Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Tijden rekenen voor beslag (3.10 - 1888)


Er zijn extra mogelijkheden voorzien voor het rekenen van tijden gedefinieerd voor individueel beslag en voor beslagsets / beslagtabellen. Hiervoor werd de tab ‘Globale parameters’ onder Bewerken.Instellingen.Resultaten uitgebreid met de extra parameter ‘Berekeningswijze tijden beslag’:

  • Tijden beslagset overnemen: is standaard en het ‘oude’ gedrag. Dit betekent dat tijden gedefinieerd voor de afzonderlijke beslagproducten enkel gerekend worden indien voor de beslagset / beslagtabel waartoe deze beslagproducten behoren geen tijden gedefinieerd zijn. De tijden gedefinieerd voor de beslagset / beslagtabel worden bij de berekening evenredig verdeeld over de beslagproducten van de set / de tabel in kwestie.
  • Tijden beslagset toevoegen: de tijden gedefinieerd voor de afzonderlijke beslagproducten en de tijden gedefinieerd voor de beslagset/beslagtabel waartoe deze beslagproducten behoren worden bij elkaar geteld en alle gedefinieerde tijden worden dus ook gerekend.
  • Tijden beslagset negeren: enkel de tijden gedefinieerd voor de individuele beslagproducten worden gerekend. De tijden gedefinieerd voor de beslagset/beslagtabel waartoe deze beslagproducten behoren worden in dit geval dus genegeerd.
 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland