Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Bestelbon onderdelen per leverancier (3.21 - 2112)


Indien gewenst kunnen de gebruiker (eigen) rapporten 1 tot en met 12 gebruikt worden als rapport met alle onderdelen (profielen, beslag, rubbers, vullingen en/of afwerkingen) die per leverancier moeten besteld worden.

De gebruiker rapporten ‘user1..’ tot en met ‘user12..’ hebben een extra instelling gekregen om aan te duiden of het rapport al dan niet per leverancier dient uitgevoerd te worden:

Supplier=0 (rapport éénmalig uitvoeren, standaard)
Supplier=1 ( rapport per leverancier uitvoeren)

Indien de gebruiker kiest om het rapport per leverancier uit te voeren zijn extra parameters beschikbaar:

%SUPPLIER_TEXT% (bevat de huidige leveranciers code)
%SUPPLIER_FILTER% (bevat leverancier(s) filter)
%FIRST_SUPPLIER% (eerste leverancier - 0=neen, 1=ja)
%LAST_SUPPLIER% (laatste leverancier - 0=neen, 1=ja)

en zijn extra rapporten beschikbaar:

          …_B_SUPPLIER.QRF (begin query per leverancier)
          …_E_SUPPLIER.QRF (eind query per leverancier)

Bij ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters’ werden onder de rubriek ‘Andere instellingen’ extra instellingen voorzien voor het rapporteren per leverancier:

 

  • Groeperen per leverancier (herhalen rapporten per leverancier ja/neen )
  • Enkel voor leverancier(s) (filter te behandelen leverancier(s))
Opmerking
 
Momenteel enkel geïmplementeerd voor gebruik in ‘USER..’ (eigen) rapporten, voor alle standaard rapporten is de mogelijkheid rapporteren per leverancier momenteel nog niet mogelijk. Dit systeem kan bovendien niet gecombineerd worden met rapportering per batchtype.
 
 

 

 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland