Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslagpositie met bijhorende bewerkingen definiëren in beslagset (3.24, 3.25 - 2490)


Voortaan kan men bewerkingen koppelen aan het beslag zelf in de beslagset in plaats van apart te definiëren in het opmerking veld van de beslagset record. De tab ‘Beslag’ van het basisgegevens scherm Beslag Set werd hiervoor uitgebreid met een aantal extra velden:
 

 Zijde  = zijde waarop de bewerking moet gebeuren

 1. Geen (geen bewerkingen)
 2. Links
 3. Rechts
 4. Onder
 5. Boven
 6. Krukzijde
 7. Scharnierzijde

Referentie = referentie van waar maat moet genomen worden

 1. Geen (geen bewerkingen)
 2. Links
 3. Rechts
 4. Onder
 5. Boven
 6. Krukzijde
 7. Scharnierzijde
 8. Tot kruk
 9. Vanaf kruk

Krukpositie 

 • Neen = is de positie van de bewerking
 • Ja = is de kruk hoogte

Bewerking = code van de bewerking voor MCMAN

Slachtoffer = waarop de bewerking dient te gebeuren

 1. Geen
 2. Vleugel
 3. Kader
 4. Adapter
 5. Makelaar

Verschuiving = verschuiving tov. berekende positie ifv. verhouding/offset

Opmerkingen
 
Er kunnen maximum twee bewerkingen per beslag gedefinieerd worden.
 
Indien voor een bepaald beslag de ‘Zijde’ en/of ‘Referentie’ op ‘Geen’ staat zullen er geen bewerkingen gegenereerd worden.
 
De velden ‘Verhouding’ en ‘Offset’ worden nu ook gebruikt om de posities van de bewerkingen te specifieren. Omdat deze velden ook gebruikt werden om de krukhoogte te definiëren moet er een onderscheidt gemaakt kunnen worden tussen gewone bewerkingsposities en krukhoogtes.
 
Krukpositie: indien dit op 'Ja' staat betreft het een krukhoogte'Neen' betreft het een een gewone bewerkingspositie:
 
 
Aanpassingen berekeningen voor bewerkingen
 
Voortaan zullen beslagsets gedefinieerd op vleugeldeel, eventueel later ook op andere niveaus, rekening houden met de eventueel toegevoegde bewerkingsparameters bij het beslag zelf,  op volgende wijze :
Voor elk beslag wordt aan de hand van de parameters ‘Zijde’, ‘Referentie’, ‘Verhouding’ en ‘Offset’ een positie berekend op een vleugelprofiel in het desbetreffende vleugeldeel. Indien de gekozen combinatie van ‘Zijde’ en ‘Referentie’ ongeldig is wordt een gepaste foutboodschap getoond.

 
 
Nadien wordt vertrekkende van deze positie elke bewerking gepositioneerd in functie van de opgegeven parameters ‘Slachtoffer’ en ‘Verschuiving’.
Gedrag in functie van het gekozen slachtoffer:
 • Geen: de bewerking wordt genegeerd
 • Vleugel: de bewerking wordt gepositioneerd op het vleugelprofiel zelf,   eventueel gecorrigeerd met de opgegeven ‘Verschuiving’
 • Kader: de bewerking wordt gepositioneerd op het naburige kader- of vleugelprofiel (afhankelijk van het model), eventueel  gecorrigeerd met de opgegeven ‘Verschuiving’
 • Adapter: de bewerking wordt gepositioneerd op het vleugelprofiel in de omkeerkader grenzend aan het basis vleugelprofiel, eventueel gecorrigeerd met de opgegeven ‘Verschuiving’. Een omkeerkader wordt gedefinieerd als een vleugeldeel van het type ‘Vast’ of Fictief welk in dezelfde opening zit als het basis vleugeldeel of een overlappende opening.
 • Makelaar: de bewerking wordt gepositioneerd op het makelaar profiel grenzend aan het basis vleugelprofiel in het naburig vleugeldeel, eventueel gecorrigeerd met de opgegeven ‘Verschuiving’.
Voorbeeld 1 - bewerking op vleugel profiel in vleugel zelf
 
 
Voor de ‘Raamkruk’ moet de bewerking ‘TS_RAAMKRUK’ gebeuren ter hoogte van de krukpositie in het model:
 • Zijde is ‘Krukzijde’ en slachtoffer is ‘Vleugel’: de bewerking komt terecht op het vleugelprofiel met de kruk.
 • Gemeten op het stuk vanaf de kruk, op het begin hiervan (0/99) met een offset van 0mm.
Voorbeeld 2 - bewerking op naburig kader profiel (buitenkader of stijl)
 
 
 
Voor een ‘Raamscharnier’ moeten 2 bewerkingen gebeuren.
 
TS_RAAMSCHARNIER’ op de vleugel:
 • Zijde is ‘Scharnierzijde’. Referentie is ‘Onder’, wat betekent dat er gemeten wordt van de onderkant van de vleugel. Slachtoffer is ‘Vleugel’.
 • Positie is 80mm van aan het begin (0/99), met een verschuiving van 0mm.
TS_HOEKLAGER’ op de kader of tussenstijl:
 • Slachtoffer is hier ‘Kader’, en kan dus ook resulteren in een tussenstijl.
 • In dit voorbeeld is er een verschuiving van -15mm, wat betekent dat deze bewerking in het raam 15mm onder de bewerking op de vleugel zal terechtkomen.
Voorbeeld 3 - bewerking op vleugel profiel en makelaar in naburige vleugel
 
 
Bovenstaand beslagset hangt aan het actief vleugeldeel van een dubbel opendraaiend raam. De bewerkingen voor SLUITPUNT1 en SLUITPUNT2 zullen in het raam op dezelfde hoogte terechtkomen, maar op een ander profiel.
 
Bewerking TS_SLUITPUNT1 komt het vleugelprofiel van het passieve vleugeldeel terecht. Dit profiel vervult de functie van ‘Kader’ (zie slachtoffer) voor het profiel met de kruk van het actieve vleugeldeel. Kiezen we hier als slachtoffer ‘Vleugel’, dan komt de bewerking op de actieve vleugel terecht, zoals in het eerste voorbeeld.
 
TS_SLUITPUNT2 komt terecht op de makelaar op de passieve vleugel. De positie van beide bewerkingen is 10mm boven 1/3 van de vleugelhoogte.
 
Voorbeeld 4 - bewerking op adapter profiel omkeerkader
 
 
 
Bovenstaand beslagset hangt aan een buitendraaiende vleugel, die gemonteerd is met adaptorprofielen in een standaard kader voor binnendraaiende vleugels.
 
De bewerkingen voor SLUITPUNT1 en SLUITPUNT2 zullen, net zoals in vorig voorbeeld, op dezelfde hoogte terechtkomen, maar weer op 2 verschillende profielen.
 
Bewerking TS_SLUITPUNT1 komt in de buitenkader zelf terecht. Referentie = ‘Kader’.
 
TS_SLUITPUNT2 komt op het adaptorprofiel terecht tussen vleugel en kader. Referentie = ‘Adaptor’.
 
Parameters die worden doorgegeven naar de routines “onder de lijn” in JOPPS MC Manager:
 
Parameter
 
A
Voorkeurkant schroeven  
1 = rechter kant van het profiel (>I in editor)    
2 = linker kant van het profiel (II< in editor)
B
Kant waarop de bewerking uitgevoerd wordt   
Voor T-profielen:  
3 = rechter zijde van het slachtoffer      
4 = linker zijde van het slachtoffer
C
Draaizin
0 = links
1 = rechts
D
Type profiel
0 = vleugel
1 = kader
2 = T-stijl
3 = omkeerkader
4 = makelaar
E
Draairichting
0 = binnen
1 = buiten
F
profiel code numeriek van de buur
 
S
profiel code alfanumeriek van de buur
 
 
 
Onderstaande code kan gekopiëerd worden in het veld "Instructies" van de tab "Routines" in de Mcman.
 
/* BESLAG VIA BESLAGSET */
Product   := Param.Product;
Parameter := Param.Profile;
Positie   := Param.Workoffset;

KantSchroeven   := Param.A; /* (voorkeur kant schroeven) 1 = rechts, 2 = links */
Kant            := Param.B; /* 3 = rechts, 4 = links */
Draaizin        := Param.C; /* 0 = links, 1 = rechts */
TypeProfiel     := Param.D; /* 0 = vleugel, 1 = kader, 2 = T-stijl, 3 = omkeerkader, 4 = makelaar */
Draairichting   := Param.E; /* 0 = binnen, 1 = buiten, 2 = beiden */
BuurProfielN     :=  Param.F;  /* profielcode numeriek van de buur 
BuurProfielA     :=  Param.S;  /* profielcode alfanumeriek van de buur  
 
Voor PVC machines die maar aan 1 kant versterkingen kunnen vastschroeven kan onderstaande code nuttig zijn:
 
Omkeren := 0;
if (TypeProfiel = 2) && (Kantschroeven = 2) then
{
  Omkeren := 1;
  Positie := Piece.Piecelength - Param.Workoffset;
};
 

Zie ook:

 
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland