Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Aankoop tarieven voor profielen, vullingen en afwerkingen (3.27 - 2650)


Het is mogelijk gemaakt om aan te geven of dat de - per uitvoering opgegeven tarief  - ook mag gebruikt worden voor rekenen met enkel aankoopprijzen, en dit voor de profielen, vullingen en afwerkingen.
 
Basisgegevens Profiel parameters:
 
Extra veld “Prijstabel gebruiken met aankoop prijzen” voorzien in tab “Prijs – Gegevens” :
 
 
 
Indien deze optie is aangevinkt zal de prijstabel informatie ook gebruikt worden indien men enkel met aankoopprijzen rekent.
Verder werden per uitvoering ook 2 extra velden voorzien om met enkel aankoopprijs te rekenen via profiel parameters zelf:
  1. Min. aankoopprijs
  2. Inc. aankoopprijs

Basisgegevens Vulling:
 
Extra veld “Prijstabel gebruiken met aankoop prijzen” voorzien in tab “Prijs - Gegevens” :
 
 
Indien deze optie is aangevinkt zal de prijstabel informatie ook gebruikt worden indien men enkel met aankoopprijzen rekent.

Basisgegevens Afwerking:
 
Extra veld “Prijstabel gebruiken met aankoop prijzen” voorzien in tab “Prijs - Gegevens” :
 
 
 
Indien deze optie is aangevinkt zal de prijstabel informatie ook gebruikt worden indien men enkel met aankoopprijzen rekent.
Per uitvoering zijn ook 3 nieuwe velden voorzien om de afmeting grenzen per uitvoering te kunnen opgegeven in plaats van op het record niveau zelf :
  1.  Stuk maat waarde = 0 (nog geen toepassing voorzien)
  2.  Min. maat waarde wordt overgenomen van oude veld
  3.  Inc. maat waarde wordt overgenomen van oude veld
 
Berekeningen:
 
Voortaan wordt tijdens de berekening de tarief prijs toch gebruikt ook indien enkel met aankoop prijzen wordt gerekend en aan volgende voorwaarden is voldaan:
  1. er moet een prijstabel code opgegeven zijn bij de uitvoering van het profiel, vulling of afwerking (geen impliciet gedrag meer voor onderdelen)
  2. de aankoopprijs in profiel product, profiel parameter en vulling moet gelijk aan 0 zijn, anders wordt toch die aankoopprijs gebruikt (analoog aan gedrag rekenen met aankoop en verkoop prijzen)
Opmerking
 
Vermits bij in de tabel AFWERK de velden ‘Minimum’ en ‘Increment’ verschoven zijn naar het detail niveau om per uitvoering gespecifieerd te kunnen worden, zijn in de scripting volgende eigenschappen MINMEASURE en INCMEASURE niet meer beschikbaar.
 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland