Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Windnorm in functie van postcode (3.33 - 1987)


Voortaan kan de ligging voor de windnormen automatisch bepaald worden door middel van postcode informatie van de klant.

 
Bij de rubriek ‘Norm’ in ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Technisch’ is de extra instelling ‘Gedrag’ voorzien. Deze instelling dient als standaard waarde voor nieuwe projecten en bezit twee mogelijkheden:
 
 
1. Manueel (oude gedrag)
2. Automatisch (nieuwe gedrag)

 

Via de instelling ‘Gedrag’ van ‘Project – Technisch – Norm’ kan men indien gewenst, dit gedrag per project nog wijzigen:

 

Indien de instelling 'automatisch' wordt gekozen zal voortaan bij het selecteren van de klant aan de hand van de bijhorende postcode gecontroleerd worden of hiervoor een windnorm is gedefinieerd. Indien dit het geval is wordt de postcode overgenomen als ligging voor het project anders blijft de oude ligging waarde behouden.
 
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland