Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
JoPPS Bestelbeheer


Installatie van de JoPPS EOSS module
 
Activeer de EOSS module via de JoPPS Administrator (JADMIN) in de toegang bij PLUGIN1 : %PROGRAM_ROOT%\EOSS.DLL.


Tab ‘Te bestellen artikels’ subtab ‘Projecten’

 

Deze subtab ‘Projecten’ bevat per project een overzicht van alle te bestellen artikels. Aangezien het niet de bedoeling is dat hier artikels worden toegevoegd of gewijzigd, kan u hier enkel de te bestellen artikels van een project bekijken, een bepaalde artikellijn verwijderen via de – knop onderaan of het ganse project met al zijn te bestellen artikels verwijderen via het icoon ‘ Wissen artikels van het huidige project’ in de balk bovenaan.

 Indien u meerdere artikellijnen tegelijk wil verwijderen, doe Shift+klik om de eerste lijn te selecteren en dan Ctrl+klik om de volgende specifieke lijnen te selecteren of doe Shift+klik om een groep van aaneensluitende lijnen te selecteren. Eens u artikellijnen heeft verwijderd, worden de ‘Ok’ en ‘Annuleren’ knop actief. Klik ‘Ok’ om te bevestigen, klik ‘Annuleren’ om het verwijderen ongedaan te maken.

Tab ‘Te bestellen artikels’ subtab ‘Leveranciers’

 

Deze subtab ‘Leveranciers’ bevat per leverancier een overzicht van de te bestellen artikels.

Hoewel het aan te raden is eventuele wijzigingen te doen in de bestelbon zelf, kan u hier reeds beperkte wijzigingen uitvoeren alvorens de bestelbon aan te maken zijnde:

 • Aantallen wijzigen. Gebruik de navigatiepijltjes ↑ en ↓ om naar het ‘Aantal’ veld van de vorige / volgende lijn te gaan.
 • Om één artikellijn te verwijderen selecteert u de lijn in kwestie en klikt u de knop onderaan.
 • Om meerdere artikellijnen tegelijk te verwijderen doet u als volgt:
  • druk Shift+klik om de eerste lijn te selecteren en druk dan Ctrl+klik om de volgende specifieke lijnen te selecteren, klik dan de – knop onderaan
   of
  • druk Shift+klik om een groep van aaneensluitende lijnen te selecteren en klik de – knop onderaan

Eens u aantallen heeft gewijzigd en/of artikellijnen heeft verwijderd, worden de ‘Ok’ en ‘Annuleren’ knop actief. Klik ‘Ok’ om alle gedane wijzigingen te bevestigen, klik ‘Annuleren’ om alle gedane wijzigingen ongedaan te maken.

Artikels toevoegen aan een bestelbon of een bestelbon aanmaken vanaf 0

Artikels aan een bestelbon toevoegen hoeft niet langer via het popupscherm maar kan rechtstreeks in de grid zelf. Dit maakt het toevoegen van artikels aan een bestaande bestelbon of het aanmaken van een bestelbon zonder een project te rekenen in JoPPS eenvoudiger. Doe als volgt:

Klik – net als voorheen- het icoon ‘Profiel toevoegen’/ ‘Beslag toevoegen’ / ‘Glas toevoegen’ / ‘Afwerking toevoegen’ in functie van het type artikel dat u wenst toe te voegen. In ons voorbeeld een profiel. Onderaan de grid verschijnt een nieuwe lege lijn.
Definieer het artikel:
 • Artikelcode: indien u de artikelcode van het profiel kent, tik deze dan in. Indien u de profielcode niet kent, klik dan in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik de 3 puntjes of druk Ctrl+ENTER om het profiel te selecteren in Profiel.Product. De profielomschrijving verschijnt automatisch in het veld ‘Beschrijving artikel’.
 • Aantal: vul het gewenste aantal in.
 • Uitvoering: indien u de code voor de gewenste uitvoering kent, tik deze dan in. Indien u ze niet kent, klik dan in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik het zwarte pijltje naast de combobox of druk Alt+↓ om de combobox met de beschikbare kleuren te openen en selecteer er de gewenste kleur. De omschrijving van de geselecteerde uitvoering verschijnt automatisch in het veld ‘Omschrijving uitvoering’.
 • Lakzijde: voor gelakte standaardprofielen (vb. L-profielen) kan u bepalen welke zijde gelakt moet worden. Klik in het veld of druk ENTER en klik het zwarte pijltje naast de combobox of druk Alt+↓ om de combobox te openen en een andere lakzijde te selecteren.
 • Lengte: de eerste beschikbare lengte van het profiel is automatisch ingevuld. Indien u een andere lengte wenst, klik dan in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik het zwarte pijltje of druk Alt+↓ om de combobox met de beschikbare lengtes te openen en selecteer er de gewenste lengte.
 • Opmerking: indien gewenst kan u hier een vrije tekst ingeven.  
 • Om een volgende artikellijn toe te voegen drukt u vanaf de huidige artikellijn Home+↓, u komt automatisch in het veld ‘Artikelcode’ van de nieuwe artikellijn, het nieuwe toe te voegen artikel is standaard een profiel. Indien het nieuwe toe te voegen artikel beslag, glas of een afwerking zou zijn, klik dan eerst het overeenkomstige icoon bovenaan alvorens het artikel te definiëren.
 • Als alle gewenste artikels zijn toegevoegd, klik dan de Ok knop onderaan (of druk Alt+O) om de gedane wijzigingen te bevestigen. Klik de Annuleren knop (of druk Alt+A) om de wijzigingen ongedaan te maken.
   

 Het toevoegen van een nieuwe artikellijn kan ook via het kopiëren en wijzigen van een reeds bestaande artikellijn.
Het icoon ‘Orderlijn kopiëren’   is hiervoor toegevoegd. Doe als volgt:

Klik de lijn die u wenst te gebruiken als basis voor de nieuwe artikellijn.

 • Klik het icoon ‘Artikellijn kopiëren’, de artikellijn in kwestie wordt gekopieerd en wordt onderaan de bestellijst toegevoegd.
 • Wijzig de gekopieerde artikellijn waar nodig.
Zoals hierboven reeds deels beschreven, zijn er een heel aantal functie- en navigatietoetsen ter beschikking om zo vlot mogelijk in de grid te kunnen werken. Een overzicht:
 

ENTER

Druk ENTER in een geselecteerd veld om naar ‘Ingave’ mode te gaan. Voor het veld ‘Artikelcode’ maakt dit dat de 3 puntjes verschijnen om te selecteren, voor velden zoals ‘Uitvoering’, ‘Lengte’ verschijnt dan de combobox waaruit u kan selecteren. Voor velden zoals ‘Aantal’ en ‘Opmerking’ drukt u ENTER indien u niet de ganse inhoud van het veld wil wijzigen maar een deel ervan.

Ctrl+ENTER

Om in het veld ‘Artikelcode’ een artikel te selecteren uit de basisgegevens JoPPS (= zoals klik op 3 puntjes). Enkel actief als het veld in kwestie in ‘Ingave’ mode staat.

Alt + ↓

Om de comboboxen van de velden ‘Uitvoering’, ‘Lengte’ en ‘Lakzijde’ te openen (= zoals klik op het zwarte pijltje naast de combobox). Enkel actief als de velden in kwestie in ‘Ingave’ mode staan.

Home

Om naar het eerste veld van de huidige artikellijn te gaan.

Home + ↓

Om vanaf de onderste artikellijn een nieuwe artikellijn toe te voegen van het type ‘Profiel’. U komt automatisch in het veld ‘Artikelcode’ van de nieuwe artikellijn terecht. Drukt u Home+↓ vanaf een willekeurige artikellijn in de bestellijst, dan komt u automatisch in het veld ‘Artikelcode’ van de volgende lijn terecht.

End

Om naar het laatste veld van de huidige artikellijn te gaan

Esc

Om de wijzigingen in een veld ongedaan te maken en terug te keren naar de oorspronkelijke waarde.

Tab

Om naar het volgende te definiëren (witte) veld te gaan.

Shift+Tab

Om naar het vorige ‘witte’ veld te gaan.

Om naar het volgende veld te gaan of om naar het volgende karakter in het veld te gaan als het veld in ‘Ingave’ mode staat.

Om naar het vorige veld te gaan of om naar het vorige karakter in het veld te gaan als het veld in ‘Ingave’ mode staat

Om naar hetzelfde veld van de vorige lijn te gaan

Om naar hetzelfde veld van de volgende lijn te gaan

Ctrl+X, Ctrl+C en Ctrl+ V

Om de waarden van een veld te knippen / te kopiëren en te plakken in een ander veld

Alt+O

Om de wijzigingen aan de bestelbon te bevestigen (= zoals klik op Ok knop onderaan)

Alt+A

Om de wijzigingen aan de bestelbon te annuleren (= zoals klik op ‘Annuleren’ knop onderaan)

F3

Om naar ‘Wijzig’ mode te gaan

F4

Om de geselecteerde artikellijn(en) te verwijderen (= zoals klik op – knop onderaan)

F5

Om naar de vorige artikellijn te gaan

F6

Om naar de volgende artikellijn te gaan

F7

Om naar de eerste artikellijn te gaan

F8

Om naar de laatste artikellijn te gaan

 

Artikels wijzigen in een bestelbon

Artikels in een bestelbon wijzigen hoeft niet langer via het popumenu maar kan rechtstreeks in de grid zelf. Dit maakt het wijzigen van artikels in een bestelbon eenvoudiger. Doe als volgt:

 

Klik op de betreffende artikellijn het veld dat u wenst te wijzigen en doe als volgt:
 • Artikelcode: indien u de gewenste artikelcode kent, tik deze dan in. Indien u ze niet kent, klik dan opnieuw in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik de 3 puntjes of druk Ctrl+ENTER om het artikel te selecteren in het overeenkomstige basisgegevens scherm. Het veld ‘Beschrijving artikel’ wordt automatisch aangepast.
 • Aantal: vul het gewenste aantal in.
 • Uitvoering: indien u de code van de gewenste uitvoering kent, tik deze dan in. Indien u ze niet kent, klik dan opnieuw in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik het zwarte pijltje of druk Alt+↓ om de combobox met de beschikbare kleuren te openen en selecteer er de gewenste kleur. Het veld ‘Omschrijving uitvoering’ wordt automatisch aangepast.
 • Lakzijde: klik in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik het zwarte pijltje of druk Alt+↓ om de combobox te openen en een andere lakzijde te selecteren.
 • Lengte: klik in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik het zwarte pijltje of druk Alt+↓ om de combobox met de beschikbare lengtes te openen en selecteer er de gewenste lengte.
 • Opmerking: indien u de ganse tekst wil vervangen door een andere tekst, tik de gewenste tekst dan gewoon in. Indien u een deel van de tekst wil wijzigen, klik dan opnieuw in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Gebruik de navigatiepijltjes → en ← om u te verplaatsen in de bestaande tekst en voer de gewenste wijziging uit.
 • Als alle gewenste wijzigingen zijn uitgevoerd, klik dan de Ok knop onderaan (of druk Alt+O) om de gedane wijzigingen te bevestigen. Klik de Annuleren knop (of druk Alt+A) om de gedane wijzigingen te annuleren.

 Maak gebruik van de gedefinieerde functie- en navigatietoetsen zoals beschreven op de vorige pagina om zo vlot mogelijk in de grid te kunnen werken. 

Artikels verwijderen in een bestelbon

Om één artikellijn te verwijderen selecteert u de lijn in kwestie en klikt u de knop onderaan. Om meerdere artikellijnen tegelijk te verwijderen doet u als volgt:
 • druk Shift+klik om de eerste lijn te selecteren en druk dan Ctrl+klik om de volgende specifieke lijnen te selecteren, klik dan de – knop onderaan
  of
 • druk Shift+klik om een groep van aaneensluitende lijnen te selecteren en klik de – knop onderaan. 
Eens u artikellijnen heeft verwijderd, worden de ‘Ok’ en ‘Annuleren’ knop actief.
 • Klik ‘Ok’ knop (of druk Alt+O) om alle gedane wijzigingen te bevestigen, klik ‘Annuleren’ knop (of druk Alt+A) om alle gedane wijzigingen te annuleren.

Afgedrukte bestelbon met of zonder prijsinformatie

Tot op heden was het zo dat de prijsinformatie steeds mee verscheen op de afgedrukte bestelbons. Vanaf nu kan u zelf bepalen of deze prijsinformatie al dan niet mee verschijnt. Doe als volgt:

Selecteer in het hoofdmenu Bewerken de optie ‘Instellingen’. Het instellingen scherm verschijnt:

Definieer in het veld ‘Prijsinfo’ of de prijsinformatie standaard al dan niet moet verschijnen op de afgedrukte bestelbons. Indien NEEN, is het resultaat als volgt:

 

Extra filter op status bestelbon

Zoals bekend kan u bij het zoeken van een specifieke bestelbon of bij het controleren van de toestand van de bestelbon, de verschillende bestelbons filteren volgens hun status. De extra status ‘Alles behalve levering volledig’ werd toegevoegd:

 

Deze nieuwe status is default en is dus standaard geselecteerd als u in de tab ‘Bestelbons’ komt. Deze nieuwe status ‘Alles behalve levering compleet’ maakt dat in het overzicht standaard alle bestelbons worden getoond met de status In aanmaak, Verzonden, Bevestigd en In back-order. Enkel de bestelbons met status ‘Levering compleet’ worden niet getoond. Om de toestand van een bepaalde bestelbon te bekijken of om een bestelbon terug te vinden, kan u indien gewenst - net als voorheen- één van de andere statussen selecteren. Enkel de bestelbonnen met de geselecteerde status zullen in het overzicht getoond worden.

Filteren op status levernota’s

Tot op heden was het zo dat in de tab ‘Levernota’s’ standaard alle levernota’s werden getoond, ongeacht hun status. Om het zoeken of het controleren van een specifieke levernota te vergemakkelijken, werd onder de tab ‘Levernota’s’ de combobox ‘Status levernota’ toegevoegd:

 

Standaard worden alle levernota’s getoond in het overzicht (= status ‘Alles’).

Open de ‘status’ box en selecteer de status ‘Bevestigd’ voor een overzicht van de bevestigde levernota’s of selecteer de status ‘Afgepunt’ indien u een overzicht wil van de afgepunte levernota’s.
 

Functionaliteit ‘Ruled Info’

De module EOSS werd uitgebreid met de nieuwe functionaliteit ‘Ruled Info’. Deze functionaliteit laat de leverancier toe om extra informatie betreffende een te bestellen artikel mee door te geven. Deze informatie is gelinkt aan het artikel in kwestie en de gebruiker moet bevestigen dat hij / zij deze informatie heeft gelezen en geaccepteerd alvorens de bestelbon kan doorgestuurd worden. De principes zijn als volgt:

De bijkomende informatie betreffende een te bestellen artikel zijn boodschappen van niveau 1, niveau 2 of niveau 3:
 • Boodschappen niveau 1: dit zijn boodschappen die ingegeven en gelinkt zijn aan het artikel door het Reynaers hoofdkantoor in Duffel.
 • Boodschappen niveau 2: dit zijn boodschappen die ingegeven en gelinkt zijn aan het artikel door het plaatselijke Reynaers filiaal.
 • Boodschappen niveau 3: dit zijn boodschappen die de JoPPS beheerder van uw bedrijf zelf kan ingeven en kan linken aan de betreffende artikels. Het betreft dus informatie die enkel en alleen relevant is binnen het eigen bedrijf
 • De belangrijkheid van elke boodschap wordt bepaald door het type dat voor de boodschap is gedefinieerd. Er zijn 5 verschillende types, waarbij type 1 staat voor de zeer belangrijke boodschappen en type 5 voor de boodschappen van puur informatieve aard.
 • Per artikel kan een onbeperkt aantal boodschappen gedefinieerd worden, waarbij éénzelfde artikel boodschappen kan bevatten van zowel niveau 1, 2 als 3 en van de types 1 tot 5. 

In EOSS gaat u concreet te werk als volgt:

Indien voor één of meerdere te bestellen artikels een ‘Ruled Info’ boodschap is gedefinieerd, dan verschijnt in de extra kolom ‘M’ een icoontje dat aangeeft dat er voor het artikel in kwestie een boodschap is gedefinieerd en tot welk niveau de gedefinieerde boodschap behoort:

 

Voor het betreffende artikel is een boodschap gedefinieerd van niveau 1. Zoals reeds eerder vermeld betreft het een boodschap die aangemaakt is door het Reynaers hoofdkantoor in Duffel.

Voor het betreffende artikel is een boodschap gedefinieerd van niveau 2. Zoals reeds eerder vermeld betreft het een boodschap die aangemaakt is door het plaatselijke Reynaersfiliaal.

Voor het betreffende artikel is een boodschap gedefinieerd van niveau 3. Zoals reeds eerder vermeld betreft het een boodschap die aangemaakt is door de JoPPS beheerder van het bedrijf.

 

 Indien voor een artikel boodschappen zijn gedefinieerd van verschillende niveaus, dan wordt het hoogste niveau gevisualiseerd via het icoontje.

 Indien u dit wenst, kan u de gedefinieerde boodschappen lezen (en eventueel accepteren) tijdens het voorbereiden / controleren van de bestelbon. Doe als volgt:

Klik voor het artikel in kwestie het overeenkomstige boodschappen icoon, het betreffende boodschappenscherm verschijnt met een overzicht van alle boodschappen die voor dit artikel zijn gedefinieerd:

 

 • Klik ‘Accepteren’ om aan te geven dat u de boodschappen heeft gelezen en aanvaard. U komt opnieuw in de bestelbon terecht, het betreffende boodschappen icoon is ‘uitgegrijsd’. Bij klik op ‘Annuleren’ wordt de boodschap nog steeds beschouwd als ‘Niet gelezen’ en blijft het boodschappen icoon in de bestelbon actief.
Om te vermijden dat de boodschappen artikel per artikel moeten geaccepteerd worden, raden wij u aan de boodschappen pas te accepteren op het moment dat u de bestelbon effectief verstuurt. Doe als volgt:
 • Klik het icoon ‘Aangemaakte bestelbons versturen’, selecteer de te versturen bestelbon(s) en klik ‘Verzenden’. Indien er boodschappen zijn gedefinieerd, dan verschijnen de verschillende boodschappen schermen. Als eerste verschijnen de schermen met boodschappen type 1, zijnde ‘Zeer belangrijk’:
   

 


De type 1 boodschappen verschijnen één voor één in afzonderlijke schermen. Ook die type 1 boodschappen die u reeds gelezen en geaccepteerd heeft bij het voorbereiden / controleren van de bestelbon (zie eerder) verschijnen hier opnieuw.

 • Klik ‘Accepteren’ om aan te geven dat u de boodschap heeft gelezen en aanvaard. 
   ‘Annuleren’ maakt dat het zenden wordt onderbroken en dat u opnieuw in de tab ‘Bestelbon’ terecht komt.
 • Na acceptatie van alle type 1 boodschappen, verschijnt het scherm met een overzicht van de gedefinieerde boodschappen type 2 tot en met type 5:
   

  

De boodschappen van type 2, 3, 4 en 5 die u reeds gelezen en geaccepteerd heeft bij het voorbereiden / controleren van de bestelbon (zie eerder) verschijnen niet meer in dit overzicht.

 • Klik ‘Accepteren’ om aan te geven dat u alle boodschappen in het overzicht heeft gelezen en aanvaard. De bestelbon wordt verzonden.
   ‘Annuleren’ maakt dat het zenden wordt onderbroken en dat u opnieuw in de tab ‘Bestelbon’ terecht komt.

Zoals reeds eerder vermeld, kan u als gebruiker zelf boodschappen van niveau 3 definiëren voor één of meerdere artikels, op voorwaarde dat u bent aangelogd als Administrator, doe als volgt:

 • Selecteer in het Bestelbeheer hoofdmenu ‘Gegevens’ de optie ‘Ruled Info boodschappen’. Het volgend scherm verschijnt:

 

 • Definieer de artikels en hun respectievelijke boodschap:
  • Type: het artikeltype. Druk ENTER in het veld om het gewenste artikeltype te selecteren in de box.
  • Artikelcode: indien u de gewenste artikelcode kent, tik deze dan in. Indien u ze niet kent, klik dan opnieuw in het veld of druk ENTER om naar ingave mode te gaan. Klik de 3 puntjes of druk Ctrl+ENTER om het artikel te selecteren in het overeenkomstige basisgegevens scherm. Het veld ‘Leverancier’’ wordt automatisch ingevuld.
  • Boodschap: geef de boodschap in in het boodschappen veld van uw taal.
  • Boodschap type: Druk ENTER in het veld om het gewenste boodschaptype te selecteren. Zoals reeds eerder gezegd zijn er 5 verschillende types, waarbij type 1 staat voor de zeer belangrijke boodschappen en type 5 voor de boodschappen van puur informatieve aard.
  • Begindatum: om te bepalen vanaf wanneer de boodschap mee moet verschijnen met het artikel in kwestie.
  • Einddatum: om te bepalen tot wanneer de boodschap mee moet verschijnen met het artikel in kwestie.
 • Bevestig. Telkens het artikel in kwestie voorkomt in een bestelbon of toegevoegd wordt aan een bestelbon zal de gedefinieerde boodschap mee verschijnen, en dit vanaf de dag die u als begindatum heeft gedefinieerd tot de gedefinieerde einddatum:

 

Voor de bestellingen die via EOSS naar Reynaers worden verstuurd, kan u bepalen of de standaard levertermijnen al dan niet moeten worden toegepast. Zowel het scherm ‘Aanmaken bestelbon’ als de hoofding van de bestelbon werden hiervoor uitgebreid.

 Aangezien deze uitbreiding enkel van toepassing is voor de bestellingen naar Reynaers, is ze enkel zichtbaar als in Gegevens.Leveranciers, tab Extra gegevens de optie ‘Levertype’ aangevinkt is.

Bij het aanmaken van een nieuwe bestelbon definieert u de gewenste leverdatum als volgt:


 

 • Normaal: is standaard gedefinieerd en staat voor de gekende manier van werken. Dit betekent dat Reynaers voor deze bestelling de standaard levertermijnen zal toepassen.
 • Verlengd: deze optie staat voor een verlengde levertermijn. Definieer in het datumveld de gewenste leverdatum. Deze leverdatum moet minimum 4 weken (= 28 dagen) en maximum 12 weken (= 84 dagen) verwijderd zijn van de huidige systeem datum. Default is in het datum veld huidige datum + 28 dagen gedefinieerd.
  Als de gedefinieerde verlengde leverdatum zich niet binnen deze termijn bevindt, dan verschijnt een popup venster met de volgende boodschap:
   

U moet de verlengde leverdatum corrigeren of de optie ‘Normaal’ kiezen alvorens de bon verder te kunnen aanmaken.

Ook de hoofding van de bestelbonnen is zo aangepast dat in een bestaande (nog niet verzonden) bestelbon een normale of een verlengde levertijd kan gedefinieerd / aangepast worden:

 

De principes zijn zoals beschreven voor het aanmaken van een bestelbon. Kiest u hier voor de optie ‘Verlengd’, dan definieert u de verlengde leverdatum in het veld ‘Leverdatum’.

Ook hier wordt gecheckt of de gedefinieerde verlengde leverdatum zich binnen de termijn van minimum 4 weken en maximum 12 weken bevindt. Zoniet verschijnt ook hier de boodschap ‘Foutieve levertermijn!

 Aangezien de datum van aanmaak / van wijzigen van een bestelbon niet persé de datum van verzenden is, wordt de controle op de verlengde levertermijn nogmaals gedaan bij het effectief verzenden van de bestelbon. Bevindt de verlengde leverdatum zich niet binnen een termijn van 4 tot 12 weken vanaf de verzenddatum, dan krjgt u ook hier de boodschap ‘Foutieve levertermijn!’ U moet de verlengde leverdatum corrigeren of de optie ‘Normaal’ kiezen alvorens de bon te kunnen versturen. 

Profielen manueel toevoegen aan bestelbon

Bij het manueel toevoegen van profielen die in meerdere lengtes kunnen besteld worden, wordt voortaan standaard de grootste lengte voorgesteld

Meerdere projecten tegelijk kunnen verwijderen

Projecten waarvoor geen bon (meer) bestaat kunnen gezamelijk verwijderd worden.

Selecteer de optie ‘Projecten’ onder het Gegevens menu. Het betreffende scherm ‘Beheer projecten’ is aangepast / uitgebreid als volgt:

 • Bij het selecteren van meerdere projecten, worden alle bijhorende bonnen getoond. In het veld ‘Referentie nota’ wordt aangegeven tot welk project de respectievelijke bonnen behoren.
 • De verwijder knop bovenaan wordt enkel actief als er geen van de geselecteerde projecten nog een bon bestaat, aangezien enkel dan het project mag verwijderd worden. In de filter bovenaan werd daarom de optie ‘Zonder bon’ toegevoegd. Via deze optie verschijnen enkel die projecten waarvoor geen bon bestaat en die dus mogen verwijderd worden.
 • Bij het verwijderen van de geselecteerde projecten via de ‘‘ knop bovenaan, vraagt JoPPS een bevestiging voor elk geselecteerd project, waarbij
   

 

 • Ja: het project in kwestie wordt verwijder 
 • Ja voor alles: het project in kwestie en alle volgende projecten worden verwijderd
 • Neen: het project in kwestie wordt niet verwijderd
 • Annuleren: het project en de nog volgende projecten worden niet verwijderd

Meerdere leveradressen

Mogelijkheid voorzien om per klant meerdere leveradressen te definiëren, met een code per leveradres.
Deze optie is instelbaar, de verschillende leveradressen zijn slechts zichtbaar indien deze optie geactiveerd is voor de leverancier in kwestie.
Het definiëren en gebruiken van meerdere leveradressen dient in coördinatie te gebeuren met Reynaers.

Koppeling EOSS – ERP pakket

Aangezien ERP paketten geen kennis hebben van bestelregels en geen controles uitvoeren op de te bestellen Reynaers artikels, is er een koppeling voorzien tussen ERP pakket en EOSS.
De bestelling gegenereerd door het ERP pakket wordt als XML bestand geïmporteerd in JoPPS (EOSS). De bestelgegevens worden in EOSS gecontroleerd en de bestelling wordt dan via EOSS electronisch doorgestuurd naar Reynaers. Er is eveneens een terugkoppeling voorzien naar het ERP pakket.

Bestelbonnen vanuit EOSS afdrukken naar PDF

De bestelbonnen kunnen voortaan vanuit EOSS afgedrukt (geëxporteerd) worden naar PDF om ze dan als PDF document bijvoorbeeld door te mailen. Hiervoor werd onder de tab ‘Bestelbonnen’ in het scherm ‘Bestelbon bekijken’ rechts van het print icoontje een extra icoontje voorzien:

 

Klik het extra icoontje rechts van het printicoontje. De betreffende bestelbon wordt afgedrukt naar de PDF printer. De standaard voorgestelde naam voor het PDF document is de referte van de bestelbon in kwestie.

 Het extra icoontje ‘Afdrukken naar PDF printer’ is enkel actief als de gebruiker een PDF printer geïnstalleerd heeft. Het eventueel installeren van een PDF printer en de bijhorende drivers is de taak en de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.

Extra kortingen definiëren

Voortaan is het mogelijk om voor profielen, beslag en rubbers aparte kortingen te definiëren. Deze kortingen worden getoond via ‘Bestelbon bekijken’, doe als volgt:

 

 • Selecteer de bon in kwestie onder ‘Bestelbonnen’ tab ‘Detail’.
 • Definieer in de extra kortingvelden het gewenste percentage korting voor profielen, beslag en/of rubbers. De gedefinieerde korting zal enkel worden toegepast op de profielen, het beslag of de rubbers.
 In het reeds bestaande kortingveld kan u indien gewenst nog steeds een algemene korting definiëren die toegepast wordt op het totale bedrag van de bestelbon.
 • Klik de tab ‘Bestelbon bekijken’ om de gedefinieerde korting(en) te bekijken:
   

 

Indien u bijvoorbeeld voor profielen een korting heeft gedefinieerd, dan verschijnt onder het subtotaal profielen een extra lijn ‘Korting’ met het gedefinieerde percentage korting + het overeenkomstige bedrag en een lijn met het netto bedrag voor de profielen.

Onderaan de bestelbon worden zowel het bruto totaalbedrag als de korting profielen, beslag en/of rubbers als het netto totaalbedrag getoond:

 

 
 indien u zowel een algemene korting als een korting voor profielen, beslag en/of rubbers heeft gedefinieerd, dan wordt deze algemene korting gerekend op het totaal bedrag van de bestelbon, minus de korting profielen, beslag en/of rubbers. De verschillende totalen onderaan de bestelbon worden getoond als volgt:
 

 

 

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland