Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Handelingen op project & groep niveau (3.26 - 2521, 2526)


Voortaan is het mogelijkheid om specifieke handelingen te definiëren en hieraan tijden/kosten toe te kennen. Men kan deze handelingen zowel op groep niveau als op project niveau koppelenDe basisgegevens werden uitgebreid met een extra tabel om de “Handelingen” te definiëren.
 
Om Handelingen te rekenen zijn de volgende parameters beschikbaar:
 
 
 
Berekeningswijze
 
De berekeningswijze  beslist welke informatie we willen behandelen:
 
1. Kaders - kader informatie
2. Vleugels  - vleugel informatie
3. Elementen  - kader/vleugel elementen
4. Openingen  - kader/vleugel openingen
5. Profielen - profiel informatie
6. Beslag - beslag informatie
7. Vullingen - vulling informatie
8. Afwerkingen - afwerking informatie
9. Bewerkingen - kader/vleugel bewerkingen
10. Verbindingen - kader/vleugel verbindingen
11. Kleinhouten - kleinhout informatie
12. Bogen - boog segmenten
 
Voor bepaalde berekeningswijzen kan men ook een “Functie” filter instellen via een extra tab:
 
 
 
Uitgezonderd afdeling(en): afdeling filter om bepaalde onderdelen uit te zonderen
 
Enkel voor afdeling(en): afdeling filter om bepaalde onderdelen in rekening te brengen
 
Uitgezonderd uitvoering(en):  filter op afdeling toegekend aan de uitvoering van het onderdeel
 
Eenheid: beslist welke eenheid te gebruiken als drempel voor het onderdeel
 
1. Aantal
2. Lengte
3. Oppervlak
4. Oppervlak1
5. Oppervlak2
6. Gewicht
7. Kruisen
8. Vakken
 
Voorwaarde:  mogelijke extra voorwaarde in functie van de gerekende eenheid om het onderdeel al dan niet in rekening te brengen:
 
1. Geen
2. Groter dan
3. Groter dan of gelijk aan
4. Kleiner dan
5. Kleiner dan of gelijk aan
 
Drempel: hier kan men de waarde ingeven waarop de voorwaarde dient te testen (vb aantal Kg als men de eenheid gewicht heeft gekozen)
 
Wanneer: beslist wanneer moet getest worden op de drempel waarde
 
1. Detail  (per onderdeel)
2. Globaal  (som onderdelen)
 
Niveaubeslist op welk niveau de handeling dient gerekend te worden
 
1. Project
2. Groep
 
Om Handelingen te rekenen zijn de volgende prijs parameters beschikbaar:
 
 
Hoeveelheid: beslist welke eenheid te gebruiken om het onderdeel te rekenen
 
1. Aantal  = aantal x tijd x prijs
2. Lengte  = lengte x tijd x prijs
3. Oppervlak  = oppervlak x tijd x prijs
4. Oppervlak1  = oppervlak1 x tijd x prijs
5. Oppervlak2  = oppervlak2 x tijd x prijs
6. Gewicht  = gewicht x tijd x prijs
7. Kruisen  = aantal kruisen x tijd x prijs
8. Vakken  = aantal vakkek x tijd x prijs
9. Extra  = tijd x prijs
 
Tijd: bepaalt de te gebruiken tijd voor de berekening van de handeling
 
Prijs: bepaalt de kost per tijdseenheid
 
Prijsblok: bepaalt de standaard prijsblok voor de handeling
 
Prijsinformatie: bepaalt de standaard prijsinformatie voor de handeling
 
 
Project handelingen
 
Op project niveau is een extra tab “Handelingen” voorzien. Hierin staan alle handelingen die over het ganse project gerekend worden of gebruikt worden als “standaard” bij het aanmaken van een nieuwe groep.
 
Wanneer een blauwe bliksem verschijnt in bepaalde velden, betekent dit dat er eerst moet gerekend worden om de juiste informatie te kunnen tonen:
 
 
 
Indien de gebruiker de knop “Actualiseren handelingen” activeert verschijnt er een dialoog die toelaat om “Handelingen” uit basisgegevens over te nemen in het project.
Er is tevens een optie “Actualiseren handelingen groepen” voorzien om de handelingen van reeds bestaande groepen ook te actualiseren:
 
 
 
Deze informatie kan eveneens via scripting benaderd worden met het object PROJECTDATA :
 
 
Groep handelingen
 
Op groep niveau is eveneens een extra tab “Handelingen” voorzien. Hier kan de gebruiker de handelingen definiëren die per groep moeten rekenen :
 
 
 
Deze informatie kan eveneens via scripting benaderd worden met het object ASSEMBLY :
 
 
 
Een extra tab “Handelingen” voorzien bij “Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen” welke de gebruiker toelaat d.m.v. afdelingen te specifieren welke handelingen standaard overgenomen worden uit de basisgegevens in een nieuw project :
 
 
 
 
 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland