Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Profielen rekenen met vast, absoluut of reëel verlies


De prijsberekening van projecten wordt ook bepaald door het verlies waarmee u rekent.
De verkoopprijzen van beslag / rubbers, van vullingen en van afwerkingen worden steeds berekend op basis van een vast verlies. Het gewenste percentage vast verlies wordt gedefinieerd in de prijsblok die aan het beslag, vullingen, afwerkingen is toegekend (zie gebruik van prijsblokken).
De verkoopprijs van profielen kan berekend worden met een vast verlies, absoluut verlies of reëel verlies.
 
 
 
Een project rekenen met vast verlies
 
Indien u kiest voor vast verlies, dan rekent JoPPS die profielenlengtes aan die effectief nodig zijn voor de uitvoering van het project en voegt aan deze berekende prijs het percentage vast verlies toe dat voor de profielen gedefinieerd is in de overeenkomstige prijsblok. Voorbeeld:
 
Totale bestellengte profiel:
21 m
Totale benodigde lengte voor de uitvoering van het project:
16 m
Basisaankoopprijs profiel:                                                           
€ 50
Vast verlies, voor profielen gedefinieerd in overeenkomstige prijsblok:
15 %
 
Er wordt 16 meter profiel aangerekend aan € 50,00 / m. Aan deze basis aankoopprijs van € 800,00 voegt JoPPS een bedrag van € 120,00 toe, zijnde het vast verlies (800x15%). Op de dan bekomen aankoopprijs van € 920,00 voor 16m profiel worden dan de kortingen, marges,… toegepast die in de ‘profielen’ prijsblok zijn gedefinieerd.
 
Om de profielen van een project te rekenen met vast verlies doet u als volgt:
 • Selecteer in Gegevens.Prijsgroepen de prijsblok(ken) voor de profielen in kwestie en definieer het gewenste percentage vast verlies. Indien gewenst kan u dit standaard percentage vast verlies voor de prijsblok(ken) in kwestie wijzigen per project op projectniveau, tab Prijs, subtab ‘Blokken’. zie ook: Gebruik van prijsblokken  
 • Definieer met welk type verlies het project moet gerekend worden:
 • Klik op projectniveau de tab Prijs en selecteer de subtab ‘Parameters’:
 
 • Klik de rechtermuistoets in het veld ‘Berekening verlies’ en selecteer in het popup menu het type verlies waarmee u dit project wil rekenen, in ons voorbeeld ‘Vast’.

   Het veld ‘Berekening verlies’ bevat standaard het type verlies dat voor de projecten gedefinieerd is in Bewerken.Instellingen, tab ‘Standaard instellingen’, subtab ‘Prijs’ Indien gewenst kan u daar een ander standaard type verlies definiëren voor de projecten.

   Om te bepalen met welk type verlies een batch van projecten moet gerekend worden, doet u als volgt:
 • Selecteer in de Resultaten instellingen de tab ‘Globale Parameters 
 • Klik de rechter muistoets in het veld ‘Verlies bij het rekenen in batch’ en selecteer het gewenste type verlies voor de batch, in ons voorbeeld ‘Vast’.
Het bedrag dat voor het vast verlies is aangerekend wordt getoond op de rapporten Estimatie en Calculatie Overzicht:
 
Estimatie:
 
Estimatie geeft - vertrekkende van de basis aankoopprijs - per prijsblok het vast verlies aan dat gerekend wordt voor de profielen die behoren tot de prijsblok in kwestie:
 
 
 
Calculatie overzicht:
 
Onder de blok ‘Profielen’ wordt standaard de blok ‘Verlies’ getoond met per type profiel de volgende informatie: 
 
 • Lengte: bevat de restlengte voor het profiel in kwestie, zijnde de benodigde lengte X het percentage vast verlies.
  Voorbeeld: benodigde lengte voor het profiel ‘Vleugel 68mm’ is 7,52m, vast verlies is 3%, dan is de restlengte voor dit profiel 0,22m
   
 • %: is het percentage vast verlies gedefinieerd in de prijsblok waartoe het profiel in kwestie behoort.
 • Blok: is de code van de prijsblok waartoe het profiel in kwestie behoort.
 • Prijs: is het supplement dat voor het profiel in kwestie aangerekend wordt voor het vast verlies, zijnde de prijs voor de benodigde lengte X het percentage vast verlies.
  Voorbeeld: de prijs voor de benodigde lengte voor het profiel ‘Vleugel 68mm’ bedraagt 120,38 euro, vast verlies is 3%. De prijs voor de restlengte bedraagt dan 3,61 euro (120,38 x 3%).
 • Tijd 1 / Tijd 2: het aantal tijdseenheden dat voor het profiel in kwestie is gedefinieerd.
   
   
Een project rekenen met absoluut verlies
 
Indien u kiest voor absoluut verlies, dan rekent JoPPS die profiellengtes aan die effectief nodig zijn voor de uitvoering van het project
en
voegt het percentage vast verlies toe dat voor de profielen is gedefinieerd in de overeenkomstige prijsblok(ken)
en
voegt de aankoopprijs toe van het niet gebruikte materiaal, rekening houdend met kortingen, marges,… die u, indien gewenst, voor niet gebruikt materiaal kan definiëren in de prijsblok A90. 
 

Voorbeeld:

Totale bestellengte profiel:                                         
21 m
Totale benodigde lengte voor de uitvoering van het project:          
16 m
Basisaankoopprijs profiel:                                                             
€ 50,00 / m
Vast verlies, voor profielen gedefinieerd in overeenkomstige prijsblok:    
15%
Marge gedefinieerd in prijsblok A90 niet gebruikt materiaal:
(2%)
 
Er wordt 16 meter profiel aangerekend aan € 50,00/m. Aan deze basis aankoopprijs van € 800,00 voegt JoPPS de volgende bedragen toe:
+ € 120,00, zijnde het vast verlies (800 X 15%);
+ of – de prijsparameters (kortingen, marges, etc) die voor de 16m benodigde profielen in de respectievelijke ‘profielen’prijsblok(ken) zijn gedefinieerd.
+ € 250,00, zijnde de aankoopprijs voor 5m niet gebruikt materiaal (5x50);
+ € 5,00, zijnde de marge gedefinieerd voor niet gebruikt materiaal in prijsblok 90 (250x2%).
Op offerte wordt het bedrag aangerekend voor het absoluut verlies van profielen proportioneel verdeeld over de verschillende modellen van het project waarin de profielen in kwestie voorkomen.
 
Om de profielen van een project te rekenen met absoluut verlies doet u als volgt: 
 • Selecteer in Gegevens.Prijsgroepen de prijsblok(ken) voor de profielen in kwestie en definieer het gewenste percentage vast verlies. Indien gewenst kan u dit standaard percentage vast verlies voor de prijsblok(ken) in kwestie wijzigen per project op projectniveau, tab Prijs, subtab ‘Blokken’. zie ook: Gebruik van prijsblokken 
 • Selecteer in Gegevens.Prijsgroepen de prijsblokA90 en definieer indien gewenst de prijsparameters (koring, marges etc) die moeten worden toegepast op de aankoopprijs van het niet gebruikt materiaal. Indien gewenst kan u deze standaard prijsparameters wijzigen per project op projectniveau, tab Prijs, subtab ‘Blokken’.zie ook: Gebruik van prijsblokken 
 • Definieer met welk type verlies het project moet gerekend worden, klik op projectniveau de tab Prijs en selecteer de subtab ‘Parameters’:
   

 • Klik de rechtermuistoets in het veld ‘Berekening verlies’ en selecteer in het popup menu het type verlies waarmee u dit project wil rekenen, in ons voorbeeld ‘Absoluut’.
 •  Het veld ‘Berekening verlies’ bevat standaard het type verlies dat voor de projecten gedefinieerd is in Bewerken.Instellingen, tab ‘Standaard instellingen’, subtab ‘Prijs’. Indien gewenst kan u daar een ander standaard type verlies definiëren voor de projecten.
 • Om te bepalen met welk type verlies een batch van projecten moet gerekend worden, doet u als volgt:
 • Selecteer in de Resultaten instellingen de tab ‘Globale Parameters’
 
 • Klik de rechter muistoets in het veld ‘Verlies bij het rekenen in batch’ en selecteer het gewenste type verlies voor de batch, in ons voorbeeld ‘Absoluut’.
Het bedrag dat voor absoluut verlies is aangerekend wordt getoond op de rapporten Estimatie en Calculatie Overzicht:
 
Estimatie:
 
Estimatie geeft - vertrekkende van de basis aankoopprijs - het vast verlies aan dat gerekend wordt voor de profielen die behoren tot de prijsblok in kwestie. Bij het rekenen met absoluut verlies verschijnt in de estimatie ook de prijsblok ‘Verlies’ (A90). Deze prijsblok geeft aan hoe het niet gebruikte materiaal aangerekend wordt, vertrekkende van de basisaankoopprijs:
 
 
Calculatie overzicht:
 
Onder de blok ‘Profielen’ wordt standaard in de blok ‘Verlies’ het niet gebruikte materiaal getoond, met per type profiel de volgende informatie: 
 
 • Lengte: bevat de restlengte voor het profiel in kwestie, zijnde de totale te bestellen lengte minus de totale benodigde lengte. Er wordt hierbij rekening gehouden met de correcties voor bruikbare lengte, zaagbladverlies etc.
 • %: is het berekende percentage verlies, zijnde restlengte tov totale bestellengte voor het type profiel in kwestie.
 • Blok: is de code van de prijsblok ‘Verlies’ waarin alle niet gebruikte materiaal standaard wordt samengebracht.
 • Prijs: is de basisaankoopprijs per lopende meter X de niet gebruikte restlengte voor het type profiel in kwestie.
 • Tijd 1 / Tijd 2: het aantal tijdseenheden dat voor het profiel in kwestie is gedefinieerd.Een project rekenen met reëel verlies
 
Indien u kiest voor reëel verlies, dan rekent JoPPS die profiellengtes aan die u moet bestellen om het project te kunnen uitvoeren. Voorbeeld:
 
Totale bestellengte profiel:
          21 m
Totale benodigde lengte voor de uitvoering van het project:
          16 m
Basisaankoopprijs profiel:
      € 50,00 / m
 
Er wordt 21 meter profiel aangerekend aan € 50,00/m, zijnde een bedrag van € 1.050,00. Concreet betekent dit dat alle te bestellen lengtes integraal worden doorgerekend op de offerte aan de klant, ook als ze niet integraal gebruikt worden voor het project van deze klant.
Op de bekomen aankoopprijs van € 1.050,00 worden dan de kortingen, marges,… toegepast die in de respectievelijke ‘profielen’prijsblok(ken) zijn gedefinieerd.
 
Op offerte wordt het bedrag aangerekend voor het reëel verlies van profielen proportioneel verdeeld over de verschillende modellen van het project waarin de profielen in kwestie voorkomen. 
 
 
  OPGELET
 
Indien u de profielen van uw projecten rekent met reëel verlies zoals hierboven beschreven, zorg er dan voor dat het percentage vast verlies dat voor de profielen gedefinieerd wordt in de respectievelijke ‘profielen’ prijsblok(ken) verschillend is van 0.
Welk percentage (behalve 0) u definieert is niet van belang, vermits er bij het rekenen met reëel verlies met dit percentage verschillend van 0 geen rekening wordt gehouden.
 

Dit werd gedaan voor klanten die hun projecten willen rekenen met reëel verlies, behalve bv. verluchtingen, deurplinten,… waarvan men slechts een klein stuk gebruikt en die daardoor de ganse offerte ‘ontwrichten’. Indien gewenst kan u dit type profielen daarom onderbrengen in een aparte prijsblok met vast verlies 0, zodat er geen verlies wordt voor gerekend.

 
Om de profielen van een project te rekenen met reëel verlies doet u als volgt:
 
Selecteer in Gegevens.Prijsgroepen de prijsblok(ken) voor de profielen in kwestie en definieer het vast verlies rekening houdend met bovenstaande opmerking.
 
Definieer met welk type verlies het project moet gerekend worden:
 • Klik op projectniveau de tab Prijs en selecteer de subtab ‘Parameters’:
    
 • Klik de rechtermuistoets in het veld ‘Berekening verlies’ en selecteer in het popup menu het type verlies waarmee u dit project wil rekenen, in ons voorbeeld ‘Reëel’.

   Het veld ‘Berekening verlies’ bevat standaard het type verlies dat voor de projecten gedefinieerd is in Bewerken.Instellingen, tab ‘Standaard instellingen’, subtab ‘Prijs’. Indien gewenst kan u daar een ander standaard type verlies definiëren voor de projecten.

   Om te bepalen met welk type verlies een batch van projecten moet gerekend worden, doet u als volgt:
 • Selecteer in de Resultaten instellingen de tab ‘Globale Parameters’  
 • Klik de rechter muistoets in het veld ‘Verlies bij het rekenen in batch’ en selecteer het gewenste type verlies voor de batch, in ons voorbeeld ‘Reëel’.
Het bedrag dat voor reëel verlies is aangerekend wordt getoond op de rapporten Estimatie en Calculatie Overzicht:
 
Estimatie:
 
Estimatie geeft - vertrekkende van de basis aankoopprijs van de benodigde profielen- in de kolom ‘Verlies’ het totaal bedrag aan te bestellen profielen. Het in deze kolom vermelde percentage is het percentage om van de basis aankoopprijs van de benodigde profielen (= het bedrag vermeld in de kolom Basisprijs) te komen tot het bedrag aan te bestellen profielen (= het bedrag vermeld in de kolom ‘Verlies’):
 
 
Calculatie overzicht:
 
Onder de blok ‘Profielen’ wordt standaard in de blok ‘Verlies’ het niet gebruikte materiaal getoond, met per type profiel de volgende informatie: 
 
 • Lengte: bevat de restlengte voor het profiel in kwestie, zijnde de totale te bestellen lengte minus de totale benodigde lengte. Er wordt hierbij rekening gehouden met de correcties voor bruikbare lengte, zaagbladverlies etc.
 • %: is het berekende percentage verlies, zijnde restlengte tov totale bestellengte voor het type profiel in kwestie.
 • Blok: is de code van de prijsblok ‘Verlies’ waarin alle niet gebruikte materiaal standaard wordt samengebracht.
 • Prijs: is de basisaankoopprijs per lopende meter X de niet gebruikte restlengte voor het type profiel in kwestie.
 • Tijd 1 / Tijd 2: het aantal tijdseenheden dat voor het profiel in kwestie is gedefinieerd.

 

Berekeningswijze verlies (3.35 P2 - 3153)
 
Voortaan is het ook mogelijk om met absoluut verlies te rekenen indien enkel prijzen zijn ingevuld bij Profiel parameters. 
 
Via de instelling ‘Berekeningswijze verlies’ in ‘Bewerken – Instellingen – Globale parameters’ in JoPPS kan de gebruiker bepalen met welke prijzen dient rekening gehouden te worden om het verlies van profielen te berekenen:
 
1. Ofwel het verlies rekenen enkel op de profiel product prijzen (origineel en standaard gedrag)
2. Ofwel het verlies rekenen enkel op de profiel parameter prijzen
3. Ofwel op beide prijzen
 
 
De instelling ‘Berekeningswijze verlies’ kan ook gewijzigd worden via de ‘Toegang – Resultaten – Globale parameters’ in de Administrator.
 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland