Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Overlap correctie in functie van de profiel oriëntatie (3.36 - 3180)


Bij gebruik van verdoken beslag kan het voorkomen dat vleugels enkel in de hoogte een (paar) mm kleiner moet worden (ttz meer speling in de hoogte moeten krijgen dus een kleinere overlap). Voortaan kan men een verschillende overlap opgeven bij profiel combinaties voor stijlen (=verticale profielen) en regels (=horizontale profielen).
 
De tabel Profiel combinatie werd uitgebreid met de eigenschap ‘Correcties’ waarmee de initiële overlap kan gecorrigeerd worden:
 
 
 
           Standaard correctie overlap (voor schuine profielen)
      Breedte correctie overlap (voor verticale profielen)
   Hoogte correctie overlap (voor horizontale profielen)
 
De specifieke correctie waarde gebruikt voor de verticale profielen wordt opgegeven bij ‘Breedte correctie’, voor horizontale profielen bij ‘Hoogte correctie’. Wanneer de ‘Standaard correctie’ niet ingevuld is zal de logica de profiel oriëntatie steeds proberen te herleiden tot verticaal of horizontaal. Is de ‘Standaard correctie’ wel gedefinieerd dan wordt deze gebruikt voor de schuine profielen.
 
De scriptfunctie ‘FINDOVERLAP’ werd voorzien van een extra argument om eventueel de oriëntatie van de profielen op te geven: 

FindOverlap (Ssystem1, Sprofile1, Ssystem2, Sprofile2[, Dside[, Oatom]])
 
Ssystem1 reeks eerste profiel (verplicht)
Sprofile1         code eerste profiel (verplicht)
Ssystem2 reeks tweede profiel (verplicht)
Sprofile2         code tweede profiel (verplicht)
Dside kant overlap (optioneel)
        0 = standaard
        1= kant I
        2 = kant II
Oatom object voor oriëntatie profiel (optioneel)
 
Voorbeeld script om overlap correcties te tonen:
 
/* Find Overlap with corrections */
/* Gunter Selleslagh - July 2018 */
 
/* Current project */
 
ClearMsgPane();
CurPro := GetCurrentProject();
if CurPro = Nil then halt;
i := 0;
 
while i < CurPro.ProjectData.ChildCount do /* assemblies */
{ CurGroep := CurPro.ProjectData.Children[i]; 
  if CurGroep.IsAssembly && !CurGroep.Locked then
  { j := 0;
    while j < CurGroep.ChildCount do /* frames */
    { CurFrame := CurGroep.Children[j];
      k := 0;
 
      while k < CurFrame.ChildCount do 
      { CurObject := CurFrame.Children[k];
        if CurObject.IsFrameOpening then
        { l := 0; CurOpening := CurObject;
          while l < CurOpening.ChildCount do /* vents */
          { CurObject := CurOpening.Children[l]
            if CurObject.IsVentPart then
            { n := 0; CurVent := CurObject;
              while n < CurVent.ChildCount do /* vent profile */
              { CurObject := CurVent.Children[n];
                 if CurObject.IsVentElement then
                 { CurMaster := CurObject;
                   sSystem2  := CurMaster.Profile.System;
                   sProfile2 := CurMaster.Profile.Code;
                   CurFriend := CurMaster.Neighbour;
                   if CurFriend != Nil then
                   { sSystem1  := CurFriend.Profile.System;
                     sProfile1 := CurFriend.Profile.Code;
                                   vOffset := FindOverlap(sSystem1,sProfile1,sSystem2,sProfile2,0,CurMaster);
                     sCurMessage := 'Overlap < ';
                     sCurMessage := sCurMessage + sSystem1 + ',' + sProfile1 + ',' + sSystem2 + ',' + sProfile2;
                     sCurMessage := sCurMessage + '> = ' + NumToStr(vOffset,10,2);
                     ShowMessage(sCurMessage);
                   };
                 };
                 n := n + 1;
              };
            };
            l := l + 1;
          };
        };        
        k := k + 1;
      };
      j := j + 1;   
    };
  };
  i := i + 1;
};
 

 
 
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland