas (3.37 - 3287)


Voortaan kan men de geluidsisolatiewaarde uit de PART tabel eenvoudig opvragen voor gebruik in de rapportering, o.a. offerte (analoog aan U-waarden).

Ook wordt de inhoud van het veld %DB_PART_SR% gerapporteerd in het ‘CE-markering’ rapport onder de rubriek ‘Akoestiek’:

 

De interne rapport functie “CFVALUE:” laat toe om de geluid isolatie waarde van het desbetreffende raam uit de ‘PART’ tabel op te vragen in een rapport d.m.v. de extra ‘Veld’ waarde ‘20’:

CFVALUE:<Project>;<Groep>;<Deel>;<Veld>;<Filter>;<Formaat>[;<Type>[;<Afdeling>[;<Volgnummer>[;<Route>]]]]

<Veld> veld
1 licht toetreding factor
2 zon toetreding factor
20 geluid isolatie

De nieuwe interne functies “SOUNDEXISTS:” en “SOUND:” laten de gebruiker toe om te controleren of de geluidsisolatie waarde van een individuele vulling beschikbaar is en deze eventueel op te vragen:

SOUND:<Project>;<Groep>;<Deel>[;<Open>[;<VlDeel>[;<VlOpen>[;<Formaat>]]]]

<Project>    project code
<Groep>     groep code
<Deel>      deel code
<Open>      kader opening code
        <VlDeel>     vleugel deel code          
<VlOpen>   vleugel opening code
<Formaat>  nauwkeurigheid (standaard 2 cijfers na de komma)

SOUNDEXISTS:<Project>;<Groep>;<Deel>[;<Open>[;<VlDeel>[;<VlOpen>[;<Show>]]]]

<Project>   project code
<Groep>    groep code
<Deel>     deel code
<Open>     kader opening code
        <VlDeel>    vleugel deel code  
<VlOpen>  vleugel opening code
<Show>     toon waarde (via instelling offerte)

Geluidsisolatie tonen op de offerte
 
Om de geluidsisolatiewaarde te tonen op de offerte is een extra instelling “Geluidisolatie” voorzien bij “Project – Prijs – Offerte” :

 1. Neen    geluidisolatie niet tonen op offerte
 2. Ramen  tonen geluidisolatie groep(en) op offerte
 3. Project  tonen geluidisolatie project op offerte
 4. Beide    tonen geluidisolatie project en groep(en) op offerte

 

Via “Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Offerte’ kan het standaard gedrag ingesteld worden voor het tonen van de geluid isolatie waarden op offerte bij het aanmaken van een nieuw project:

 

Deze instelling is ook beschikbaar onder de rubriek ‘Toegangen – Standaard instellingen – Offerte’ in de Administrator:

 

Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van de HTML offerte met de geluid isolatie informatie:

 
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland