Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Samengestelde of losse onderdelen rekenen (3.28 - 2702)


Voortaan is het mogelijk om samengestelde en/of losse onderdelen te rekenen in JoPPS zonder dat hiervoor een model dient gedefinieerd te worden.

Hiervoor is een extra groep-wizard ADDPART voorzien, die kan toegevoegd worden aan de databank informatie in JoPPS Administrator:

 

Bij het aanmaken van een nieuwe groep in het project krijgt men de extra mogelijkheid “Losse of samengestelde onderdelen toevoegen”:

 

De dialoog om één of meerdere onderdelen toe te voegen aan een project als een extra groep heeft de volgende layout :

Het invoerscherm bestaat uit 3 verschillende delen:

Deel 1, geef hier de algemene groep gegevens op:

  • het aantal identieke groepen
  • eventueel de code voor deze groep (voorstel volgende geldige groep code in project)
  • de omschrijving van de groep
  • groep handelingen overnemen ja/neen

Deel 2, het groep gegevens overzicht

  • het overzicht van de toe te voegen onderdelen (volgorde en inhoud aanpasbaar)
  • opmerkingen (standaard, klant, leverancier en technisch)

Deel 3, producten toe te voegen:

  • hier kan u afwerkingen, vullingen, beslag en profielen toevoegen aan deze groep

De knoppen “Toevoegen” en “Verwijderen” laten toe om individuele onderdelen aan de lijst toe te voegen of er opnieuw uit te verwijderen.

Taken gekoppeld aan het onderdeel in de basisgegevens

Wanneer een onderdeel wordt toegevoegd zal indien er taken gedefinieerd zijn aan het desbetreffende onderdeel, de taak dialoog verschijnen:

 

Door “OK” te drukken wordt de groep met onderdelen toegevoegd aan het project.

 

De tab 'Groep dertail'

De tab “Groep detail” beschikt dan over 4 extra’s tabs waarin de onderdelen gedefinieerd zijn:

 

 

Bij de tabs extra profielen, extra beslag, extra vullingen, extra afwerkingen kan men eventueel nog informatie betreffende de toegevoegde onderdelen toevoegen en/of wijzigen. 

 

Extra miniatuur tonen

Het is voortaan ook mogelijk om voor de HTML, WORD en EXCEL offertes en de confirmatie een extra miniatuur te tonen van de apart vermelde onderdelen. Hiervoor zijn 3 extra specifieke rapport instellingen voorzien :

 

In het veld 'Tonen' kan men kiezen uit volgende mogelijkheden:

  1. Neen (dit is het standaard gedrag)
  2. Doorsnede
  3. Aanzicht

In het veld 'Afmeting' geeft men de gewenste afmeting van de miniaturen in mm op.

Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van het HTML “offerte” rapport met miniaturen van losse onderdelen:

 

 

Miniaturen op offerte/confirmatie zijn ook te tonen voor project extra's en opties.

Een voorbeeld van een offerte naar WORD:

 

Een voorbeeld van een offerte naar EXCEL :

 

Rapportering
 
Ten behoeve van de rapportering is de nieuwe external functie  PREVIEW:  voorzien om een bitmap aan te maken van een onderdeel.

De extra op te geven informatie voor deze functie:

            <Id>               artikel type (profiel, beslag, vulling of afwerking)
                                   105 = tabel profielen
                                   108 = tabel vullingen
                                   109 = tabel afwerkingen
                                   110 = tabel beslag

            <Code>          artikel code
            <Mask>          artikel mask (eventueel extra code, voor profiel de reeks)
            <Size>            breedte en hoogte afmeting
            <Usage>        type schets
                                   0 = doorsnede tekening
                                   1 = aanzicht tekening

 

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland