Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Sterkteberekening: aanpassingen en uitbreidingen winddruk (3.20, 3.33 - 2118, 2997)


De eenheid voor winddruk werd aangepast van kg/m2 naar N/m2. Tijdens de upgrade van de basisgegevens van oudere versies naar versie 3.20 worden de oude gegevens automatisch geconverteerd (oude waarden x10):

 

Verder zijn er ook een aantal correctie factoren voorzien:

  1. risico factor dat de max. winddruk zich voordoet (Belgie x0.9, Nederland x0.66)
  2. correctie waarde indien het raam zich centraal in de gevel van het gebouw bevindt (x1.1)
  3. correctie waarde indien het raam aan de rand van het gebouw is gelegen (x1.5)

Op project niveau kan men in de tab ‘Technisch’, rubriek ‘Norm’ de standaard ‘Positie’ van een raam binnen een gebouw/gevel opgeven:


Deze standaard ‘Positie’ wordt gedefinieerd bij ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Technisch’, rubriek ‘Norm’:

 


Deze standaard wordt overgenomen voor elk raam, maar kan binnen een project steeds gewijzigd worden door de gebruiker:

 


Tijdens de sterkteberekening wordt er naast het opzoeken van de heersende winddruk, ook in functie van de ligging van het raam in de gevel van het gebouw, de juiste correctie factor toegepast gedefinieerd in de NORM tabel:


 


Controle IX & IY profielen (3.33 - 2997)
 
Automatische controle op sterkte van stijlen in een model, IX en/of IY, tijdens het opladen, opbouwen en bij het rekenen van een model.
 
Via de extra instelling ‘Sterkteberekening stijlen en posten’ in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters’ is het mogelijk om een automatische controle te activeren:
 
 
1. Geen
2. Enkel Ix
3. Enkel Iy
4. Beide
 
Afhankelijk van bovenstaande instelling zullen de noodzakelijke waarschuwingen worden gegeven tijdens het opladen, opbouwen van een model !

 


Instellingen automatische sterkteberekening (3.33 P1 - 3024)

Voortaan is het mogelijk om de automatische controle op sterkte van stijlen in een model te sturen.

Extra instellingen voorzien bij ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen - Technisch‘ onder de rubriek ‘Statica’ om als standaard te gebruiken bij het aanmaken van een nieuw project:

 

  • Rekenen Manueel, Enkel Ix, Enkel Iy, Beide
  • Ratio Ix  Automatisch, 1/150, 1/200, 1/225, 1/300, 1/400
  • Ratio Iy  Automatisch, 1/300, 1/500

Deze instellingen worden overgenomen onder de rubriek ‘Statica’ op ‘Project Technisch’ en kunnen hier eventueel nog gewijzigd worden voor het desbetreffende project:


De op het project ingestelde waarden worden gebruikt bij het ophalen van een model uit de bibliotheek of het aanmaken van een nieuw model, maar kunnen eventueel in de editor door de gebruiker aangepast worden in de extra rubriek ‘Statica’:

 

Als men kiest om de waarden te gebruiken die initieel bij het model bewaard zijn in de bibliotheek moet men de instelling ‘Sterkteberekening gedefiniëerd voor het model behouden’ activeren langs ‘Bewerken – Instellingen – Nieuwe groep – Opladen modellen uit de bibliotheek’:

 

De instelling ‘Sterkteberekening stijlen en posten’ in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters’ onder de rubriek ‘Profiel’ werd herwerkt om te bepalen wanneer de controle op sterkte mag uitgevoerd worden voor stijlen en posten indien dit gevraagd is bij het model zelf: 

  1. Altijd controleren ongeacht of er langs beide zijden openingen rond de stijl/post zijn
  2. Enkel controleren als beide kanten stijl/post begrensd zijn door openingen

Afhankelijk van de instelling zullen de noodzakelijke waarschuwingen worden gegeven tijdens het opladen, opbouwen en rekenen!

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland