Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
INSTALLATIE / UPGRADE JoPPS


Bij een upgrade van het programma worden altijd de volgende actie's ondernomen:

  • custom rapporten worden automatisch gekopieerd naar de nieuwe, lege custom folders
  • er wordt een backup van het jopps.ini bestand gemaakt met de extensie JOPPS.000, JOPPS.001, JOPPS.002 enz.
  • er wordt een backup van QRF bestanden machincenters gemaakt met de extensie *.000, *001 enz.

De folder DATA is uitgebreid met de subfolders ALU, PVC, WOOD en COMMON.

Bij installatie of upgrade van een extra ‘Client’ wordt standaard de licentie opnieuw geïnstalleerd vanaf het licentiebestand.

Het licentiebestand bij de installatie bestanden is echter niet altijd het meest recente. Zo kan tussentijds bijvoorbeeld een recentere licentie file met uitbreidingen via mail aangeleverd zijn. Om eventuele problemen in dit verband te vermijden, werd volgende aanpassing gedaan:

  • Indien er nog geen licentiebestand aanwezig is wordt het licentiebestand vanuit de installatie bestanden  “zonder meer” geïnstalleerd.
  • Indien er al een licentiebestand aanwezig is en het licentiebestand vanuit de installatie bestanden is recenter dan het reeds bestaande licentiebestand, dan wordt het bestaande licentiebestand vervangen.
  • Indien er al een licentiebestand aanwezig is en het licentiebestand vanuit de installatie bestanden is ouder dan het reeds bestaande licentiebestand, dan wordt het licentiebestand niet geïnstalleerd en blijft het bestaande licentiebestand behouden.     

Leveranciersdata kunnen voortaan ook geïnstalleerd worden vanaf de download site. 

Controle van de schijfruimte (3.10-  1847)

Om te vermijden dat JoPPS tijdens de installatie crasht wegens onvoldoende vrije schijfruimte, wordt dit probleem bij het installeren voortaan aan de gebruiker gemeld via de volgende boodschap:

Standaard verschijnt deze boodschap als er minder dan 10% en minder dan 100Mb vrije schijfruimte beschikbaar is. Indien u dit wenst kan u via de parameters ‘RelativeDiskSpace’ en ‘AbsoluteDiskSpace’ voorzien in JoPPS.INI ook zelf bepalen vanaf wanneer deze boodschap moet verschijnen.
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland