Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Protocol GRAF SYNERGY SL (3.31 P1 - 2897)


Potocol voor het aansturen van de GRAF SYNERGY lasmachine SL en hoekenpoets WP. (sl.dll)

In de dialogen “instellen” en “uitvoeren” van de lasmachine zijn volgende standaard parameters voorzien:
 
 
 
 • uitgezonderd kaders met afdelingen
 • uitgezonderd stijlen met afdelingen
 • sortering van de kaders
 • rotatie regels kaders
 • limieten machine voor kader afmetingen
 • contralas informatie
 • runtag instellingen (override en type)
 • barcode aanmaken (ja/neen)
 • personalisatie barcode kader via script
 • personalisatie barcode profielen via script
 • personalisatie box informatie via script
 • personalisatie veld informatie
inhoud veld 1 (standaard = kader identificatie)
inhoud veld 2 (standaard = kader positie)
inhoud veld 3 (standaard = project code)
inhoud veld 4 (standaard = klant code)
inhoud veld 5 (standaard = opmerking)
 • extern selectie bestand
Indien de gebruiker in de ‘Informatie velden’ niets definieerd zal de standaard informatie getoond worden zoals hierboven beschreven. Deze standaard inhoud kan gewijzigd worden d.m.v. het gebruik van onderstaand parameters:
 
%BATCH% (job naam)
%COLOR% (kleur)
%COLORDESC% (kleur omschrijving)
%SYSTEM% (reeks)
%SYSTEMDESC% (reeks omschrijving)
%PROJECT% (project naam)
%PROJECTDESC% (project omschrijving)
%ASSEMBLY% (groep code)
%ASSEMBLYDESC% (groep omschrijving)
%FRAME% (kaderdeel code)
%FRAMEDESC% (kaderdeel omschrijving)
%CUSTOMER% (klant code)
%CUSTOMERDESC% (klant naam)
%FRAMEID% (raam nummer in batch)
%VENTID% (vleugel nummer in raam)
%FRAMENO% (kader of vleugel batch nummer)
%FRAMECNT%  (kader nummer)
%CONNECT1% (verbinding profiel 1)
% CONNECT2% (verbinding profiel 2)
% CONNECT3% (verbinding profiel 3)
% CONNECT4% (verbinding profiel 4)
%BARCODE% (barcode kader)
%BOXCODE% (kader positie)
 
Om het formaat van bovenstaande parameter aan te passen kan men gebruik maken van de standaard string functies van scripting, bv.:
 
Trim("CUSTOMERDESC")
 
JOPPS.INI
 
Instellingen via een extra sectie [SL] in JOPPS.INI :

[SL]
  FileExtension=wel  standaard bestand extensie
  FilenameType=0  naamgeving bestand (0=runtag, 1=batchnaam)

  BurnCorrection=0  correctie smeltverlies
  SignPosition=  naamgeving profielcodes (0=prefix , 1=suffix)

  P1=0          standaard positie profiel 1 (= onder)
  P2=1          standaard positie profiel 2 (= rechts)

  P3=2          standaard positie profiel 3 (= boven)

P4=3          standaard positie profiel 4 (= links)

 
Barcode voor kaders
 
De gebruiker kan de standaard barcode voor de kader (= runtag + kader nummer 4 cijfers) wijzigen door zelf een script te definiëren waarin de barcode gegenereerd wordt aan de hand van de beschikbare parameters :
 
BATCHID (batch referentie)
PROJECT (project code)
ASSEMBLY (groep code)
FRAMEPART (kaderdeel code)
FRAMEOPEN (kaderopening code)
VENTPART (vleugeldeel code)
VENTOPEN (vleugelopening code)
FRAMEID (raam nummer in batch)
VENTID (vleugel nummer in raam)
FRAMENO (kader of vleugel batch nummer)
FRAMECNT (kader nummer)
BARCODE (barcode)
_RUNTAG (runtag)
 
Param.Value['BARCODE'] := StrRight('000000'+Param.Value['_RUNTAG'],6)
                        + StrRight('0000'+Param.Value['FRAMECNT'],4);
 
 
Barcode voor kaderprofielen
 
De gebruiker kan de standaard barcode voor de kaderprofielen (= runtag + kader nummer 4 cijfers + profiel nummer 4 cijfers) wijzigen door zelf een script te definiëren waarin de barcode gegenereerd wordt aan de hand van de beschikbare parameters :
 
BATCHID (batch referentie)
PROJECT (project code)
ASSEMBLY (groep code)
FRAMEPART (kaderdeel code)
FRAMEOPEN (kaderopening code)
VENTPART (vleugeldeel code)
VENTOPEN (vleugelopening code)
FRAMEID (raam nummer in batch)
VENTID (vleugel nummer in raam)
FRAMENO (kader of vleugel batch nummer)
FRAMECNT (kader nummer)
PROFILE (nummer binnen kader profiel)
PIECECNT (globaal nummer profiel)
BATCHREF (volgnummer kader profiel)
BATCHCNT (nummer constructief profiel)
SIDECODE (barcode profiel)
_RUNTAG (runtag)
 
Param.Value['SIDECODE'] := StrRight('000000'+Param.Value['_RUNTAG'],6)
                                 + StrRight('0000'+Param.Value['FRAMECNT'],4)
                                 + StrRight('0000'+Param.Value['PIECECNT'],4);
 
De gebruiker kan de d.m.v. de verdeel regel beslissen naar welke “box” een afgewerkte kader dient te worden gestuurd. Standaard is deze waarde niet ingevuld (veld is optioneel). 
 
Deze waarde kan aangepast worden d.m.v. een script waarin momenteel volgende parameters beschikbaar zijn :
 
BOXCODE (box identificatie, standaard blanco)
 
Via het PIECE object kan men de eigenschappen opvragen van een specifieke kader:
 
PIECE.ID (kader of vleugel)
PIECE.WIDTH (breedte kader)
PIECE.HEIGHT (hoogte kader)
PIECE.WEIGHT (gewicht kader)
PIECE.SURFACE (oppervlakte kader)
PIECE.ROTATED (kader geroteerd)
PIECE.SYSTEM (kader reeks)
PIECE.CODE (kader code)
PIECE.KIND (raam klasse)
PIECE.SORT (vleugel klasse)
PIECE.DEPNO (kader afdeling)
PIECE.SEQNO (kader volgnummer)
PIECE.ISFRAME (kadermodel)
PIECE.ISVENT (vleugelmodel)
PIECE.ISDEVIDED (bevat stijlen/regels)
PIECE.PROFILES (profiellijst kader)
 
Param.Value['BOXCODE'] := '';
profile_list := Strings.Create();
profile_list.Text := Piece.Profiles;

if Piece.Isvent then
{
  if Piece.Sort = VENTKIND_TILLTURN the
  {
     Param.Value['BOXCODE'] := '1';
  };
};

profile_list.Free();
 
 
Kleur informatie 
 
De informatie betreffende de kleur van binnen- en buitenkant van het profiel kan de gebruiker opgeven d.m.v. de parameters SL_INSIDE en SL_OUTSIDE in het opmerkingen veld van de tabel Uitvoering:
 
 
 
 
Dichting informatie
 
De informatie betreffende de aanwezigheid van een dichting op het profiel kan de gebruiker opgeven d.m.v. de parameter SL_GASKET in het opmerkingen veld van de tabel PROFIEL PRODUCT :
 
 
 
Opmerking
 
Formaat is niet voorzien van 'Mullion' en 'Fab' informatie.
 

Kleur informatie ifv profiel (3.32 P2 - 2974)

Voortaan is het mogelijk om de kleur informatie aan te passen in functie van de profiel code.
 
Het is  mogelijk dat een bepaald profiel omgekeerd gebruikt wordt, zodat bovenzijde/onderzijde, binnenkant/buitenkant omgewisseld zijn. Dit is aan te duiden d.m.v. de parameter SL_ROTATE in het opmerkingsveld van de tabel PROFIEL PARAMETERS in de basisgegevens

 
0 = profiel normaal gebruikt
1 = profiel omgekeerd gebruikt


 
Kader afmetingen GRAF SL lasmachine (3.33 P2 - 3033)
 
Extra instellingen om rekening te houden met de afmetingen van kaders bestaande uit profielen in verschillende breedte.
 
De instelling “Afmeting kaders” laat de gebruiker toe om in te stellen of de standaard of overmeten afmetingen van de kaders dienen doorgegeven te worden:
 
 
 1. Normaal       standaard breedte en/of hoogte kader
 2. Overmeten  overmeten breedte en/of hoogte kader |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland