Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Calculatie detail


Op Calculatie detail kan u zien en controleren hoeveel de verschillende modellen u effectief kosten aan materiaal en aan werktijden.

Calculatie geeft per type profiel, beslag, rubber, glas, afwerking (en eventueel bewerkingen) aan met welke prijsblokken en op basis van welke aankoopprijzen ze gerekend worden + het aantal gedefinieerde tijdseenheden

Per groep van onderdelen (profielen, beslag, rubbers, glas, afwerking) wordt een algemeen totaal en een totaal per prijsblok gemaakt. Calculatie Detail geeft u dit overzicht per model, Calculatie Overzicht geeft u dezelfde informatie, maar voor het ganse berekende project.

 

 

Calculatie detail bevat standaard de volgende informatie:

De rapporthoofding, met algemene projectgegevens zoals projectcode, reeks, kleuren, klantgegevens,...
Via de Calculatie Detail instellingen kan u zelf bepalen of deze hoofding al dan niet verschijnt en welke informatie erin moet vermeld worden (zie verder).

Per groep bevat Calculatie detail de volgende informatie:

 • De modelhoofding, met vermelding van het aantal identieke groepen, de code van de groep en de omschrijving van het model in kwestie.

 • Een informatieblok met de extra items gedefinieerd onder de tab “Groep detail”, Extra items.

 • Modelschets + tekstblok met standaard de volgende modelinformatie:

  • De code van het model en de modelomschrijving
  • Afmetingen van het model en de vleugel + de krukpositie
  • Afmetingen van de vullingen met Info verschillend van Inbegrepen. Vullingen met Info Inbegrepen verschijnen dus niet in het tekstblok
  • Alle elementen / onderdelen van het model met Info verschillend van Inbegrepen. Elementen / onderdelen met Info Inbegrepen verschijnen dus niet in het tekstblok.
   Via de Calculatie Detail instellingen kan u zelf de schetslayout bepalen en bepalen welke (extra) informatie in het bijhorende tekstblok moet verschijnen (zie verder)

 • Een overzicht van de profielen van het model met per type profiel :

  • Lengte: de berekende lengte
  • Bestelcode + omschrijving: bestelcode voor het profiel + omschrijving
  • Link: Bevat de code van het item waaraan het profiel in kwestie standaard is opgehangen in de basisgegevens.
  • Blok: Code van de prijsblok die voor het profiel in kwestie is gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters. De parameters van deze prijsblok zullen toegepast worden op de basis aankoopprijs voor het berekenen van de verkoopprijs.
  • Prijs: De prijs voor de gerekende lengte profiel, vertrekkende van de prijs zoals voor het profiel in die kleur gedefinieerd in de basisgegevens.
   Via het veld ‘Korting’ in de Calculatie Detail instellingen kan u zelf bepalen of in deze basisprijzen de leverancierskorting verrekend is of niet (zie verder).
  • Tijd 1 / Tijd 2: Het aantal tijdseenheden dat voor het profiel gerekend wordt (aantal tijdseenheden voor het profiel gedefinieerd in Profiel.Parameters X aantal maal dat het profiel voorkomt in het model)
  • Totalen profielen: Onderaan het profielenoverzicht zijn 2 lijnen met totalen vermeld.
   De eerste lijn bevat de totale berekende lengte, totale basisprijs en het totaal aantal tijdseenheden voor de profielen van het model die gerekend worden met dezelfde prijsblok. De tweede lijn bevat deze totalen voor alle profielen van het model.

 • Een overzicht van het beslag van het model met per type beslag:

  • Aantal: Aantal gerekende stuks
  • Bestelcode + omschrijving: Bestelcode voor het beslag + omschrijving
  • Link: Bevat de code van de beslagset waartoe het beslag behoort of de code van het profiel, de vulling, de afwerking waaraan het beslag standaard is opgehangen in de basisgegevens.
  • Blok: Code van de prijsblok voor het beslag gedefinieerd in de basisgegevens. De parameters van deze prijsblok worden toegepast op de basisaankoopprijs voor het berekenen van de verkoopprijs.
  • Prijs: De prijs voor het gerekende aantal stuks beslag, vertrekkende van de prijzen gedefinieerd voor het beslag in die kleur in de basisgegevens.
   Via het veld ‘Korting’ in de Calculatie Detail instellingen kan u zelf bepalen of in deze basisprijzen de leverancierskorting verrekend is of niet (zie verder).
  • Tijd 1 / Tijd 2: Het aantal tijdseenheden gedefinieerd voor het beslag in de basisgegevens.
   Indien u de tijdseenheden heeft gedefinieerd voor de beslagset of voor de beslagtabel waartoe het beslagproduct hoort, dan wordt het totaal aantal tijdseenheden van de set / tabel proportioneel verdeeld over de verschillende beslagproducten van set/ van de tabel. Naast de beslagproducten van de set vindt u dan het ‘toegewezen’ deel.
  • Totalen beslag: Onderaan het beslagoverzicht zijn 2 lijnen met totalen vermeld.
   De eerste lijn bevat de het totale aantal stuks,de totale basisprijs en het totale aantal tijdseenheden van alle beslag van het model dat gerekend wordt met dezelfde prijsblok. De tweede lijn bevat deze totalen voor alle beslag van het model.

 • Een overzicht van het glas van het model met per type glas:

  • Aantal + omschrijving: het aantal openingen in het model waarin het glas voorkomt + omschrijving glassoort.
  • Blok: Code van de prijsblok voor het glas gedefinieerd in Gegevens.Vulling.
   De parameters van deze prijsblok worden toegepast op deze basisprijs voor het berekenen van de verkoopprijs.
  • Prijs: De prijs voor de gerekende glasoppervlakte, vertrekkende van de gedefinieerde glasprijzen.
   Via het veld ‘Korting’ in de Calculatie Detail instellingen kan u zelf bepalen of in deze basisprijzen de leverancierskorting verrekend is of niet (zie verder).
  • Tijd 1 / Tijd 2: Het aantal gerekende tijdseenheden (aantal tijdseenheden voor het glas gedefinieerd in Vulling X aantal maal dat het glas voorkomt in het model)
  • Totalen glas: Onderaan het glasoverzicht zijn 2 lijnen met totalen vermeld.
   De eerste lijn bevat het totale aantal stuks, de totale basisprijs en het totaal aantal tijdseenheden van alle glas van het model dat gerekend wordt met dezelfde prijsblok.
   De tweede lijn bevat deze totalen voor al het glas van het model.
    
Opmerkingen
 

Indien er voor het model ook rubbers en afwerkingen zijn gedefinieerd, dan bevat de lijst Calculatie een extra blok 'Rubbers' en een extra blok ‘Afwerkingen’ met per type rubber / afwerking de informatie als hierboven beschreven.

Indien de profielen gerekend worden met vast verlies (zijnde het % vast verlies dat gedefinieerd is in de prijsblok van de profielen), dan verschijnt onder de blok “Profielen” een extra blok ‘Verlies’:

 

De in het blok ‘Verlies’ getoonde restlengte is het percentage vast verlies op de benodigde lengte. Voorbeeld: benodigde lengte is 4 m, vast verlies is 5%, dan is de restlengte 0.2m.

De in het blok ‘Verlies’ getoonde prijs is de prijs van de benodigde lengte, vermenigvuldigd met het percentage vast verlies.
Voorbeeld: prijs voor een benodigde lengte van 4m is 79.08 euro, het vast verlies is 5%. Voor de restlengte van 0.2m bedraagt de prijs 3.95 euro (= 79.08 x 5%).

Zoals eerder gezegd kan u via de calculatie detail instellingen de schets layout + getoonde (model)informatie zelf bepalen / wijzigen. Doe als volgt:

Selecteer “Offerte rapporten” onder de tab ‘Resultaat’ en klik in het overzicht het rapport “Calculatie Detail”. Het aangeklikte rapport wordt blauw.

Klik de rechter muistoets en selecteer de optie ‘Rapport instellingen’ in het popup menu dat verschijnt. U komt automatisch bij de rapportspecifieke parameters van het aangeklikte rapport ‘Calculatie detail’ terecht:

 

 

Controleer / wijzig de instellingen van Calculatie detail:

Toon schetsen: Om de modelschetsen al dan niet te tonen.

Schets: Om de schetslayout te bepalen:

 • Scenario: Selecteer het gewenste schetstype. Het overeenkomstige scenario zoals gedefinieerd in Instellingen, tab Schetsen bepaalt hoe de schetsen van het geselecteerde type uitgetekend worden (reële kleuren of niet, elementen tonen / verbergen, codes en andere informatie tonen/verbergen, codes en andere informatie tonen / verbergen, positie van de codes en van de extra informatie enz.).
 • In kleur:  om de schetsen al dan niet in kleur af te drukken.
 • Breedte schets / Hoogte schets: Om de schetsafmetingen te bepalen.
 • Formaat:
  • Absoluut: de schetsen worden zo groot mogelijk geplaatst in de voorziene ruimte (gedefinieerd via breedte / hoogte schets), met behoud van de eigen verhouding breedte / hoogte.
  • Schaal: de schetsen worden op schaal geplaatst in de voorziene ruimte (gedefinieerd via breedte / hoogte schets), met behoud van de eigen verhouding breedte / hoogte. De gewenste schaal definieert u in het veld “Schaal”.
 • Schaal: Definieer de gewenste schaal. U kan kiezen tussen 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100.
  JoPPS controleert de gedefinieerde schaal en zal automatisch doorschuiven naar een andere schaal indien dit nodig zou zijn om de schetsen volledig te kunnen visualiseren. De gebruikte schaal wordt vermeld onder de schets.
 • Maatlijnen:

  • Geen: bij de schetsen verschijnen geen maten
  • Technisch: bij de schetsen verschijnen alle maten die ook in de Editor tekening getoond worden.
  • Commercieel: bij de schetsen worden de krukmaat, de maat van vleugelverdeling en de extra maten voor stijlposities niet getoond.
 • Zicht:

  • Volgens groep: schets wordt getoond in het zicht zoals voor de groep gedefinieerd in het project.
  • Binnen: schets wordt getoond in binnenzicht, ongeacht het zicht gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld.
  • Buiten: schets wordt getoond in buitenzicht, ongeacht het zicht gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld

Extra informatie in tekstblok: Naast de modelinformatie die standaard in de tekstblok verschijnt zoals eerder beschreven, kan u bepalen welke extra informatie er eveneens mee moet verschijnen:

 • Project: JA om in de tekstblok de projectcode, groepscode en projectomschrijving te tonen.
 • Klant: JA om in de tekstblok de klantnaam te tonen
 • Reeks: JA om in de tekstblok de reeks (omschrijving + code) te tonen waarin het raam is uitgevoerd.
 • Uitvoeringen: JA om in de tekstblok de houtsoort of de kleur (omschrijving + code) te tonen waarin het raam is uitgevoerd.
 • Niveau raam: Indien JA wordt in de tekstblok de ligging (hoogte) van het deel getoond indien deze voor het model gedefinieerd is in Editor. Is de hoogte van het deel niet gedefinieerd maar de hoogte van het project wel, dan wordt in de tekstblok de hoogte gedefinieerd voor het project getoond. Indien noch de hoogte van het project, noch de hoogte van het model zijn gedefinieerd (beiden 0), dan wordt deze informatie niet getoond.
 • Opmerkingen: het betreft de opmerkingen die voor een groep kunnen gedefinieerd worden onder Groep Detail, tab “Opmerking”:
  • Standaard (groep): JA om in de tekstblok de opmerking te tonen gedefinieerd onder Groep detail, Opmerking, subtab ‘Standaard'
  • Klant (groep): JA om in de tekstblok de opmerking te tonen gedefinieerd onder Groep detail, Opmerking, subtab ‘Klant’
  • Leverancier (groep): JA om in de tekstblok de opmerking te tonen gedefinieerd onder Groep detail, Opmerking, subtab ‘Leverancier’
  • Technisch (groep): JA om in de tekstblok de opmerking te tonen gedefinieerd onder Groep detail, Opmerking, subtab ‘Technisch' 
 • Artikelcode (uitgezonderd afdeling): zoals bekend worden alle items / onderdelen van het model met een Info verschillend van Inbegrepen standaard mee getoond in de tekstblok. U kan voor alle uitgeschreven profielen en beslag bepalen of de artikelcode al dan niet mee vermeld wordt. Definieer in dit veld het afdelingsnummer van die profielen / beslag waarvoor de artikelcode niet mee mag vermeld worden in de tekstblok.
 • Afmeting uitgezonderd afdeling): zoals bekend worden alle items / onderdelen van het model met een Info verschillend van Inbegrepen standaard mee getoond in de tekstblok. U kan voor alle uitgeschreven items bepalen of de afmetingen al dan niet mee moeten verschijnen. Definieer in dit veld het afdelingsnummer van die items waarvoor de afmetingen niet mee mogen verschijnen in de tekstblok.
 • Opmerking (uitgezonderd afdeling): definieer in dit veld het afdelingsnummer van die uitgeschreven items waarvoor de opmerking gedefinieerd in de basisgegevens, niet mee mag verschijnen in de tekstblok.

Korting: Om te bepalen of in de prijs vermeld voor profielen, beslag, rubbers, glas, afwerkingen de leverancierskorting al dan niet verrekend is.

Gegevens overzicht: Om te bepalen welke informatie er bovenaan het rapport verschijnt. Het betreft algemene projectinformatie (codes, vulling, kleuren, ligging, etc.) en algemene klantinformatie.

In het veld ‘Tonen overzicht’ bepaalt u of het gegevens overzicht met de algemene informatie bovenaan het rapport al dan niet verschijnt. Indien JA, definieer dan in de verschillende velden of de overeenkomstige informatie al dan niet getoond wordt.

Klik OK om eventuele wijzigingen te bevestigen.

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland