Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Uitbreidingen op U-waarden rekenen (3.20 - 2044)


De U- waarden berekeningen werd verder uitgebreid met:

  • Standaard waarden Uf, Ug en Psi kunnen gedefinieerd worden per type profiel en per type vulling;
  • Foutboodschappen betreffende bron aangeleverde U-waarden;
  • Er wordt rekening gehouden met de profielen gedefinieerd rond een raam;
  • U-waarden van versterkingen en glaslatten kunnen apart gedefinieerd worden;

Psi waarde kan gedefinieerd worden in functie van het gebruikte materiaal (hout, alu, pvc of staal). Elk van deze uitbreidingen wordt hieronder gedetailleerd beschreven.

Meer standaard waarden voor Uf, Ug en Psi waarden

Vroeger was er maar 1 default voor elke parameter, nu zijn er defaults voorzien per profiel- en vulling functie. Deze zijn in te stellen langs ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – U waarden’ in de rubriek ‘Standaard waarden’:

Indien er geen specifieke U waarden zijn opgegeven voor een profiel of vulling zal de desbetreffende default gekozen worden.

Foutboodschappen bron aangeleverde U waarden

De bron ttz de leveranciers code van de aangeleverde U waarden wordt ook getoond op de rapporten. Indien er geen U waarden voorhanden zijn zal op het rapport voor het profiel of vulling de informatie initalic’ en ‘rood’ verschijnen zonder vermelding van de bron:

Tijdens het rekenen worden onderaan het scherm eveneens waarschuwingen getoond:

  • een foutboodschap indien geen U waarde gevonden, t.t.z. ook geen bij standaard waarde
  • een waarschuwing indien standaard U waarde gebruikt i.pl.v. specifieke

U waarden rekenen voor profielen rond een raam

De U waarde berekening is ook aangepast om ook rekening te houden met de profielen gedefinieerd rond een raam, o.a.: dorpels, verluchtingen, verbredingen.

Versterkingen en glaslatten in rekening brengen

Tot nu toe werd voor profielen steeds een globale waarde opgegeven voor het profiel inclusief de meest gangbare versterking en/of glaslat. Vermits er nu naast de klassieke stalen versterkingen nu ook kunststof versterkingen op de markt verschijnen met betere isolatie eigenschappen is het noodzakelijk om de U waarde van de versterkingen apart te kunnen specifiëren. Hiervoor werd de tabel UPROFIEL.DB in de basisgegevens voorzien van een aantal extra velden om een U waarde voor de combinatie van profielen met de specifieke versterking/glaslat te kunnen definiëren: · 


Om compatibel te blijven met de oude U waarde gegevens werden er in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – U waarden’ onder de rubriek ‘U waarden’ extra instellingen voorzien om U waarden van ‘Versterkingen’ en ‘Glaslatten’ apart te definiëren:

        

  • Neen (U waarde is opgenomen in profiel)
  • Ja (U waarde is apart gedefinieerd)

Verliesfactor vulling in functie van materiaal profiel:

De Psi waarde van de vulling is niet alleen afhankelijk van het type afstandshouder maar eveneens van het type materiaal van het profiel waarin de vulling geplaatst wordt. Vandaar de mogelijkheid om in de tabel UVULLING.DB in de basisgegevens per materiaal type (hout, aluminium, pvc of staal) een specifieke ‘Psi’ waarde te kunnen opgegeven:


Is de specifieke Psi waarde ifv het materiaal niet ingevuld, dan wordt de algemene Psi waarde gebruikt.

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland