Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
CE Markering (3.21, 3.37, 3.39 - 1680, 3287, 3529)


Bij aflevering van een raam of deur dient deze vergezeld te zijn van de volgens de normen verplichte informatie betreffende CE-markering. Deze informatie mag op het product zelf, op een etiket aangebracht op het product, op de verpakking of op de begeleidende documenten worden aangebracht.
 
De CE-markering dient volgende gegevens te vermelden:
 • het CE symbool
 • naam en adres van de fabrikant
 • nummer van certificatie instelling (*)
 • jaartal van productie
 • certificaat nummer (*)
 • verwijzing naar de norm ...
 • beschrijving van het product
 • prestaties van het product (akoestiek, sterkte, isolatie, ...)
Uitbreiding basisgegevens met scherm ‘CE-waarden’

In het nieuwe basisgegevens scherm ‘CE-waarden’ kunnen per getest model de CE eigenschappen opgegeven worden:
 

Voor elk model dat getest wordt op een specifieke breedte en hoogte kunnen volgende parameters gedefinieerd worden:
 
 • code voor de test gegevens van een specifiek model
 • breedte en hoogte van het geteste model
 • omschrijving in 5 talen
 • toegelaten breedte/hoogte ratio voor het raam model
 • max. breedte tot welke karakteristieken geldig zijn (percentage van opgegeven)
 • max. hoogte tot welke karakteristieken geldig zijn (percentage van opgegeven)
 • max. oppervlak tot welke karakteristieken geldig zijn (percentage van opgegeven)


Verder kan men dan eveneens de verschillende karakteristieken uit de test van het model verkregen, gaan definiëren in 5 verschillende talen :


Momenteel kunnen er 25 verschillende CE karakteristieken gespecificeerd worden per raam model met een bepaalde afmeting (breedte/hoogte), zijnde:

                1. Brandreactie
                2. Gedrag bij externe blootstelling aan brand
                3. Gevaarlijke substanties
                4. Luchtdoorlatendheid
                5. Waterdichtheid - niet beschermd (A)
                6. Waterdichtheid - beschermd (B)
                7. Windweerstand proefdruk P1 (Pa)
                8. Windweerstand doorbuiging kader
                9. Weerstand tegen permanente (sneeuw)belasting
                10. Bedieningskrachten
                11. Mechanische weerstand (verkeerd gebruik)
                12. Schokweerstand (valhoogte mm)
                13. Weerstand tegen herhaaldelijk openen en sluiten
                14. Inbraakwerendheid
                15. Weerstandsvermogen van de veiligheidsvoorzieningen
                16. Kogelwerendheid
                17. Bestandheid tegen explosie - schokbuis
                18. Bestandheid tegen explosie - proef in open lucht
                19. Akoestische prestaties
                20. Warmteoverdracht Uw (W/m2K)
                21. Stralingseigenschappen - zonnefactor
                22. Stralingseigenschappen - lichttransmissie
                23. Ventilatie
                24. Gedrag tussen verschillende klimaten
                25. Duurzaamheid (levensduur)

Het veld Positie in de lijst komt overeen met de hierboven in de lijst opgesomde karakteristieken.
 
De nieuwe CEDATA.DB tabel is eveneens als OBJECT gekend in de scripting en kan dus zoals de andere basisgegevens tabellen vanuit scripting aangesproken worden. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van de variabelen waarmee de record velden kunnen benaderd worden:


De objecten CEDATA en CEDATAPROPERTIES zijn beschikbaar als databank interface in scripting en beschikken over de standaard eigenschappen en methodes zoals alle andere basisgegevens tabellen:

 
Uitbreiding bibliotheek tabellen met koppeling naar CE test records

Elk model in de bibliotheek kan gekoppeld worden aan een CE record uit de basisgegevens en dit in functie van de reeks. Er kunnen maximaal 10 CE records gespecificeerd worden. Als de reeks niet is opgegeven zijn de CE waarden voor alle reeksen geldig, anders worden ze enkel toegepast indien het model is aangemaakt in de specifieke reeks:

 
 
Uitbreiding rapportering met rapport ‘CE markering’

Tijdens de berekening worden voor elk model de bijhorende CE karakteristieken opgezocht en toegevoegd aan de resultaten tabel PART.DB. Volgende velden werden toegevoegd aan de PART.DB resultaat tabel:
 
                %DB_PART_SURFACE2%            doorkijk oppervlakte glas
                %DB_PART_CEDATA1..25%        prestatie karakteristiek 1..25 voor model
                %DB_PART_LT%                          lichttransmissie
                %DB_PART_SF%                          zonnefactor
                %DB_PART_ORIENTATION%     
oriëntatie raam in gebouw

Deze waarden zijn enkel beschikbaar voor de modellen, zijnde records met
%DB_PART_ID% = 203.
 
De PART.DB tabel wordt dan gebruikt om de gepaste CE documenten te genereren, d.m.v. een extra rapport CE markering op de tab Technische rapporten in de Resultaten naar EXCEL:

 
Ga naar Resultaten > Rapport specifieke parameters om het rapport naar EXCEL in te stellen:
 

 • locatie van het sjabloon bestand (cedata1.xlt t.e.m. cdata5.xlt, per taal)
 • locatie van het CE logo bestand
 • tonen van de CE karakteristieken individueel aan/uit
 • tonen van raam schetsen (neen, overzicht, etiket of beiden)
 • scenario en afmetingen voor overzicht schets
 • scenario en afmetingen voor etiket schets
 • clausule betreffende gevaarlijke substanties
Voor CE karakteristieken die niet zijn opgegeven en toch getoond moeten worden op het rapport wordt de waarde NPD (No Performance Declared) getoond. Het rapport genereert volgende gegevens in een EXCEL bestand:
 
                1. CE conformiteitverklaring
                2. Overzicht van alle ramen in een model met hun CE prestatie karakteristieken
                3. Per raam een “etiket” met de verschillende CE prestatie karakteristieken

Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van de CE conformiteitverklaring:


Een voorbeeld van het overzicht van de ramen in een project met hun respectievelijke CE prestaties :


Een etiket voor een raam met zijn CE prestaties zou er als volgt kunnen uitzien:

 
Zie ook:
 
 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland