Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Automatische back-up voor single-user systemen (3.32 - 2930)


Om te voorkomen dat men bij een standalone installatie alles kwijt is bij bv. een crash van de harde schijf  of een virus, kan men voortaan automatisch een veiligheidskopie laten maken vanuit JoPPS van instellingen, gegevens, projecten...

Een extra tab ‘Veiligheidskopie’ werd voorzien bij ‘Bewerken – Instellingen’ :

 

Volgende parameters zijn instelbaar door de gebruiker :
 • Interval = hoe dikwijls een veiligheidskopie maken: Nooit, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijk
 • Periode = hoeveel dagen terug gaan voor projecten:
 • Locatie = plaats waar veiligheidskopie bewaard wordt
  • veld is grijs indien folder niet bestaat
  • veld is rood indien folder lokaal bij programma
 • Inhoud = wat dient allemaal opgenomen in de veiligheidskopie:
  • programma instellingen
  • databank gegevens
  • recente projecten
  • machines instellingen en gegevens
  • eigen sjablonen
  • eigen rapporten
Het is de bedoeling dat er automatisch een veiligheidskopie wordt genomen indien het programma wordt afgesloten of de gebruiker zich afmeld. Het is echter mogelijk om een veiligheidskopie te forceren d.m.v. van de knop “Maak veiligheidskopie“.

Wanneer de opgegeven folder niet bestaat verschijnt volgende boodschap:

 

Wanneer de folder voor de veiligheidskopie op dezelfde schijf is voorzien als het programma verschijnt eveneens een waarschuwing:

 

Wanneer het aanmaken van een veiligheidskopie geslaagd is zal volgende informatie in een ZIP bestand opgenomen worden in functie van de inhoud aangevinkt in de instellingen :

 

Een veiligheidskopie maken van de databank heeft dezelfde beperkingen als deze langs de Administrator, namelijk wat betreft gedeelde/persoonlijke tabellen.

Tijdens de voortgang van de back-up verschijnt volgende dialoog:
 
 
 
Alhoewel Techwin Software dit niet kan aanbevelen kan men met de JoPPS opstart parameter “-AUTOBACKUP” desnoods deze functionaliteit toch forceren voor 'multi-user' systemen.
 
Zie ook
 
 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland