Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
Gebruik van de module E-order Deceuninck


De optionele module ‘Bestelbeheer’ laat u toe om de bestellingen van glas, beslag en andere onderdelen te beheren en te plaatsen bij de diverse leveranciers.

Dankzij de samenwerking tussen Deceuninck en TECHWIN kunnen de bestellingen voor de leverancier Deceuninck electronisch doorgestuurd en verwerkt worden.
U heeft van Deceuninck een digipas ontvangen met uw klantcode. Bij het electronisch doorsturen van uw bestellingen naar Deceuninck (=via e-mail met gebruik van uw digipascode) worden uw bestellingen direct verwerkt en krijgt u ogenblikkelijk per e-mail een orderbevestiging met per item de leverdatum.

Deze module ‘E-order’ is een optionele module die standaard mee geleverd wordt met het JoPPS PVC Deceuninck programma. Teneinde deze optionele module te kunnen gebruiken moeten de volgende instellingen gedefinieerd zijn:

In JoPPS Administrator, tab Toegangen, veld ‘Plugins’ moet voor de gebruiker en de databank in kwestie deze module gedefinieerd zijn als volgt: %PROGRAM_ROOT%\eOrder.dll. In het jopps.ini bestand moet de volgende sectie gedefinieerd zijn:

[USEDIGIPAS]
DC=1

Deze sectie is nodig om het scherm voor het ingeven van de digipascode te activeren bij het electronisch versturen van de bestelbonnen naar Deceuninck.

Bestellingen plaatsen voor uit te voeren projecten

De te bestellen artikels worden door JoPPS gegenereerd op basis van de gerekende projecten (of de gerekende batch) in kwestie en worden doorgestuurd naar de module bestelbeheer waar u eventueel nog wijzigingen kan doen en de bestelbon(nen) kan opmaken en doorsturen.

U kan zelf bepalen welke profielen / beslag en rubbers / glas / afwerkingen er standaard nooit moeten doorgestuurd worden naar de module bestelbeheer. Doe éénmalig als volgt:

 • Klik in het hoofdmenu van JoPPS ‘Bestelbeheer’ de optie ‘Bestelbeheer’ om naar de module Bestelbeheer te gaan.
 • Klik ‘Bewerken’ in het hoofdmenu van de module bestelbeheer en selecteer de optie ‘Instellingen’, volgend scherm verschijnt:

 

 • Definieer welke profielen, beslag en rubbers, glas en/of afwerkingen van een gerekend project standaard niet mogen doorgestuurd worden naar de module bestelbeheer door het afdelingsnummer dat in de basisgegevens JoPPS aan de profielen, het glas,... in kwestie is toegekend toe te voegen in het overeenkomstige veld.
 • Klik Ok om te bevestigen.

Vanaf nu zullen de items met een afdelingsnummer dat hier is gedefinieerd standaard niet meer voorkomen in de module bestelbeheer, zodat u ze bij het aanmaken van de bestelbons niet langer telkens opnieuw zelf moet verwijderen.


Bestelbon aanmaken

Reken het project (de batch) en klik het icoon bovenaan in de werkbalk van de tab ‘Resultaat’ om het gerekende project / batch door te sturen naar de module bestelbeheer:

Het winkelwagentje icoon wordt pas actief nadat het project / batch gerekend is! Het scherm "bestelopdracht is doorgestuurd" verschijnt:

  

De te bestellen artikels van het gerekende project (batch) zijn nu doorgestuurd naar de module bestelbeheer, waar u de bestelbonnen voor de diverse leveranciers kan opmaken en doorsturen.

  Klik de optie ‘Overzicht bestellingen in wacht’ onder ‘Bestelbeheer’ in het hoofdmenu van JoPPS voor een overzicht van alle niet verwerkte projecten, zijnde de projecten die zijn doorgestuurd naar de module bestelbeheer en waarvoor een bestelbon moet worden aangemaakt en doorgestuurd.

 

Indien gewenst kan u via de knop ‘Annuleren van geselecteerde bestelling(en)’ de in het overzicht aangeklikte projecten nog annuleren, wat betekent dat u ze niet mee wil verwerken (bestellen) via de module bestelbeheer. Het gerekende project blijft dus wel bestaan in JoPPS zelf.

Klik onder Bestelbeheer, de optie Bestelbeheerom naar de module ‘Bestelbeheer’ te gaan. De eerste tab is de tab ‘Te bestellen artikels’:

  

Deze tab bevat een lijst van alle te bestellen artikels, zoals ze zijn berekend door JoPPS. Deze lijst kan weergegeven worden per leverancier of per project. Voor een lijst van de te bestellen artikels per project:

 • Klik de tab ‘Projecten’

 

 • Selecteer in de box bovenaan de lijst het project waarvan u een overzicht wenst.
 • Indien gewenst kan u bepaalde artikellijnen verwijderen via de verwijderknop onderaan. Via de knop ‘Wissen artikels huidig project’ kan u het geselecteerde project alsnog verwijderen uit het bestelbeheer.

Voor een lijst van de bestellen artikels per leverancier:

 • Klik de tab ‘Leveranciers’:

 

 • Selecteer in de box bovenaan de lijst, de leverancier waarvan u een overzicht van de te bestellen artikels wenst.
 De verschillende leveranciers zoals ze per item zijn gedefinieerd in JoPPS zelf moeten ook bestaan in de module bestelbeheer. Doe éénmalig als volgt:
 • Selecteer onder het menu Gegevens de optie ‘Leveranciers’.
 • Selecteer in het leverancierscherm de tab ‘Speciaal’ en klik de knop ‘Nieuwe leveranciers overnemen’. Alle leveranciers die gedefinieerd zijn in het klant / leveranciersscherm van JoPPS met functie ‘Leverancier’ zijn overgenomen in de module bestelbeheer.

Maak de bestelbon aan als volgt:

 • Selecteer onder ‘Te bestellen artikels’ de tab ‘Leveranciers’ en selecteer in de box de leverancier waarvoor u de bestelbon wil opmaken, bv. DC.
 • Klik de knop ‘Aanmaken bestelbon’, volgend scherm verschijnt:

 

 • Definieer:

  • Project: open de box en selecteer het project waarvoor u een bestelbon wil opmaken. De optie ‘Alle projecten’ maakt dat er één bestelbon wordt opgemaakt voor alle projecten in de lijst.
  • Leveringsdatum: gewenste leverdatum. Klik het zwarte pijltje en selecteer in de kalender de gewenste leverdatum. U kan deze datum ook gewoon intikken.
    bij het definiëren van de leverdatum is een extra controle ingebouwd. Indien u een leverdatum ingeeft die in het verleden ligt, krijgt u volgende boodschap:  • Referte bon: tik een eigen referentie in voor de bestelbon of selecteer uit de box de projectcode in kwestie indien u deze als referentie voor de bestelbon wenst te gebruiken. Het veld ‘Referte bon’ moet ingevuld zijn. Indien dit veld leeg is, krijgt u de volgende boodschap:

 

 • Klik OK, de bestelbon voor de geselecteerde leverancier is aangemaakt. U komt automatisch in de tab ‘Bestelbons’ terecht. Onze net aangemaakte bon (die nog niet verstuurd is) heeft de status ‘In aanmaak’: 

 

 • Klik de tab ‘Lijst’ voor een overzicht van de verschillende bestelbons en hun respectievelijke status:

 

Bestelbon wijzigen

Elke bestelbon met de status ‘In aanmaak’ kan u nog nakijken en eventueel aanpassen alvorens hem effectief te verzenden. Doe als volgt:

 • Selecteer de bestelbon in de lijst en klik de tab ‘Formulier’

 

 • Wijzig indien gewenst de gegevens bovenaan zoals referentie van de bon, de gewenste leverdatum, etc.
 • Vink de opties ‘Deellevering’ en / of ‘Vervroegde levering toegestaan’ aan indien de bestelling in kwestie in verschillende delen mag aangeleverd worden en / of vroeger mag geleverd worden dan de leverdatum die u heeft opgegeven.
 • In het overzicht met de te bestellen artikels kan u aantallen wijzigen, artikellijnen toevoegen of verwijderen etc.

Om een artikel (een lijn) toe te voegen doet u als volgt:

 • Klik de + toets onderaan het scherm, er verschijnt een lege lijn

  • Type: open de box en selecteer het type artikel (profiel, beslag,...), in ons voorbeeld Profiel
  • Artikelcode: vul de bestelcode van het profiel in. Klik bij voorkeur ... om het profiel te selecteren in Profiel.Product, de bestellengte wordt dan automatisch mee ingevuld en in het veld ‘Uitvoering’ verschijnt automatisch de eerste uitvoering uit de lijst.
  • Uitvoering: indien de automatisch ingevulde uitvoering niet de juiste is, open dan de box in dit veld. U krijgt een lijst van alle uitvoeringen waarin het profiel in kwestie beschikbaar is. Selecteer de gewenste uitvoering.
   Noteer: indien u zelf een uitvoeringscode intikt wordt er gecontroleerd of het item in kwestie effectief ook in deze kleur bestaat.
  • Lengte: bij het selecteren van het profiel in Profiel.Product wordt de overeenkomstige bestellengte automatisch ingevuld. Indien deze bestellengte nog wil wijzigen, open dan de box in dit veld. U krijgt een lijst van de bestellengtes waarin het profiel in kwestie beschikbaar is. Selecteer de gewenste bestellengte.
  • Aantal nodig / Bestelwijze: het aantal nodig wordt bepaald door de bestelwijze. Definieer deze besteleenheid (per verpakking, per stuk of per staffelhoeveelheid) en definieer het gewenste aantal in functie van de bestelwijze.
  • Verpakking: in dit veld wordt – ter uwer informatie- het aantal stuks, het aantal stuks per verpakking of het aantal stuks per staffelhoevleeheid getoond zoals voor het profiel in kwestie gedefinieerd in de JoPPS basisgegevens.

Om een artikel (een lijn) te verwijderen doet u als volgt:

 • Selecteer (klik) de lijn in kwestie
 • Klik de toets onderaan het scherm of druk F4, volgend scherm verschijnt:

 

 • Klik JA om de lijn te verwijderen.

Om een artikel (een lijn) te wijzigen doet u als volgt:

 • Selecteer (klik) de lijn in kwestie en klik in het te wijzigen veld.
 • Wijzig codes, lengtes, kleuren, aantallen, bestelwijze, etc zoals hierboven beschreven voor het toevoegen van een artikellijn

Als u alle gewenste wijzigingen aan de bestelbon heeft gedaan, klik dan de ‘Accepteren’ knop bovenaan om de wijzigingen effectief op te slaan. Als u de ‘Weigeren’ knop klikt worden de gedane wijzigingen genegeerd en krijgt u opnieuw de ‘oorsponkelijke’ bestelbon.

 Klik de knop ‘Proefafdruk bestelbon’ om de bestelbon in kwestie te bekijken en/of af te drukken indien gewenst. De layout van de bestelbons is gelijk aan die van de standaard JoPPS bestellijsten en bevat bovendien de velden ‘Deellevering’ en ‘Vervroegde levering’. 


Bestelbon doorsturen en bevestigen

De bestelbon doorsturen naar de respectievelijke leveranciers kan op verschillende manieren: per fax, per e-mail, electronisch. De bestelbons voor Deceuninck worden electronisch verstuurd en bevestigd, dankzij het systeem dat TECHWIN en Deceuninck hiervoor samen hebben uitgewerkt.

Bestelbons Deceuninck doorsturen en bevestigen

 Het doorsturen van de bestelbons naar Deceuninck gebeurt electronisch. De instellingen die nodig zijn om dit te kunnen doen zijn gedefinieerd onder Gegevens / Leveranciers / tabs Extra gegevens en Verzenden van het bestelbeheer hoofdmenu:

 

Vermits deze parameters afhankelijk zijn van de manier van werken van de leverancier moeten ze in samenspraak met de leverancier in kwestie worden ingesteld. Gelieve de instellingen zoals gedefinieerd voor Deceuninck dan ook zelf niet te wijzigen. Om de bestelbonnen naar Deceuninck te versturen doet u als volgt:

 • Klik onder de tab ‘Bestelbons’ de knop ‘Aangemaakte bestelbons verzenden’.
  Het scherm ‘Doorsturen bestellingen’, met een lijst van de nog niet verzonden bestellingen voor de leverancier in kwestie, verschijnt:

 

 • Selecteer de bestelbons die u wil doorsturen (via Ctrl+klik kan u meerdere bestelbons in de lijst selecteren)
 • Klik de knop ‘Verzenden’, het scherm ‘Digipas’ verschijnt:
   

 

 • Tik uw digipascode in. De gevraagde code is het nummer dat automatisch gegenereerd wordt als u uw klantnummer intikt in de digipas die u van Deceuninck heeft gekregen.
  Noteer: indien u meerdere bestelbonnen tegelijk doorstuurt verschijnt het scherm ‘Digipas’ maar één keer en alle geselecteerde bestelbonen worden in één mail verstuurd, ongeacht het aantal bonnen.
 • Klik OK. Uw e-mail wordt opgestart en er is automatisch een e-mail bericht opgemaakt aan Deceuninck met als bijlage de betreffende bestellingen in een met DC afgesproken formaat:

 

 • Klik ‘Verzenden’. Uw bestelling is nu electronisch verzonden naar Deceuninck en zal bij hen automatisch en ogenblikkelijk behandeld worden. De toestand (status) van de verstuurde bestelbon(s) gaat automatisch van ‘In aanmaak’ naar ‘Verzonden’ (zie onder tab ‘Bestelbons’)

 Vermits het systeem van electronisch bestellen automatisch gaat, zijn er door Deceuninck een aantal controlepunten ingebouwd. Alvorens de bestelling te aanvaarden worden niet enkel het gegenereerde digipass nummer en het klantnummer gecontroleerd, maar ook uw e-mail adres. U moet dus vooraf aan Deceuninck uw e-mail adres doorgeven, zijnde het adres dat u steeds gebruikt voor het doorsturen van de bestellingen. Bovendien moet u ditzelfde e-mail adres éénmalig ingeven in JoPPS Administrator, onder de tab ‘Algemeen’. Enkel de bestellingen die via het e-mail adres in kwestie zijn verstuurd worden door Deceuninck aanvaard.

Vanaf het moment dat de bestelling electronisch is verstuurd wordt ze ogenblikkelijk verwerkt bij Deceuninck en ontvangt u per kerende via e-mail een orderbevestiging, met als onderwerp ‘Bestelling met uw referentie ‘X’ is verwerkt’ + vermelding van de overeenkomstige Deceuninck referentie:

 

De mail in kwestie bevat 2 bijlagen, 1 xml bestand, zijnde de orderbevestiging in ‘electronische’ vorm, en 1 doc bestand, zijnde de orderbevestiging als Word document dat u indien gewenst via Word kan bekijken en afprinten.  De ‘electronische vorm’ (het xml.bestand) voegen we toe aan de module ‘Bestelbeheer’ als volgt:

 • Zorg dat de module ‘Bestelbeheer’ en de e-mail in kwestie beiden geopend zijn.
 • Klik het xls.bestand in de e-mail bijlage en sleep het bestand naar het bestelbeheer (de plaats waar u het bestand loslaat speelt geen rol). De orderbevestiging is toegevoegd in het bestelbeheer.
   in plaats van de orderbevestiging vanuit uw e-mail naar het bestelbeheer te slepen, kan u ze als xml bestand ook eerst opslaan op uw pc en ze daarna oplezen in de module bestelbeheer via de knop ‘Orderbevestiging oplezen’ onder de tab ‘Orderbevestiging’.

Onder de tab ‘Orderbevestiging’, subtab ‘Lijst’ kan u zien dat de orderbevestiging in kwestie toegevoegd is. Selecteer ze in de lijst en ga naar de tab ‘Formulier’ om ze in detail te bekijken:

De orderbevestiging bevat de door Deceuninck voorziene leverdatum, in het veld ‘Bonnr’ staat de nummer van de overeenkomstige bestelbon vermeld. Ga naar de tab ‘Bestelbons’ en selecteer in de lijst de bestelbon waarvoor u de orderbevestiging heeft gekregen. (In de tab ‘Formulier’ kan u de bestelbon eventueel in detail bekijken)

Klik de knop ‘Bestelbon bevestigen’, het scherm ‘Orderbevestiging bestelbon’ verschijnt:

 

Klik JA om de bestelbon te bevestigen. De toestand van de bestelbon wordt aangepast van ‘Verzonden’ naar ‘Bevestigd’.

 De tab ‘Openstaande orders DC’ geeft u een overzicht van uw openstaande (electronisch verstuurde!) orders bij Deceuninck, conform de situatie zoals ze bij Deceuninck zelf gekend is:

Toegewezen: Gereserveerde hoeveel-heid in voorraad van DC

EAN-kode

Geleverd: Reeds geleverde hoeveelheid

Telkens er e-mail verkeer is met Deceuninck wordt door Deceuninck ook een XML-bestand met openstaande orders doorgestuurd.

Het oplezen van dit XML-bestand met openstaande orders doet u op dezelfde manier als het oplezen van bv. orderbevestigingen. De verschillende XML bestanden (orderbevestigingen, openstaande orders,...) worden in de module bestelbeheer automatisch onder de juiste tab geplaatst.

Telkens u een bestand met openstaande orders opleest wordt de bestaande informatie onder de tab ‘Openstaande orders’ automatisch overschreven, zodat steeds de meest actuele situatie wordt weergegeven.

Vermits dit scherm enkel de informatie bevat betreffende uw openstaande orders zoals Deceuninck ze u electronisch doorstuurt, kan u de velden in dit scherm niet wijzigen. 


Bestelbons andere leveranciers doorsturen en bevestigen

Ook voor glas, panelen, beslag, rubbers, rolluiken etc. kan u de bestelbons aanmaken en wijzigen zoals eerder beschreven. Het doorsturen van de bestelbons naar de respectievelijke leveranciers kan per fax of in een electronische vorm (bestand, e-mail, e-mail bijlage) in functie van de manier van werken van de leverancier.

De standaard manier van doorsturen en de bijhorende instellingen worden per leverancier gedefinieerd in het scherm Gegevens.Leverancier.

 • Klik ‘Gegevens’in het bestelbeheer hoofdmenu en kies de optie ‘Leveranciers’
 • Selecteer de leverancier in kwestie en kies onder de tab ‘Formulier’ de subtab ‘Verzenden’:
   

 

In functie van de manier van werken van de leverancier worden hier alle parameters gedefinieerd om de bestelbon in het gewenste formaat aan de leverancier te verzenden.

Vermits deze parameters afhankelijk zijn van de manier van werken van de leverancier moeten ze in samenspraak met de leverancier in kwestie worden ingesteld. Voor verdere informatie wendt u zich tot TECHWIN.

 U kan de aangemaakte bestelbon bekijken en afdrukken via de knop ‘Proefafdruk bestelbon’.

Eens deze parameters gedefinieerd zijn, verstuurt u de bestelbon(s) naar de diverse leveranciers via de knop ‘Aangemaakte bestelbons verzenden’ onder de tab ‘Bestelbons’. De doorgestuurde bestelbons krijgen de status ‘Verzonden’.

Wordt de bestelling door uw leverancier bevestigd, doe dan als volgt:

 • Ga naar de tab ‘Bestelbons’ en selecteer in de lijst de bestelbon waarvoor u bevestiging heeft gekregen.
 • Klik de knop ‘Bestelbon bevestigen’ en klik JA in het scherm ‘Orderbevestiging bestelbon’ om de bestelbon te bevestigen. De toestand van de bestelbon wordt aangepast van ‘Verzonden’ naar ‘Bevestigd’.
   

Bestelbons afpunten

Bij levering kan u aan de hand van de levernota nagaan of de bestelling al dan niet volledig is en overeenkomt met de bestelbon. Momenteeel kan u dat voor alle bestellingen manueel doen als volgt:

Maak op basis van de doorgestuurde bestelbon een levernota aan:

 • Selecteer onder de tab ‘Bestelbons’ de bestelbon in kwestie en klik de knop ‘Levernota aanmaken van bestelbon’:

 

 • Klik JA in het scherm ‘Levernota aanmaken van bestelbon’. U komt automatisch in de tab ‘Levernota’s’ terecht, de levernota voor de bestelbon in kwestie is toegevoegd:

 

 • Ga eventueel naar de tab ‘Formulier’ om de levernota in detail te bekijken of om de gegevens bovenaan te wijzigen (bv. leverdatum aanpassen conform de bevestiging van de leverancier).

Bij effectieve levering van het materiaal controleert u of de geleverde aantallen ook effectief kloppen met de verwachte aantallen, vermeld op de levernota die werd aangemaakt op basis van de bestelbon. Doe als volgt:

 • Selecteer de levernota in kwestie en ga naar de tab ‘Formulier

 

 • Check per artikel (per lijn) in het veld ‘Geleverd’ het aantal effectief geleverde stuks en pas indien nodig het aantal aan.
 • Eens u de ganse levernota overlopen en aangepast hebt klikt u de ‘Uitvoeren’ knop bovenaan om de eventuele wijzigingen te bevestigen.
 • Klik de knop ‘Levering afpunten’, u krijgt de melding dat de levernota in kwestie effectief is afgepunt:

 

 • Klik ‘Sluiten’, de levernota is afgepunt, op de overeenkomstige bestelbon verschijnt een rood uitroepteken in het veld ‘Geleverd’ bij die items waarvan de geleverde aantallen niet overeenstemmen met de bestelde aantallen:

 

Is een levering niet volledig dan krijgt de bestelbon automatisch de status ‘In backorder’. Indien gewenst kan u opnieuw een levernota aanmaken van deze bestelbon (knop ‘Levernota aanmaken van bestelbon’), enkel de ontbrekende artikels verschijnen op deze levernota. Bij effectieve levering kan u deze levernota dan afpunten zoals hierboven beschreven.

 U kan de items in back order ook bekijken en eventueel afdrukken als volgt:

 • Selecteer ‘Bewerken’ in het hoofdmenu bestelbeheer
 • Kies de optie Rapporten, Backorders, Huidige bestelbon of Huidige leverancier, waarbij de optie ‘Huidige bestelbon u een overzicht geeft van de items in backorder op de geselecteerde bestelbon en waarbij de optie ‘Huidige leverancier’ u een overzicht geeft van alle items in backorder voor de geselecteerde leverancier.

Is een levering volledig dan krijgt de bestelbon in kwestie automatisch de status ‘Levering volledig’.

 

‘VRIJE’ Bestellingen plaatsen

Via de module bestelbeheer kan u ook ‘vrije’ bestellingen plaatsen, t.t.z. bestellingen die niet gelinkt zijn aan uit te voeren projecten maar die bedoeld zijn om uw voorraad aan te vullen. Doe als volgt:

 • Klik in JoPPS onder ‘Bestelbeheer’ de optie ‘Bestelbeheer’ om naar de module Bestelbeheer te gaan.
 • Selecteer de tab ‘Bestelbons’
 • Klik de + toets in de iconenbalk bovenaan om een nieuwe bestelbon aan te maken, een lege bestelbon verschijnt:
   

 

 • Definieer de bestelbongegevens:

  • Referte : referentie voor de bestelbon.
  • Leverancier: de code van de leverancier, zoals gedefinieerd in het scherm Gegevens.Leveranciers. Klik eventueel ... en selecteer de gewenste leverancier in het leverancierscherm.
   De leverancier moet bestaan in de module bestelbeheer. Doe éénmalig als volgt:
   • Selecteer onder het menu Gegevens de optie ‘Leveranciers’.
   • Selecteer in het leverancierscherm de tab ‘Speciaal’ en klik de knop ‘Nieuwe leveranciers overnemen’. Alle leveranciers die gedefinieerd zijn in het klant / leveranciersscherm van JoPPS met functie ‘Leverancier’ zijn overgenomen in de module bestelbeheer.
  • Leverdatum: gewenste leverdatum.
  • Deellevering: vink aan indien deellevering toegestaan is
  • Vervroegde levering toegestaan: vink aan indien er vroeger mag geleverd worden dan de leverdatum die u heeft gedefinieerd.
 • Definieer de te bestellen artikels:

  • Type open de box en selecteer het type artikel (profiel, beslag,...), in ons voorbeeld Profiel
  • Artikelcode: vul de bestelcode van het profiel in. Klik bij voorkeur ... om het profiel te selecteren in Profiel.Product, de bestellengte wordt dan automatisch mee ingevuld en in het veld ‘Uitvoering’ verschijnt automatisch de eerste uitvoering uit de lijst.
  • Uitvoering: indien de automatisch ingevulde uitvoering niet de juiste is, open dan de box in dit veld. U krijgt een lijst van alle uitvoeringen waarin het profiel in kwestie beschikbaar is. Selecteer de gewenste uitvoering.
   Noteer:
   indien u zelf een uitvoeringscode intikt wordt er gecontroleerd of het item in kwestie effectief ook in deze kleur bestaat.
  • Lengte: bij het selecteren van het profiel in Profiel.Product wordt de overeenkomstige bestellengte automatisch ingevuld. Indien deze bestellengte nog wil wijzigen, open dan de box in dit veld. U krijgt een lijst van de bestellengtes waarin het profiel in kwestie beschikbaar is. Selecteer de gewenste bestellengte.
  • Aantal nodig / Bestelwijze: het aantal nodig wordt bepaald door de bestelwijze. Definieer deze besteleenheid (per verpakking, per stuk of per staffelhoeveelheid) en definieer het gewenste aantal in functie van de bestelwijze.
  • Verpakking: in dit veld wordt – ter uwer informatie- het aantal stuks, het aantal stuks per verpakking of het aantal stuks per staffelhoevleeheid getoond zoals voor het profiel in kwestie gedefinieerd in de JoPPS basisgegevens.
 • Als alle artikels gedefinieerd zijn klikt u de ‘Accepteren’ knop in de balk bovenaan. De bestelbon is toegevoegd, er werd een volgnummer toegekend en de bon krijgt automatisch de status ‘In aanmaak’:

 

De bestelbon is klaar. U kan hem wijzigen, doorsturen, afpunten zoals eerder beschreven. 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland