Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Netwerk licenties vrijgeven (3.24,3.30 - 2494)


Er ontstaat een probleem wanneer floating licenties niet worden vrijgegeven indien JoPPS niet wordt afgesloten; bvb. een Terminal Server sessie beëindigen zonder JoPPS af te sluitenDeze licenties zijn dan geblokkeerd voor de andere gebruikers.
 
Dit treedt enkel op wanneer het max. aantal gebruikers in de licentie kleiner is dan het theoretische max. van de netwerk sleutel zelf. Indien het maximum van de sleutel zelf is bereikt wordt zal de “License Manager” de licenties hergebruiken waarvan de time-out op “0” staat.
 
Dit probleem werd opgelost door netwerk sleutels een Monitor te voorzien die op regelmatige tijdstippen controleert of JoPPS nog actief is. Telkens wanneer het programma de licentie aanspreekt zal de time-out waarde opnieuw ingesteld worden op de oorspronkelijke waarde. Indien de licentie langere tijd niet meer werd aangesproken zal de time-out waarde bereikt worden en geeft JoPPS de licentie zelf vrij. Deze licentie is nu opnieuw beschikbaar voor, ofwel een “nieuwe” gebruiker die JoPPS opstartofwel de oude gebruiker die opnieuw verder werkt.
 
Indien ondertussen alle licentie zijn opgebruikt zal onderstaande melding verschijnen  en wordt het programma afgesloten :
 
 
 
Vanaf JoPPS 3.30 is een script functie voorzien om de dongle te scannen zodat hij niet wordt vrijgegeven ten gevolge van time-out EN te weinig licenties voorhanden.
 
ScanLicense() : D
 
Deze functie geeft onderstaande waarden terug:
 
DONGLE_NOTFOUND no dongle hardware detected
DONGLE_FOUND dongle hardware was detected
DONGLE_LICFOUND      corresponding license file found but not verified
DONGLE_VERIFIED license file found, license file verified ok
DONGLE_TIMEOUT license file found, license file timeout message
DONGLE_EXPIRED         license file found, license file expired
DONGLE_INVALID         license file found, dongle type invalid
DONGLE_MAXUSERS license file found, maximum users allowed
DONGLE_MAXSLOTS license file found, maximum stations allowed
DONGLE_NOTLEGAL dongle emulator detected, broadcast license info
 
Onderstaand script geeft een voorbeeld waarin deze functie wordt gebruikt
 
/* --------------------------------------------------------------------- */
/* Example Scan License.jss                                               */
/*                                                                                        */
/* Example for scanning license dongle in scripting.        */
/*                                                                                        */
/* TechWIN Software BVBA 2015 (c) - Gunter Selleslagh */
/* --------------------------------------------------------------------- */

/* change form default appearance */
FORMSETTINGS.FONT.BOLD := True;
FORMSETTINGS.FONT.ITALIC := False;
FORMSETTINGS.FONT.FACENAME := 'Segoe UI';
FORMSETTINGS.FONT.HEIGHT := 20;

/* create form */
/* arguments: title, width, height, sizeable */
frmColor := FORM.Create('Bi-Kleur voorbeeld',300,125,True);

/* create button */
/* arguments: owner, result, caption, x position, y position, width, height */
btnColor := BUTTON.Create(frmColor,BUTTON_OK,'',10,10,frmColor.ClientWidth-20,30);
btnColor.Default := True;
btnAbort := BUTTON.Create(frmColor,BUTTON_CANCEL,'Annuleren',10,btnColor.Height+20,frmColor.ClientWidth-20,30);
btnAbort.Cancel := True;

/* create bi-colour wizard */
aSystem  := AskStr('Reeks','Waarde:','',32,'!');
aOutside := '';
aInside  := '';
dlg := CreateBiColour(btnColor,aSystem,aOutside,aInside);

/* show form */
ret := frmColor.Display();
while (ret != BUTTON_CANCEL) do
{
  if (ret = BUTTON_OK) then
  {
    res := NewBiColour(dlg); 
    if res <> '' then
    {
      ShowMessage('Nieuwe kleur = ' + res);
    }
    else
    {
      ShowMessage('Opdracht geannuleerd!');
    };
  };
  
  /* scan license dongle */
  li := ScanLicense();
  ShowMessage('License status = ' + IntToStr(li));
  
  ret := frmColor.Display();  
};

/* free objects */
btnAbort.Free();
btnColor.Free();
frmColor.Free();
 
Opmerkingen
 
Licenties worden momenteel toegekend per station en niet per proces! Dit heeft tot gevolg dat een gebruiker die 2 processen start vanaf zijn station, welke d.m.v. een JOPPS.INI bestand elk een andere time-out hebben meegekregen, het laatst gestarte proces de uiteindelijke time-out waarde zal bepalen voor de gebruikte licentie.

Om dit te vermijden dient er per proces een licentie te worden toegekend, wat tot gevolg heeft dat er meer licenties nodig zijn : namelijk op één station “JoPPS”, “Adminstrator” en “MC Manager” opstarten zal dan 3 in plaats van 1 licentie vereisen.
 
 
Het is een gekend probleem bij de fabrikant van de Hasp sleutels dat soms een licentie niet wordt vrijgegegen ondanks het normaal afsluiten van het beveiligde programma.
  
 
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland