Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Prijstabel koppelen aan beslag set (3.39 - 3381)


Voortaan is het mogelijk om een prijstabel te koppelen aan een beslag set.

Daarvoor is in de basisgegevens tabel Beslagset op de tab Prijs – Parameters, het extra veld Prijstabel voorzien:
 

 
De bestaande instelling Berekeningswijze tijden beslag in Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters, waar men kan bepalen hoe de tijden gedefinieerd bij de beslag set moeten gerekend worden, werd uitgebreid naar Berekeningswijze prijs en tijden beslag om aan te geven hoe de prijs en tijden uit een eventueel gekoppelde prijstabel dienen in rekening gebracht:


Deze instelling kan ook beheerd worden in de Administrator via Toegangen – Resultaten – Globale parameters:

 
Als men voor onderstaand draaikip model de beslag set TV132 op prijsinfo Aanrekenen zet, zal deze op de offerte verschijnen, indien er gekozen werd voor Beknopt bij de instelling Tonen beslagsets:

 

Als we bv. beslagset TV132 koppelen aan de tarief TEST_TV132 zullen de prijs en tijden van de tarief over de onderdelen in de beslagset verdeeld worden:
  
          

 
Op de offerte verschijnt de totaalprijs, €1000 uit de tarief inclusief kost van de tijden, van de desbetreffende beslagset:

 
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland