Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Modelprijzen rekenen met bruto / netto modelafmetingen (3.10)


Bij de prijsberekening van een model op basis van modelprijzen gedefinieerd in basisgegevens ’Prijs model’, kan u voortaan zelf bepalen of de prijs gerekend wordt met de ‘bruto’ of met de ‘netto’ modelafmetingen. De bruto modelafmetingen zijn die  inclusief extra profielen die de modelafmetingen beïnvloeden zoals bijvoorbeeld de onderdorpel. Kiest u voor de netto modelafmetingen dan wordt de modelprijs berekend op basis van de modelafmetingen zonder onderdorpel, verbredingsprofielen etc.

U kan deze keuze voor elk model / elke vleugel standaard definiëren in de modellen- en veugelbibliotheek, die hiervoor werden uitgebreid met de rubriek ‘Prijstabellen’. Doe als volgt:

Selecteer onder Bibliotheek.Kadermodellen (of Vleugelmodellen) het model (of de vleugel) in kwestie:

Definieer onder de nieuwe rubriek ‘Prijstabellen’ in het veld ‘Afmeting’ de gewenste optie: 

  • Bruto: is standaard en het ‘oude gedrag’, wat betekent dat JoPPS voor de prijsberekening van dit model zoekt naar de afmetingen inclusief extra profielen zoals onderdorpels, verbredingprofielen e.a. die de modelmaten beïnvloeden.
  • Netto: voor de prijsberekening van dit model zoekt JoPPS naar de modelafmetingen zonder de profielen zoals onderdorpels, verbredingsprofielen etc. die deze modelmaten beïnvloeden. 
Tijdens het opladen van dit model in het project, wordt deze informatie mee overgenomen. Alle Editorfuncties die model- en vleugelinformatie bevatten zijn eveneens uitgebreid met deze extra rubriek ‘Prijstabel’, wat maakt dat u daar deze Bruto / Netto informatie kan wijzigen voor het project in kwestie indien gewenst:
 

Ook bij het bewaren van het model in de bibliotheek kan u deze bruto / netto informatie bijkomend definiëren of wijzigen. De schermen ‘Kadermodel opslaan’ en ‘Vleugelmodel opslaan’ werden hiervoor eveneens uitgebreid:

Opmerking:  
 
De bruto breedte en hoogte van een vleugel wordt bekomen door de referentie lijnen in rekening te brengen van de opening waarin de vleugel zit, dwz. de buitenkant van de buitenkaders.  Als er T-stijlen in een model zitten is de bruto maat gelijk aan de buitenkant van de buitenkaders tot de aslijn van de stijlen. Een enkele vleugel heeft dus dezelfe bruto maten dan de netto maten van het model.  Netto maat van een vleugel is de breedte en hoogte van de vleugel zelf (van alle vleugeldelen te samen)
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland