Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
U-waarden gegevens profielen en vullingen (3.10)


Tot nu toe werden de U-waarde gegevens van profiel(combinaties) en vullingen gedefinieerd in de CSV bestanden UPROFILE en UFILLING. Om deze U-waarde gegevens efficiënter en eenvoudiger te kunnen definiëren, wijzigen en beheren werden aan het Gegevens menu de basisgegevens schermen U-waarden Profiel en Vulling toegevoegd: 

 

 

U-waarden gegevens voor profielen 

Selecteer U-waarden, Profiel in het Gegevens menu of klik het overeenkomstig icoon in de Gegevens werkbalk. Volgend scherm verschijnt:

 

De manier waarop de U-waarden gegevens voor de verschillende profielcombinaties wordt gedefinieerd is niet gewijzigd, dwz:
 • Product 1 / Product 2 / Product 3: de code van het profiel of de profielcombinatie in kwestie zoals voor de profielen bepaald in Gegevens.Profiel.Product.
 • Functie: om te bepalen of het 1ste product een buitenkader, een stijl of een ander profiel is.
 • Positie: om voor éénzelfde kader/vleugel combinatie verschillende Uf waarden te kunnen bepalen in functie van de positie van de betrefffende combinatie in het model. In dit veld definieert u de object variabele die voor het vleugeldeel met deze combinatie is gedefinieerd.  Meer info over positie
 • Leverancier: code van de profielleverancier in kwestie zoals gedefinieerd in Gegevens.Klant/Leverancier.
 • Uf: Uf waarde voor het profiel of de profielcombinatie in kwestie, uitgedrukt in W/m²K.
Toevoegen, wijzigen, verwijderen etc. doet u zoals in alle andere gegevens schermen.
 
 
U-waarden gegevens voor vullingen

Selecteer U-waarden, Vulling in het Gegevens menu of klik het overeenkomstig icoon in de Gegevens werkbalk. Volgend scherm verschijnt:

 

De manier waarop de U-waarden gegevens voor de verschillende glastypes wordt gedefinieerd is niet gewijzigd, dwz:
 • Code: de code van het glas in kwestie zoals gedefinieerd in Gegevens.Vulling.
 • Leverancier: code van de glasleverancier in kwestie uit Klant/Leverancier data
 • Ug: Ug waarde voor het glas in kwestie, uitgedrukt in W/m²K.
 • Psi: Psi waarde voor het glas in kwestie, uitgedrukt in W/mK.
Toevoegen, wijzigen, verwijderen etc. doet u zoals in alle andere gegevens schermen.
 • De manier waarop de U-waarden van de verschillende modellen van een project op basis van de bovenstaande gegevens worden berekend, is niet gewijizgd.
 • Doordat deze U-waarden gegevens nu ook mee deel uitmaken van de basisgegevens, kunnen alle beheers- en onderhoudsfuncties van de JoPPS Administrator (tabellen controleren, actualiseren, wijzigen, backup maken, importeren, exporteren etc) nu ook uitgevoerd worden voor deze 2 extra tabellen UPROFIEL en UVULLING. De JoPPS Administrator werd hiervoor aangepast
 • Deze U-waarden gegevens zijn nu ook beschikbaar en toegankelijk via JoPPS Script als objecten UPROFILE en UFILLING met hun respectievelijke eigenschappen.

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland