Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Estimatie naar Excel


Naast de HTML rapporten ‘Estimatie detail’ en ‘Estimatie overzicht’ is er bijkomend een Excel rapport ‘Estimatie’ gecreëerd. Dit Excel rapport geeft u niet alleen een overzicht van alle kostenrubrieken per model maar biedt de extra mogelijkheid om simulaties te doen via aanpassing van marges, kortingen etc. Om dit Excel rapport te rekenen doet u als volgt:
 • Selecteer in de lijst onder de tab ‘Offerte rapporten’ het nieuwe rapport J Estimatie en klik ‘Rekenen’ in de werkbalk bovenaan
  
 
Zorg ervoor dat Excel gesloten is en klik het icoon ‘Resultaat script uitvoeren?’.
Excel wordt automatisch gestart en de overeenkomstige Excel basissjabloon ‘Cost.xlt’ wordt geopend. Het gerekende estimatie rapport wordt vanuit JoPPS automatisch in dit Excel basisdocument geplaatst conform de layout die standaard gedefinieerd is.
Het gegenereerde Excel document krijgt automatisch ‘projectcode estimatie.xls’ als naam:
 

 

Het Excel rapport Estimatie bevat standaard de volgende informatie:
 • Hoofding met de algemene projectinformatie;
 • De kost voor tijd 1 en tijd 2 zoals ze voor het gerekende project gedefinieerd zijn op projectniveau, tab Prijs, sutbab Parameters;
 • De prijsparameters (verlies, korting, marges etc) zoals ze in de verschillende prijsblokken van het gerekende project gedefinieerd zijn.
 • Onder ‘Referentie’ wordt per niveau (project, groep, deel) een lijn aangemaakt voor de items die op elk niveau gedefinieerd zijn. Het betreft:
  • Extra profielen, extra beslag, extra vullingen, extra afwerkingen en extra items die op projectniveau gedefinieerd zijn. De referentie voor de lijn met deze items is de projectcode.
  • De extra items die op groepsniveau gedefinieerd zijn. De referentie voor deze lijn is de projectcode + de groepscode.
  • De gedefinieerde modellen. Per gedefinieerd model wordt een lijn gegenereerd met als referentie de modelcode + de project- en de groepscode.Voor elk model worden ook breedte, hoogte en gerekende oppervlakte vermeld.
 • Elke lijn bevat de volgende informatie:
  • de prijsblok(ken) die in het project voorkomen met per prijsblok de gerekende prijs van het (de) gedefinieerde item(s) of model in kwestie. Deze prijzen zijn berekend in functie van de prijsparameters zoals gedefinieerd voor de prijsblokken in kwestie. Alle prijsblokken die in het gerekende project voorkomen worden getoond, ook diegene waarvan de parameters niet gedefinieerd zijn en dus een prijs van 0,00 € hebben.
   Noteer:
   Indien u de percentages van één of meerdere parameters wijzigt wordt de gerekende prijs van de items onderaan aangepast. U kan dus onmiddellijk zien welk effect een bepaalde aanpassing van bijvoorbeeld een marge heeft op de gerekende verkoopprijs van uw project.
  • de eenheidsprijs (= de prijs per groep of de prijs per deel);
  • het aantal identieke stuks;
  • de totaalprijs (= rekening houdend met het aantal identieke groepen).
 • De totaalprijs voor het gerekende project wordt onderaan vermeld. In deze totaalprijs is steeds rekening gehouden met het aantal identieke groepen.
Indien gewenst kan u het betreffende Excel document opslaan als een xls document.
 
In de rapportspecifieke parameters van het excel rapport J Estimatie wordt het basissjabloon gedefinieerd dat als basis dient voor de opmaak van het gegenereerde Excel document.

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland