Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Elementen en onderdelen selecteren in de Editor tekening


De gekozen functie bepaalt welke items in de tekening al dan niet selecteerbaar zijn. Alle items die relevant zijn voor de gekozen functie zijn rechtstreeks selecteerbaar in de tekening als volgt:

  • Alle uitgetekende elementen en onderdelen zijn aanklikbaar, dus ook koppelprofielen, onderdorpels, kleinhouten, verluchtingen, kruk, uitgetekende afwerkingen (ziften, rolluiken, valse centers,...).
  • De niet uitgetekende elementen (bv. beslag, A-profielen, bepaalde afwerkingen,...) of de verborgen elementen zijn selecteerbaar via hun hint. Of deze hints al dan niet getoond worden bepaalt u in Editor Instellingen, tab Hints.

De gekozen functie (bv. draaizin onafhankelijk beslag toevoegen) maakt dat het reeds gedefinieerde beslag en alle items waaraan beslag kan worden opgehangen selecteerbaar zijn in de tekening. Het gedefinieerde beslag wordt – als niet uitgetekend element-gevisualiseerd via hints. Indien u met de muis over de hint loopt verschijnt de code (+ eventueel ook de omschrijving) van de betreffende beslagset

 
 

Om beslag toe te voegen aan bv. profielen of aan de vleugelopening volstaat het de profielen in kwestie of de vleugelopening aan te klikken, beiden zijn zichtbaar in de tekening en dus ook rechtstreeks selecteerbaar. Indien u bv. beslag wil toevoegen aan ‘verborgen’ delen of items (bv. aan het kaderdeel of aan het vleugeldeel), klik dan de kaderdeel hint of de vleugeldeelhint. Onderdelen / items die geen beslag bevatten hebben een gele hint, onderdelen / items waar reeds beslag aanhangt hebben een blauwe hint. De principes beschreven voor beslag gelden voor alle elementen / onderdelen van het model.

Opmerking
 
Hoe u niet gevisualiseerde items die voor het model gedefinieerd zijn zoals bijvoorbeeld afwerkingen, beslag, extra profielen snel en eenvoudig wijzigt, toevoegt of verwijdert is gedetailleerd beschreven in Niet gevisualiseerde items wijzigen, toevoegen en verwijderen.
 
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland