Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Veranda model Wizard


Uitbreidingen LINK SKYCAD – JoPPS
 
Zoals bekend konden de zijwanden van veranda’s, aangemaakt in SkyCAD ingelezen worden in JoPPS voor verdere manipulatie en berekening.
De link SkyCAD – JoPPS is verder uitgebreid zodat ook de profielen, beslag, rubbers en vullingen die nodig zijn voor de constructie van het verandadak zelf vanuit SkyCAD kunnen geïmporteerd worden in JoPPS. Dit maakt dat u de betreffende profielen, beslag, rubbers en vullingen verder kan manipuleren in JoPPS en dat u ze ook via JoPPS kan optimaliseren, bestellen, aanbieden,...
 
Om naast de zijwanden van veranda’s ook de door SkyCAD gegenereerde verandadaken in te lezen en verder te bewerken in JoPPS doet u als volgt:
 

Klik ‘Aanmaken nieuwe groep’ en selecteer in het scherm ‘Aanmaken nieuwe groep’ de optie ‘Model opladen uit SkyCAD’, volgend scherm verschijnt:

 

Klik de knop ‘Selecteer bestand’ om het door SkyCAD gegenereerde XML bestand op te pikken. U komt automatisch op de locatie terecht zoals die in Bewerken.Instellingen, tab Bestandspaden, optie ‘XML bestanden’ is gedefinieerd:

 
 

Selecteer het gewenste XML bestand en klik ‘Open’, u komt opnieuw in de wizard ‘Model opladen uit SkyCAD’ terecht. Het ingelezen XML bestand bevat de extra tabs Profielen, Beslag, Rubbers en Panelen:

 
  • Tab ‘Profielen’ met informatie over de profielen van het betreffende verandadak (een schets van de verandaconstructie in kwestie vindt u onder de tab ‘Constructie’).
  • Tab ‘Beslag’ met informatie over het beslag van het betreffende verandadak.
  • Tab ‘Rubbers’ met informatie over de rubbers van het betreffende verandadak.
  • Tab ‘Panelen’ met informatie over de vullingen die deel uitmaken van het betreffende verandadak.
  • Klik de knop ‘Materiaallijst doorzenden’ en klik Ok onderaan om de profielen, beslag, rubbers en panelen van het verandadak in kwestie in te lezen in JoPPS. U komt in JoPPS terecht:
 
 
De betreffende constructie is toegevoegd als fictieve groep en wordt gevisualiseerd in het grafisch projectoverzicht.
Onder de tab ‘Groep detail’ zijn de profielen, beslag, rubbers en vullingen van het verandadak toegevoegd aan de tabs ‘Extra profielen(groep), Extra beslag(groep) en Extra vullingen (groep).
 
Noteer: deze extra tabs zijn enkel en alleen beschikbaar bij het inlezen van verandadak artikels zoals hierboven beschreven.
  • Klik deze tab ‘Extra profielen(groep) / Extra beslag(groep) / Extra vullingen (groep) om de respectievelijke verandadak artikels te bekijken of te wijzigen. Via de + knop onderaan kan u ook een artikel toevoegen, via de – knop onderaan kan u artikels verwijderen.
De profielen, beslag, rubbers, vullingen van het verandadak worden behandeld, gerekend en gerapporteerd zoals alle andere artikels in JoPPS, zowel voor wat betreft de technische berekening, bestelbeheer  als de prijsberekening. Hiervoor zijn de volgende rapportaanpassingen gebeurd:
  • Aangezien de profielen van een vanuit SkyCAD gegenereerd verandadak een 2de set zaaghoeken kunnen hebben, zijn de technische rapporten zo aangepast dat de 2de zaaghoek schuin en tussen haakjes wordt getoond:
 
  • De positie die in SkyCAD aan profielen, beslag, rubbers of vullingen van het verandadak wordt toegekend, verschijnt eveneens mee op de technische JoPPS rapporten:
 

  • De fiktieve groep (verandaconstructie) wordt gevisualiseerd op Schetsen, Groep/blad, Deel/blad, Estimatie en Offerte:
 

 
Verandadak wizard:  extra parameter ‘Reële paneelbreedte’ :
 
 
Is deze optie aangevinkt, dan wordt bij het plaatsen van de liggers rekening gehouden met de reële paneelbreedte. De betreffende paneelbreedte definieert u in het veld links onderaan ‘Dakpaneel breedte in mm’.
 
Is deze optie niet aangevinkt, dan wordt bij het plaatsen van de liggers rekening gehouden met de zichtmaat (= zoals vroeger). De zichtmaat in mm definieert u in hetzelfde veld links onderaan, de omschrijving van dit veld is aangepast:
 
 
 

Opmerking

Bij ‘Dakpanelen gelijk verdelen’ is de nieuwe parameter ‘Reële paneelbreedte’ verborgen wegens niet van toepassing.

 

 

  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland