Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Extra instellingen voor het bematen van schetsen (3.38 P1 - 3449)


Er zijn extra instellingen voorzien om de automatische bemating van schetsen beter te kunnen sturen.
 
Een extra instelling werd voorzien op de tab ‘Maatlijnen’ in ‘Bewerken – Instellingen - Editor’ waar men de dikte van de maatlijnen kan opgeven:
 
 
Deze instelling is ook via de tab ‘Gebruikers  – Editor - Maatlijnen’ in de ‘Administrator’ te beheren:
 
 
 
Onderstaande screenshot toont een voorbeeld van de editor schets met de maatlijn dikte ingesteld op 3 pixels:
 
 
 
Schetsen uitteken scenario's
 
Per scenario is op de tab ‘Uitteken scenarios’ in ‘Bewerken – Instellingen - Schetsen’ de mogelijkheid voorzien om de volgende zaken in te stellen:
 
         welke maat niveaus mogen getoond worden rond de schets
 welke ruimte te voorzien voor de maten rond de schets
 maximum ruimte automatisch laten berekenen voor het huidige project
OF
 positie van de schets in de beschikbare ruimte
 per niveau draaien van maten toelaten indien te weinig ruimte
OF
 per niveau tekst verkleinen toelaten indien te weinig ruimte
 
 
 
Deze instellingen zijn ook via ‘Uit te schrijven maten’ op de tab ‘Toegangen  – Editor - Scenarios’ in de ‘Administrator’ aan te passen:
 
 
 
Aan de hand van de instelling ‘Uit te schrijven maten’ kan de gebruiker kiezen welke maat niveaus er per scenario moet worden getoond:
 
Raam posities
Groep afmetingen (hier kunnen ook kader afmetingen verschijnen!)
Kader afmetingen (hier kunnen ook groep afmetingen verschijnen!)
Kader profielen
Vleugel profielen
Kruk posities
Kader zichtmaten
Vleugel zichtmaten
Kader kleinhouten
Vleugel kleinhouten
Speciale kleinhouten
Profiel afmetingen en hoeken
 
Opmerking
 
Of een maat van een bepaald niveau links, rechts, onder of boven getoond wordt hangt nog steeds af van de bestaande logica welke criteria zoals reeds aanwezige maten en beschikbare ruimte zal hanteren om te beslissen.
 
 Hoe minder niveaus gevraagd, hoe kleiner de benodigde ruimte rond de schets zelf.
 
 
De instelling ‘Ruimte voor bemating’ laat toe per scenario aan te geven of er een vaste ruimte rond de schets dient voorzien te worden om de verschillende geselecteerde maat niveaus in weer te geven. De standaard is ‘0’ pixels, wat betekent dat het oude gedrag wordt toegepast, namelijk de benodigde ruimte voorzien voor het aantal maat niveaus dat de huidige groep of het huidige raam nodig heeft.

De optie ‘Ruimte automatisch bepalen’ geeft de mogelijkheid om binnen het huidige project de maximaal benodigde ruimte voor de maat niveaus te bepalen. Dit wil zeggen dat de groep of het raam dat de meeste maat niveaus nodig heeft de te reserveren ruimte zal bepalen voor alle andere groepen of ramen in het huidige project.

De instelling ‘Positie schets’ laat voor elk scenario een andere uitlijning te kiezen van de schets en zijn bemating binnen de beschikbare ruimte. De verschillende mogelijkheden zijn hier:
 
Onderaan links (oude gedrag)
Bovenaan links
Bovenaan rechts
Onderaan rechts
Centraal
 
Voor elk maat niveau is het ook mogelijk om via de instellingen ‘Maat tekst draaien’ te beslissen of de tekst 90° kan gedraaid worden om aldus de maat toch nog binnen de maatlijnen te kunnen tonen. Indien dit niet lukt wordt de maat toch gedraaid getoond voor een editor- en rapportschetsen
 
Voor elk maat niveau is het ook mogelijk om via de instellingen ‘Maat tekst verkleinen’ te beslissen of een kleinere font mag gekozen worden om aldus de maat toch nog binnen de maatlijnen te kunnen tonen. Indien dit niet lukt wordt de maat:
 
niet getoond indien het een editor schets is (inzoomen zal ze wel tonen)
wel getoond als ‘sticker’ indien het een rapportschets is
 
     
 
De instelling ‘Maat tekst draaien’ heeft een hogere prioriteit dan de instelling ‘Maat tekst verkleinen’, en kunnen niet gecombineerd worden.
 
De zichtinformatie schetsen werden uitgebreid met het draai(kip) symbool voor de desbetreffende vleugeldelen:
 
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland