Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Visualisatie contralas verbinding (houtlook) (3.11 - 2009)


De ‘houtlook’ verbinding ziet er langs de buitenkant uit als een houten raam, zijnde de verbinding doorlopen/stoppen terwijl het langs de binnenkant om een verstek verbinding gaat. Bij de opbouw van zulke kaders moet voor het profiel dat moet doorlopen de verbinding ‘Doorlopen’ worden gedefinieerd en voor de buur de verbinding ‘Verstek’. Deze verbinding ‘Doorlopen/Verstek’(= contralas) wordt voortaan in binnenzicht anders gevisualiseerd dan in buitenzicht.

In binnenzicht wordt deze contralas verbinding op de schetsen gevisualiseerd als Verstek / Verstek:


In buitenzicht wordt deze contralas verbinding op de schetsen gevisualiseerd worden als Doorlopen/Stoppen:U kan de verbinding van de beide profielen tesamen wijzigen via de optie ‘Doorlopen – Verstek’ onder Verbinding’ in het popup scherm (te activeren via klik met de rechtermuistoets in de Editor schets):De resultatentabel STUK werd uitgebreid met 2 extra velden %DB_PIECE_JUNCTION1% en %DB_PIECE_JUNCTION2% welke het verbindingstype weergeven van de buur aan het begin/einde van het profiel.  Deze informatie is eveneens beschikbaar via de XML interface.


  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland