Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Bestelcode definiëren voor profielen, beslag, vullingen en afwerkingen (3.00 - 261)


Tot op heden was het zo dat de bestelcode van de verschillende items werd samengesteld uit de produktcode + kleurcode. Aangezien sommige onderdelen een bestelcode hebben die volledig los staat van produkt- en of kleurcode, kan voortaan een ‘vrije’ bestelcode worden ingegeven voor profielen, beslag, vullingen en afwerkingen in functie van de kleur.

De basisgegevens schermen Profiel Produkt, Beslag Produkt, Vullingen en Afwerkingen zijn hiervoor uitgebreid met het extra veld ‘Artikelnummer’.
Voor wat bijvoorbeeld de profielen betreft, doet u als volgt:

• Selecteer in de basisgegevens ‘Profiel Product’ het profiel in kwestie en klik de tab ‘Prijs’:

 

  • Ga naar de lijn met de uitvoering in kwestie en definieer in het nieuwe veld ‘Artikelnummer’ de bestelcode voor het geselecteerde profiel in deze uitvoering. Dit kunnen letters en/of cijfers zijn. Indien een artikelnummer is gedefinieerd dan wordt dit gebruikt in de rapportering in plaats van de samengestelde code (produktcode+kleurcode). Is er geen artikelnummer gedefinieerd dan is het oude gedrag van toepassing.
  • Herhaal voor andere profielen / uitvoeringen indien van toepassing.
  •  De manier van werken zoals beschreven voor profielen geldt eveneens voor beslag, vullingen en afwerkingen.
  • De modules Reststukkenbeheer, E-order en EOSS zijn eveneens voorzien van dit extra veld ‘Artikelnummer’ zodat dit mee kan doorgestuurd worden vanuit JoPPS.
  • Indien een artikelnummer gedefinieerd is, is de ‘truc’ met blanco bestelcode voor het onderdukken van de foutboodschap ‘Uitvoering niet gevonden’ niet meer nodig.
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland