Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Profiel Parameters specifiek voor Hout


De volgende parameters in de Profiel parameters tabel worden gebruikt specifiek voor de houtberekeningen:

 • Penlengte
 • Pendiepte
 • Gatdiepte
 • Correctie kant 1
 • Correctie kant 2 
 • Pen beperken
 • Pen correctie

Nieuwe begrippen:

 • rassementmaat 1
 • rassementmaat 2
 • rassement correctiematen

Aangepast:

 • lengte berekening profiel bij verbinding op doorlopen, toekomend op een stijl
 • correctie op de lengte berekening profiel bij de verbinding verstek
 • correctie op de lengte berekening profiel bij de verbinding stoppen in combinatie met nieuwe parameter pendiepte

 

Tab parameters

Offset/correctie breedte kant 1, correctie op de breedte van het profiel.

Kant 1 is rechterzijde van het profiel, in principe de kant van de muur bij een buitenkader, kant van de vleugelsponning bij een vleugelkader, rechts op een stijl als men wandelt van begin naar einde op de stijl. Deze correctie factor wordt gebruikt bij het “omfrezen”, aanbrengen van de vleugelsponning bij een vleugel, koppelgroef bij een buitenkader: 

 


Offset/correctie breedte kant 2, 
correctie op de breedte van het profiel.

Kant 2 is linkerzijde van het profiel, in principe de kant van de vleugel bij een buitenkader, kant van de glassponning bij een vleugelkader, links op een stijl als men wandelt van begin naar einde op de stijl. Deze correctie factor wordt hoofdzakelijk gebruikt als correctie op het wegzagen van de glaslat. Dit is afhankelijk van de frezenset op de profileer machine:

 


Glasslag

Functie blijft behouden volgens huidige methode, bijkomende functie indien het profiel op doorlopen staat: berekening van de correctie rassement is de afstand van de bodem van de glasslag tot zijkant profiel (zie later voor berekeningen):

 

 

Speling

Functie blijft behouden volgens huidige methode indien profiel niet op doorlopen staat, wel moet men hiermee rekening houden , bij modelopbouw, of bij lengte correctie profiel omdat anders de waarde van de speling fout kan zijn. Bijvoorbeeld diepte groef 4mm maar speling op 8mm gezet voor rassement 2

Bijkomende functie indien het profiel op doorlopen staat: berekening van de correctie rassement 2 is de afstand van de bodem van de groef tot zijkant profiel (zie later voor berekeningen):

 

Indien gewerkt wordt met rassement maten, worden lengte correcties nodig voor stijlen op stoppen best geplaatst bij de verbindingen.


Tab geometrie

Penlengte

 • dit is de corresponderende profielbreedte waarop de pennebank standaard afgesteld staat voor dit profiel om de juiste penlengte te bekomen
 • in principe is dit de standaardbreedte van het profiel vermeerdert met de correctie breedte kant 1
 • deze factor wordt gebruikt in de rapporteringsfaze

Pendiepte

 • penlengte die gebruikt wordt voor een profiel dat op stoppen staat
 • Indien pendiepte gelijk is aan nul, wordt de lengte op de normale manier berekend voor een profiel dat op stoppen staat
 • Indien verschillend van nul, is de lengte van het profiel gelijk aan de lengte tot binnenkant profiel, vermeerdert met de pendiepte

 

 De lengte voor een profiel op doorlopen dat toekomt op een T-stijl wordt als volgt uitgerekend:

 • tot aan de zijkant van het profiel (1/2 breedte van het profiel wordt er bij geteld)
 • diepte van het profiel wordt nu gecorrigeerd indien op stoppen met de hierboven omschreven pendiepte

Pen correctie (beslagsponning):

 • indien Pen correctie ingevuld is, is dit een lengte correctie om hout uit te sparen
 • wordt in principe gebruikt bij het omfrezen van vleugel, kan echter ook gebruikt worden op kader niveau
 • wordt enkel gebruikt indien de pen verborgen is, in principe de stijl van de vleugel
 • profiel en pen worden aan iedere zijde ingekort met deze lengte
   

 

Pen beperken

 • maximum penlengte = standaard penlengte
 • indien aangevinkt, wordt voor het profiel in kwestie de maximum penlengte gezet op de “standaard” penlengte, dit enkel indien pen onzichtbaar
 • indien de penlengte langer zou moeten worden, wordt de penlengte behouden en het profiel ingekort
   

Gatdiepte

 •  beperking gatdiepteTab Verbinding

Is gedeeltelijk wat reeds bestaat, de 3 verbindingsmethoden (klemmen, schroeven, persen) moeten gelijke waarden hebben bij hout!

Verstek

 • correctiemaat wordt beschouwd loodrecht op de snede
 • lengtecorrectie houdt rekening met de hoek
 • typisch gebruikt voor microtand verbinding
   

 


Stoppen

Extra correctie bovenop bijvoorbeeld de aftrekmaat, bijvoorbeeld indien de tand niet tot op de bodem gaat van de groef

 


Doorlopen

Wordt gebruikt om de uiteinden vrij te laten bij het persen, correctie moet bij beide profielen ingevuld worden

 

 Aanpassingen in de berekeningen

Berekening van de breedte van het profiel:

In de resultaten blijft de huidige breedte behouden. Bijkomend worden een offset1 en een offset2 bijgeplaatst. In de rapportering wordt beslist welke breedte getoond wordt.

Voor de berekening van de lengte van het profiel blijven de huidge methoden behouden, rekening houdend met de volgende correcties:

Beide profielen op een hoek of een stijl op doorlopen:

 • het profiel wordt verlengd met de breedte correctie 1 van ieder toekomend profiel (beide uiteinden kunnen verlengd worden)
 • indien hoek verschillend is van 90 graden:
  • correctie ten gevolge van correctie breedte kant 1 (1 uiteinde)
  • correctie ten gevolge van correctie breedte kant 2 (1 uiteinde)
 • indien waarde pen correctie (beslagsponning) ingevuld is:
  • enkel voor de onzichtbare pennen
  • ieder uiteinde inkorten met de opgegeven waarde (afwijking kan veroorzaakt worden door pen beperken, zie hierna)
  • lengte = normale lengte – 2x maat pen correctie (beslagsponning)

bv:

vleugel is 1000x1000
alle profielen standaard breedte 73
normaal lengte profiel = 1000
indien beslagmaat = 20 dan nieuwe lengte = 960
penlengte normaal 73, nu 53

 • indien pen beperken (maximum penlengte = standaard penlengte) aangevinkt is:
  • beperkt de lengte van de pennen
  • indien deze langer worden, bijvoorbeeld door breder toekomend profiel, blijft penlengte behouden en wordt profiel evenredig ingekort

bv:

vleugel 1000x1000
bovenste profiel 100 breed, rest 73 breed
indien pen beperken dan
normale lengte verticale profielen is 1000
normale penlengte is 73 onder 100 boven
indien pen beperken dan
lengte verticale profielen is 1000 – (100-73)
beide penlengtes worden 73

 • hierbij wordt rekening gehouden met voorgaande waarde pen correctie:
  • indien deze verschillend is van nul wordt in eerste instantie de pen ingekort en moet lengte gecorrigeerd worden met de opgegeven waarde, zie hierboven
  • indien de breedte van het toekomend profiel toeneemt, blijft lengte behouden en varieert penlengte met het verschil tussen beide breedten
  • indien breedte toekomend profiel verder toeneemt zodat verschil tussen beide breedte groter is dan de opgegeven correctie, dan wordt de penlengte gelijk aan de opgegeven maximum waarde en wordt het profiel ingekort
    

Pofiel staat op stoppen

Alle berekeningen blijven behouden op 1 uitzondering na: indien pendiepte opgegeven wordt, wordt de lengte berekend tot aan de binnenkant van het toekomend profiel vermeerdert met de pendiepte:

bv:

- Normale lengte zou 1000 kunnen zijn
- in functie breedte stijl is maat tot binnenzijde nu 900
- pendiepte = 47
- nieuwe profiellengte is 947


Berekening penlengte

Verduidelijking term penlengte:

De bij profiel parameters opgegeven penlengte is eigenlijk de maat die overeenstemt met de standaard breedte waarvoor de pennebank standaard ingesteld staat, de “echte” penlengte varieert namelijk of het een zichtbare of onzichtbare pen betreft:

bv:

- kaderprofiel na afwerken is 73 mm
- correctie zijde 1 is 0 mm
- “standaard” penlengte is 70mm
- correctie op de penlengte is -3mm
- vleugelprofiel is na omfrezen 69mm
- correctie zijde 1 is 1 mm
- “standaard” penlengte is 70mm
- correctie op de penlengte is 0mm

De berekende penlengte is functie van het toekomende profiel:

 • van de breedte (standaard breedte of de in de editor gewijzigde breedte)
 • van de correctie zijde 1 van het toekomende profiel
 • penlengte is onafhankelijk van de hoek  

De berekende penlengte houdt ook rekening met de eigen correctie zijde 1 in functie van de hoek. Zoals hiervoor uitgelegd bij de lengte van het profiel wordt de penlengte ook beïnvloedt door de beslagsponning en de maximum penlengte.

Rassement maten

In de resultaat tabellen zitten de volgende maten:

R1B1: Rassement 1 begin profiel zijde 1 is profielbreedte buur glasslag buur (zijde 1 is de rechterkant van het profiel)
R2B1: Rassement 2 begin profiel zijde 1 = is profielbreedte buur (glasslag buur speling buur)
R1E1: Rassement 1 einde profiel zijde 1 = is profielbreedte buur glasslag buur
R2E1: Rassement 2 einde profiel zijde 1 = is profielbreedte buur (glasslag buur – speling buur)
R1B2: Rassement 1 begin profiel zijde 2 = is profielbreedte buur glasslag buur (zijde 2 is de linkerkant van het profiel, normaal de glassponning)
R2B2: Rassement 2 begin profiel zijde 2 = is profielbreedte buur (glasslag buur – speling buur)
R1E2: Rassement 1 einde profiel zijde 2 = is profielbreedte buur glasslag buur
R2E2: 
Rassement 2 einde profiel zijde 2 = is profielbreedte buur (glasslag buur – speling buur)

Tonen correcties berekend en geplaatst in de tabellen

 • Altijd tonen:
  • Rassement 1 zijde 1 = Lengte profiel – R1B1 – R1E1
 • Indien een stijl:
  • Rassement 1 zijde 2 = Lengte profiel – R1B2 – R1E2
 • In functie van volgnummer en indien R1B1 ongelijk aan R2B1 of R1E1 ongelijk aan R2E1:
  • Rassement 2 zijde 1 = Lengte profiel – R2B1 – R2E1
  • Indien stijl, ook zijde 2
 • In functie van volgnummer en indien R1B1 = R2B1 en R1E1 = R2E1:
  • Rassement 2 zijde 1 = 0
  • Indien stijl, ook zijde 2
 • In functie van ander volgnummer:
  • Rassement 2 zijde 1 = R2B1 of R1B1
  • Indien stijl, ook zijde 2


Rapportering Profiellijst

Beschikbare instellingen:

Toon schetsen: Ja/Neen

Schets:  instellingen van de schetsen zoals bij andere rapporten

Positie technische informatie

 • Naast schets/Onder schets
 • Naast schets, technische informatie verschijnt naast de schets, beschikbare breedte gelijk aan bladbreedte – breedte schets
 • Onder schets, technische informatie verschijnt onder de schets en kan volledige bladbreedte benutten

Profiellengte

 1. Zaaglengte
 2. Lengte
 3. Binnenlengte
 4. Kant 1
 5. Kant 2
 6. Is de lengte die getoond moet worden bij de bruto lengte. Let wel, deze wordt steeds gecorrigeerd met de correctiebreedte

Te tonen houtsoorten

 1. Enkel houtsoorten die afwijken van de standaard houtsoort
 2. Alle houtsoorten

Bij keuze 1 wordt een “-“ getoond indien de houtsoort van het profiel identiek is aan de standaard houtsoort van het project

Uitschrijven houtsoorten

 1. Code houtsoort
 2. Omschrijving houtsoort

keuze uit de code uit de uitvoeringstabel of de er bij horende omschrijving

Te tonen reeksen

 1. Enkel reeks afwijkend van de standaard reeks
 2. Alle reeksen

Bij keuze 1 wordt een “-“ getoond indien de reeks van het profiel identiek is aan de standaard reeks van het project

Netto breedte: correctie 1 bijtellen?

 1. Neen
 2. Ja

Ingeval 2 wordt de netto breedte van het profiel gecorrigeerd met de correctie ingebracht voor zijde 1 van het profiel, normaal voor het omloopfrezen

Netto breedte: correctie 2 bijtellen?

 1. Neen
 2. Ja

Ingeval 2 wordt de netto breedte van het profiel gecorrigeerd met de correctie ingebracht voor zijde 2, bijvoorbeeld de breedte van het zaagblad voor het verwijderen van de glaslat

Te tonen netto breedtes

 1. Enkel netto breedtes afwijkend van de standaard netto breedte
 2. Alle netto breedtes

In geval 1. wordt een “-“ getoond indien de resulterende netto breedte van het profiel gelijk is aan de standaardbreedte van het profiel. Dit betekent dat de breedte niet gecorrigeerd werd in de editor

Te tonen beginhoeken

 1. Enkel hoeken afwijkend van de standaardhoek ifv de verbinding
 2. Alle hoeken

In geval 1 wordt een “-“ getoond indien de hoek afwijkt van 45 graden indien het over een verstekverbinding gaat of afwijkt van 90 graden in het geval van stoppen of doorlopen

Te tonen eindhoeken

 1. Enkel hoeken afwijkend van de standaardhoek ifv de verbinding
 2. Alle hoeken

In geval 1 wordt een “-“ getoond indien de hoek afwijkt van 45 graden indien het over een verstekverbinding gaat of afwijkt van 90 graden in het geval van stoppen of doorlopen

Penlengte begin

1. Penlengte
2. Penlengte – standaardwaarde
(3. Penlengte – standaardwaarde indien niet standaard)
4. Standaardwaarde - penlengte
(5. Standaardwaarde - penlengte indien niet standaard)
Penlengte = breedte van het toekomend profiel
Standaardwaarde = de waarde ingevuld bij profiel parameters

Penlengte einde

1. Penlengte
2. Penlengte – standaardwaarde
(3. Penlengte – standaardwaarde indien niet standaard)
4. Standaardwaarde - penlengte
(5. Standaardwaarde - penlengte indien niet standaard)
Penlengte = breedte van het toekomend profiel
Standaardwaarde = de waarde ingevuld bij profiel parameters

Uitgezonderd afdeling

(0,999) standaardinstelling, zoals bij andere rapporten

Kolomvolgorde

Geef hier de volgorde van de kolommen op, en maak een keuze uit de gewenste parameters gescheiden door een komma, standaard A,G,J,L,C,E,P.

Informatie op rapporten: Beschikbare kolommen afdrukken

A Aantal: numeriek voorgesteld, indien nergens in de rij een aantal opgegeven wordt, zal dit aantal steeds vooraan komen in
de tabel
B Aantal voorgesteld als bolletjes
C Netto lengte: lengte van het profiel zoals het geperst wordt, in principe breedte of hoogte van de kader vermeederd met de
correctie voor het omloopfrezen van de toekomende profielen,
D Brutto lengte: lengte van het profiel zoals het van de afkort zaag komt, is de lengte vermeerdert met afkortmaat en rekening
houdend met de afrondmaat
E Houtsoort uitvoering
B Reeks van het profiel
G Profiel code van het profiel
H Omschrijving van het profiel
I Referentie zoals voor andere rapporten
J Netto breedte normaal vanuit profielparameters (tenzij andere breedte opgegeven in editor) gecorrigeerd met de 2 correctie
factoren
K Bruto breedte vanuit profiel product
L Netto dikte vanuit profiel parameters
M Bruto dikte vanuit profiel product
N Beginhoek volgens ontvouwingsrichting
O Eindhoek
P Positie boven – onder – links - rechts in de kader
Q Boogstraal
R Reeks begin van het profiel dat toekomt aan het begin
S Profiel begin
T Pen begin zichtbaar getekend in editor of niet
U Verstek begin doorlopen – stoppen – verstek- onbepaald
V Penlengte begin volgens berekeningsmethode hierboven
W Reeks einde
X Profiel einde
Y Pen begin einde
Z Verstek einde
AA Penlengte einde
AB DXF sectie schets van het profiel
AC R1B1 correctie rassementmaat 1 zijde 1 begin profiel
AD R1B2 correctie rassementmaat 1 zijde 2 begin profiel
AE R2B1 correctie rassementmaat 2 zijde 1 begin profiel
AF R2B2 correctie rassementmaat 2 zijde 2 begin profiel
AG R1E1 correctie rassementmaat 1 zijde 1 einde profiel
AH R1E2 correctie rassementmaat 1 zijde 2 einde profiel
AI R2E1 correctie rassementmaat 2 zijde 1 einde profiel
AJ R2E2 correctie rassementmaat 2 zijde 2 einde profiel
AK R1-1 rassement maat 1 zijde 1
AL R1-2 rassement maat 1 zijde 2
AM R2-1 rassement maat 2 zijde 1
AN R2-2 rassement maat 2 zijde 2

Sortering

 1. Productcode
 2. Afdeling
 3. Volgnummer

Overzicht sortering

 • batchcode indien daarmee gewerkt wordt
 • project
 • groep
 • deel
 • afdeling

Gegevensoverzicht

Identiek aan andere technische rapporten

Opmerking

Ter aanvulling van deze informatie zie ook:  Voorbeeld profiel parameters specifiek voor hout

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland