Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Statistiek


Statistiek is een controlerapport met standaard de volgende informatie:

 

 

De rapporthoofding, met algemene projectgegevens zoals projectcode, reeks, kleuren, klantgegevens,...
Via de Statistiek instellingen kan u zelf bepalen of deze hoofding al dan niet verschijnt en welke informatie erin moet vermeld worden (zie verder).

Per groep wordt de volgende informatie getoond:
 • Modelschets, al dan niet voorzien van maten. Via de Statistiek instellingen kan u zelf de schets layout bepalen (zie verder).
 • Oppervlakte: breedte X hoogte van de groep.
  Via de parameter “Berekeningswijze” in de Statistiek instellingen kan u zelf bepalen hoe deze oppervlakte gerekend wordt (zie verder).
 • Op te spuiten lengte: 2x de breedte en 1x de hoogte van de groep;
 • Omtrek: 2x de breedte en 2x de hoogte van de groep;
 • Gewicht: het gewicht van de ramen en / of het glas. Via de parameter “Gewicht” in de Statistiek Instellingen kan u zelf bepalen welk gewicht er getoond wordt (zie verder)
 • Bijkomende profielinformatie: geeft per profiel de te lakken en te anodiseren oppervlakte. Via de parameter “Profielinformatie tonen” in de Statistiek instellingen kan u zelf bepalen of deze bijkomende profielinformatie al dan niet getoond wordt (zie verder).
Voor het ganse gerekende project wordt de volgende informatie getoond:
 • Totaal aantal gerekende ramen;
 • Totale oppervlakte
 • Totaal op te spuiten lengte;
 • Totale omtrek;
 • Totaal gewicht;
 • Bijkomende profielinformatie met per profiel de te lakken en te anodiseren oppervlakte. Via de parameter “Profielinformatie tonen” in de Statistiek instellingen kan u zelf bepalen of deze bijkomende profielinformatie al dan niet getoond wordt (zie verder).

Zoals eerder gezegd kan u via de Statistiek instellingen de schets layout + al dan niet getoonde informatie zelf bepalen / wijzigen.

Doe als volgt:

Selecteer “Offerte rapporten” onder de tab ‘Resultaat’ en klik in het overzicht het rapport “Statistiek”. Het aangeklikte rapport wordt blauw.
 
Klik de rechter muistoets en selecteer de optie ‘Rapport instellingen’ in het popup menu dat verschijnt. U komt automatisch bij de rapportspecifieke parameters van het aangeklikte rapport ‘Statistiek’ terecht:
 
 
Controleer / wijzig de instellingen van Statistiek:

Schets: Om de schetslayout te bepalen:

 • Scenario: Selecteer het gewenste schetstype. Het overeenkomstige scenario zoals gedefinieerd in Instellingen, tab Schetsen bepaalt hoe de schetsen van het geselecteerde type uitgetekend worden (reële kleuren of niet, elementen tonen / verbergen, codes en andere informatie tonen/verbergen, codes en andere informatie tonen / verbergen, positie van de codes en van de extra informatie enz.).
 • In kleur: om de schetsen al dan niet in kleur af te drukken.
 • Breedte schets / Hoogte schets: Om de schetsafmetingen te bepalen.
 • Formaat:
  • Absoluut: de schetsen worden zo groot mogelijk geplaatst in de voorziene ruimte (gedefinieerd via breedte / hoogte schets), met behoud van de eigen verhouding breedte / hoogte.
  • Schaal: de schetsen worden op schaal geplaatst in de voorziene ruimte (gedefinieerd via breedte / hoogte schets), met behoud van de eigen verhouding breedte / hoogte. De gewenste schaal definieert u in het veld “Schaal”.
 • Schaal: Definieer de gewenste schaal. U kan kiezen tussen 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100.
  JoPPS controleert de gedefinieerde schaal en zal automatisch doorschuiven naar een andere schaal indien dit nodig zou zijn om de schetsen volledig te kunnen visualiseren. De gebruikte schaal wordt vermeld onder de schets.
 • Maatlijnen:
  • Geen: bij de schetsen verschijnen geen maten
  • Technisch: bij de schetsen verschijnen alle maten die ook in de Editor tekening getoond worden.
  • Commercieel: bij de schetsen worden de krukmaat, de maat van vleugelverdeling en de extra maten voor stijlposities niet getoond.
 • Zicht:
  • Volgens groep: schets wordt getoond in het zicht zoals voor de groep gedefinieerd in het project.
  • Binnen: schets wordt getoond in binnenzicht, ongeacht het zicht gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld.
  • Buiten: schets wordt getoond in buitenzicht, ongeacht het zicht gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld
 • Kolommen: Om het aantal kolommen met groepsinformatie te bepalen.
 • Profielinformatie tonen:
  Om te bepalen of en hoe de bijkomende profielinformatie moet getoond worden:
  • Geen: de bijkomende profielinformatie verschijnt niet.
  • Reële lengte: voor elk profiel worden de te anodiseren / te lakken oppervlaktes vermeld, berekend vanaf de effectief gerekende lengte van het profiel. De effectief gerekende lengtes en de zo berekende oppervlaktes worden per groep vermeld bij de groep en verschijnen onderaan de lijst voor het totale project
  • Bestellengte: voor elk profiel worden de te anodiseren / te lakken oppervlaktes vermeld, berekend vanaf de te bestellen lengtes profiel voor het ganse project. De bestellengtes en de zo berekende oppervlaktes worden enkel per project vermeld en verschijnen onderaan de lijst. In ons voorbeeld is deze optie gebruikt.
 • Gewicht: Om te bepalen welk gewicht op het rapport moet vermeld worden:
  • Geen: het gewicht wordt niet getoond
  • Raam inclusief glas: het getoonde gewicht is het gewicht van het raam + het gewicht van het glas
  • Raam exclusief glas: het getoonde gewicht is het gewicht van het raam zonder het gewicht van het glas.
  • Raam en glas uitgesplitst: het gewicht van het raam en het gewicht van het glas worden afzonderlijk getoond.
  • Noteer: de gewichten van profielen, glas,... dienen standaard gedefinieerd te zijn in de basisgegevens!
 • Berekeningswijze:
  Om te bepalen hoe nauwkeurig de getoonde oppervlakte van de ramen berekend wordt:
 • Bij benadering: de oppervlakte wordt berekend op basis van de breedte x hoogte zoals bepaald voor het model / de groep in kwestie.
 • Zo correct mogelijk: om de reële oppervlakte van het raam te berekenen, d.w.z. rekening houdend met de vorm van het raam (boograam, schuin,...). In geval van gevels houdt deze optie niet enkel rekening met de vorm (bv. schuine gevels), maar worden ook de oppervlaktes van modellen die in de gevel zijn gedefinieerd niet toegevoegd aan de berekende geveloppervlakte.
Gegevens overzicht: Om te bepalen welke informatie er bovenaan het rapport verschijnt. Het betreft algemene projectinformatie (codes, vulling, kleuren, ligging, etc.) en algemene klantinformatie. In het veld ‘Tonen overzicht’ bepaalt u of het gegevens overzicht met de algemene informatie bovenaan het rapport al dan niet verschijnt. Indien JA, definieer dan in de verschillende velden of de overeenkomstige informatie al dan niet getoond wordt.
 
Klik OK om eventuele wijzigingen te bevestigen.

 

Volume hout op statistiek rapport (2.70 - 224)

Bij statistiek rapport volgende informatie berekenen en toevoegen: het volume hout per profiel en houtsoort voor elk raam en het totaal volume hout per profiel, per houtsoort voor het volledige project. Het volume van het hout wordt berekent aan de hand van de bestelcode ingevuld in de kolom ‘Bestellen als’ van de tab ‘prijs’ in de ‘profiel produkt’ tabel.

Bijvoorbeeld 130X080-3 betekent dat het ruwe hout een breedte van 130mm heeft, een dikte van 80mm en dat er 3 stuks uit kunnen. Indien er geen indicatie is van aantal stuks, wordt 1 stuk als default genomen.

In het rapport statistiek wordt het volume hout getoond per raam en voor het project.


Per raam wordt de lengte en het volume hout getoond voor elk type profiel in een bepaalde houtsoort en eveneens de totale lengte en het totale volume hout.

Voor het project wordt per houtsoort voor elk profiel de lengte en het volume weergegeven, voor elke houtsoort wordt dan de totale lengte en het totaal volume getoond. Uiteindelijk wordt de totale profiellengte en het totaal houtvolume voor het project weergegeven.

Extra instelling voor het tonen van de volume hout informatie in tab ‘Resultaten/Rapport specifieke parameters/Statistiek’


 
 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland