Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Protocol hoekenpoets URBAN SV815 (3.23 P2, 3.23 P5, 3.26 P4, 3.30 P3 , 3.33 P4 - 2401, 2447, 2601, 2884, 3054)


Instellingen via dialoog

De gebruiker kan langs de dialoog van de hoekenpoets een aantal parameters instellen:  

Uitgezonderd kaders bepaalde kaders negeren d.m.v. afdeling
Uitgezonderd afdeling: bepaalde stijlen negeren d.m.v. afdeling
Minimum breedte:  kleinste breedte kader te verwerken
Minimum hoogte:  kleinste hoogte kader te verwerken
Maximum breedte:  grootste breedte kader te verwerken
Maximum hoogte:  grootste hoogte kader te verwerken
Minimum afstand:  minimum afstand tussen stijlen
Positie kaders:  hoe kaders op machine leggen
Hoekbewerking(en):  code voor speciale hoekafwerking
Max. lijnen per bestand: max. aantal lijnen in één bestand
Runtag override:  toegekende runtag overschrijven
Creëeren barcode:  eigen barcode samenstellen
Barcode:   script voor eigen barcode
Programma code:  script om programma code te bepalen
Manueel starten:  script manueel doorlopen (debug)
Extern selectie bestand: 
standaard query vervangen door eigen


Barcode samenstellen

Volgende parameters zijn beschikbaar om als gebruiker zelf de barcode samen te stellen:

FRAMECNT  volgnummer kader
PROJECT   project code 
ASSEMBLY  groep code 
FRAMPART  kaderdeel code 
FRAMEOPEN kaderopening code
VENTPART  vleugeldeel code 
VENTOPEN  vleugelopening code
BATCHCNT1 nummer constructief profiel 1 (standaard links)
BATCHCNT2 nummer constructief profiel 2 (standaard rechts)
BATCHCNT3 nummer constructief profiel 3 (standaard onder)
BATCHCNT4 nummer constructief profiel 4 (standaard boven)
PIECECNT1 globaal nummer profiel 1 (standaard links)
PIECECNT2 globaal nummer profiel 2 (standaard rechts)
PIECECNT3 globaal nummer profiel 3 (standaard onder)
PIECECNT4 globaal nummer profiel 4 (standaard boven)
BARCODE   barcode resultaat
_RUNTAG   hexadecimale runtag
_RUNTAGD  decimale runtag

Indien de ‘Creëren barcode’ op ‘Neen’ staat wordt volgende barcode standaard gegenereerd:

 •  eerste 4 karakters  project nummer
 •  karakters 5 tot 6  groep nummer
 •  karakter 7   kaderdeel nummer 
 •  karakters 8 tot 9  kaderopening nummer
 •  karakter 10   vleugeldeel nummer
Indien ‘Creëren barcode’ op ‘Ja’ staat maar er is geen script opgegeven, dan wordt volgende barcode gegenereerd:
 •  eerste 6 karakters  runtag hexadecimaal
 •  cijfers 7 tot 10   kader nummer
Indien ‘Creëren barcode’ op ‘Ja’ staat en er is wel een script opgegeven, dan wordt de barcode volgens de script logica gegenereerd. Een voorbeeld script om dit te verwezenlijken ziet er als volgt uit:


Bewerking nummers

Standaard wordt het profielnummer samengesteld d.m.v. 4 cijfers beginnende vanaf karakter positie 3 in de product code van het desbetreffende profiel. Dit gedrag kan aangepast worden d.m.v. een script in het ‘Programma code’ veld op te geven. Er is een PIECE object beschikbaar welk de eigenschappen beschrijft van een specifieke kader: 

 PIECE.ID  kader of vleugel
 PIECE.WIDTH  breedte kader
 PIECE.HEIGHT  hoogte kader
 PIECE.WEIGHT  gewicht kader
 PIECE.ROTATED kader geroteerd
 PIECE.SWAPPED kader omgekeerd
 PIECE.CODE  kader code
 PIECE.COLOUR  kader uitvoering
 PIECE.DEPNO  afdeling
 PIECE.SEQNO  volgnummer
 PIECE.SYSTEM1 kader reeks
 PIECE.PROFILE1 kader profiel
 PIECE.PRODUCT1 kader product code
 PIECE.SYSTEM2 buur reeks
 PIECE.PROFILE2 buur profiel
 PIECE.PRODUCT2 buurproduct code
 PIECE.SPECIAL  met speciale hoefafwerking ?
 PIECE.GASKET  met ingerolde dichting ?
 PIECE.HFL  contralas verbinding ?
 PIECE.OFFSET  positie hoek
 PIECE.ISFRAME kader
 PIECE.ISVENT  vleugel
 PIECE.ISDIVIDED bevat stijlen/regels

De logica om het programma nummer te bepalen d.m.v. profiel code, profiel uitvoering, profiel verbinding, enz… kan dan in het script uitgewerkt worden.

Een voorbeeld in onderstaand script:

 


Parameters

Eigenschappen van de te verwerken profielen op de lasmachine kunnen gespecifieerd worden d.m.v. parameters in de ‘Opmerking’ velden van de basisgegevens tabellen: 

SV815_COLOUR profiel kleur/folie uitvoering
SV815_GASKET 
profiel met/zonder dichting

De vertaalslag voor de profiel kleur/folie uitvoering naar de lasmachine kan gedefinieerd worden in de “Opmerking” tab van de “Uitvoering” tabel (UITVOER.DB) d.m.v. de parameter SV815_COLOUR:

 

De vertaalslag van profiel dichting wordt gedefinieerd in de tab ‘Opmerking’ van de “Profiel Product” tabel (PRODUKT.DB) d.m.v. de parameter SV815_GASKET, maar wordt momenteel nog niet gebruikt:

Voor bovenstaand model krijgen we dan het volgend formaat als resultaat:

Onderstaande screenshot geeft de afspraken weer betreffende de rotatie van kaders op de machine : 

 


Kader volgnummers barcode (3.23 P5 - 2461)

Extra volgnummers voor kaders op de HOLLINGER lasmachine’s en URBAN hoekenpoets. Voortaan zijn de volgde volgnummers voor kaders/vleugels eveneens beschikbaar om de barcode samen te stellen via scripting :

 FRAMEID raam nummer in batch
 VENTID    vleugel nummer in raam

en dit voor :

 •  Hollinger MSE 4-6-8 Kopf Schweißautomat  (MSE2k.DLL)
 •  Hollinger MSE Schweißautomat mit Bohraggregat (MSE.DLL)
 •  Urban Verputzmachine  (SV815.DLL)

Een voorbeeld script:

 

Beïnvloed MSE.DLL, MSE2K.DLL, SV815.DLL


Lengte barcode instelbaar (3.23 P4 - 2447)

Voortaan is de lengte van de barcode voor volgende machines intselbaar:

 •  Hollinger MSE 4-6-8 Kopf Schweißautomat  (MSE2k.DLL)
 •  Hollinger MSE Schweißautomat mit Bohraggregat (MSE.DLL)
 •  Urban Verputzmachine    (SV815.DLL)

 


Rotaties URBAN SV815 (3.25 P3 - 2601)

Voortaan is de rotatie van kaders instelbaar. De gebruiker kan langs de dialoog van de hoekenpoets de draaizin van de kaders instellen via de instelling “Draaien” in de rubriek “Positie kaders” :

 

Roteren: 

 1. Met uurwerkwijzers mee (nieuwe standaard)
 2. Tegen uurwerkwijzers in (oude standaard)
   

Onderstaande screenshot geeft de afspraken weer betreffende de rotatie van kaders op de machine :

 

 


Extra instelling doorvoerrichting voor kaders

De gebruiker kan via de dialoog van de hoekenpoets de volgende instellingen aanpassen:

Positie kaders

 •  de draaizin van de kaders via de instelling “Draaien
 •  de richting van de kaders via de instelling “Doorvoerrichting 
 Roteren
 • Met uurwerkwijzers mee (nieuwe standaard)
 • Tegen uurwerkwijzers in (oude standaard)
 Doorvoerrichting
 • Normaal (volgens documentatie tekening)
 • Omgekeerd
   

Screenshot met overzicht van draai logica:

 

 


Aanpassing rotatie regel Hollinger MSE en Urban SV815 (3.30 P3 - 2884)

Draailogica betreffende HLV instelbaar voor kaders hoekenpoets machine Urban SV815 en lasmachine Hollinger MSE.

De gebruiker kan langs de dialoog zelf beslissen of de aanwezigheid van HLV verbindingen een invloed heeft op het draaien van de kaders op de desbetreffende machines d.m.v. een extra instelling “Contralas”:


1. Normaal (nieuwe gedrag, standaard)
2. Draaien (oude gedrag)


Bewerkingscodes URBAN SV815 (3.33 P4 - 3054) 

Extra eigenschap CLIENT voorzien in PIECE object om te kunnen beslissen op contour gestoken of vlak gestoken hoeken.
 
Bewerking nummers:
 
Standaard wordt het profielnummer samengesteld d.m.v. 4 cijfers beginnende vanaf karakter positie 3 in de product code van het desbetreffende profiel. Dit gedrag kan aangepast worden d.m.v. een script in het ‘Programma code’ veld op te geven. Het PIECE object beschrijft een specifieke kader, hieraan is de eigenschap CLIENT toegevoegd:
 
PIECE.CLIENT klant code
 
De logica om het programma nummer te bepalen d.m.v. profiel code, profiel uitvoering, profiel verbinding, klant code, enz… kan dan in het script uitgewerkt worden. Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van het gebruik van de nieuwe eigenschap PIECE.CLIENT:
 
 

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland