Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Meerdere drempelwaarden voor handelingen (3.35 - 3061)


Voortaan is het mogelijk om bij handelingen voorwaarden op te geven die controleren of de hoeveelheid tussen 2 drempelwaarden ligt en hoe de hoeveelheid te rekenen.
 
De op te geven ‘Voorwaarde’ werd uitgebreid met 4 extra mogelijkheden:
 
 
  Groter dan en kleiner dan
  Groter dan of gelijk aan en kleiner dan
  Groter dan en kleiner dan of gelijk aan

Groter dan of gelijk aan en kleiner dan of gelijk aan
 
Hiervoor werden twee ‘Drempels’ waarde voorzien, namelijk een minimum en maximum drempel:
 
 
 
Het extra veld ‘Startwaarde’ maakt het mogelijk om niet de volledige berekende hoeveelheid in rekening te brengen, maar alles vanaf een Start(waarde):
 
 
 
Voorbeeld:
 
Men wil tot en met 1 m² glas 10 euro/m² rekenen en alles wat groter is dan 1 m²  aan 5 euro/m².
 
Om de 1ste m² in rekening te brengen maakt men een Handeling met volgende parameters:
 
 
 
 
 

Om alles boven de 1m² in rekening te brengen aan 5 euro/m² maakt men nog een Handeling met de volgende parameters:
 
 
 
  
 
De extra parameters zijn beschikbaar in script via het JOB-object:
 

 

 

 

  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland