Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Sluitlatten in functie van de kruk positie (3.35, 3.36, 3.38 P7 - 3137)


Vanaf nu is het eenvoudiger om het gewenste type sluitlatten te rekenen in functie van de kruk positie.
 
De tabel ‘Beslagset’ werd voorzien van een extra tabblad ‘Extra Profiel’ waarin beslag of beslagsets kunnen gedefinieerd worden die in functie van de afstand onder/boven of links/rechts van de kruk positie worden gerekend. 
 
Als voorbeeld, onderstaande beslag set ‘TV12’ gekoppled aan een valraam bevat beslag producten die moeten worden gerekend i.f.v. de maat links of rechts van de kruk:
 
 
Opmerking:
 
Min. maat is niet inbegrepen en Max. maat wel
 
 
Rekenen met de gegevens ingevoerd bij ‘Extra profielen’ in ons voorbeeld van bovenstaande valraam met daaraan gekoppeld de set ‘TV12’ geeft onderstaand resultaat met de kruk op 200mm:
 
4x beslag ‘1037’ vermits het gedeelte rechts van de kruk 728 mm bedraagt en dus enkel de lijn in de set TV12 met de voorwaarde ‘500-750rechts t.o.v. de kruk voldoet:
 
 
Indien een beslag set wordt doorgeven in plaats van een beslag product in de tab ‘Extra Profiel’ dan zal volgende logica toegepast worden om te beslissen of een onderdeel van de beslag set geldig is:

voor positie ‘Links’ worden de breedte grenzen in rekening gebracht
voor positie ‘Rechts’ worden de breedte grenzen in rekening gebracht
voor positie ‘Onder’ worden de hoogte grenzen in rekening gebracht
voor positie ‘Boven’ worden de hoogte grenzen in rekening gebracht

Als voorbeeld, onderstaande draairaam met daaraan gekopopeld het beslag set ‘TV111’ met daarin de beslag set TRINGEL500’ welke moet reageren op de maat onder de kruk 450mm:
 
 
 
De beslag set ‘TRINGEL500’ bevat op zich 2 artikel lijnen:


Bovenstaande betekent dat wanneer de krukpositie 450mm zou bedragen er 1 stuk van het beslag ‘WH_DUMMY’ nodig is

 
 
Indien we de krukpositie verhogen naar 650mm zijn er 500 stuks van hetzelfde beslag nodig:
 
 
Voortaan kan men ook per beslagset opgeven welk de minimum en maximum krukpositie is, indien deze vrij te positioneren is (Kruktype 1. Vrij):
 
 
 
Krukpositie
 
Wanneer de gebruiker in de editor de kruk positie of de afmetingen van het model wijzigt zal er een foutboodschap verschijnen indien de nieuwe positie zich buiten de toegelaten grenzen bevindt:
 
 
 
 
Opmerking*
 
Indien meerdere geldige beslag sets zijn gekoppeld aan het vleugeldeel worden deze allemaal in rekening gebracht om de gemeenschappelijke geldige grenzen voor de krukpositie te bepalen. Als in bv. beslag set “A” de grenzen op 300mm en 600mm en in beslag set “B” op 200mm en 500mm zijn ingesteld, dan zal het resulterende geldige bereik van de krukpositie tussen 300mm en 500mm liggen.
 
* vanaf JoPPS 3.38 P7
 
 
JoPPS script
 
Via script kan men deze lijst van beslagsets benaderen via de ACCESSORYSETS object eigenschap ADDON. Ook de grenzen zijn via script aanspreekbaar via de ACCESSORYSETS object eigenschappen FROM en TILL:
 
 
 
 
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland