Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Invullen tabel prijstarief vanuit een Excel werkblad


Bekijk eerst eventueel opbouw van een tarief in JoPPS.

Maak een werkblad voor iedere modelcode zodat de naam van het werkblad overeen komt met de modelcode in JoPPS.

Ieder model heeft dus zijn eigen werkblad, (in dit vb.: VAST, VAL, DDK,...):

Voer vervolgens de prijzen in de matrix als volgt:

 • in horizontale richting volgens de breedte
 • in verticale richting voor de hoogte
 • de breedtes worden ingevuld in rij 4 vanaf kolom B (of 2)
 • de hoogte in kolom A (of 1) vanaf rij 6
 • op elke kruising komt de waarde (prijs) voor de desbetreffende combinatie (in ons vb, model VAST H700 X B600 kost 85 euro)
 •  laat geen lege cellen (velden)

Excel tabel inlezen in JoPPS via een script

Het Excel bestand wordt via het script Inlezen prijstabel.jss ingelezen dat geopend wordt vanuit het menu Werktuigen  > JScripter macro editor > Vervolgens het script oppikken via Script opladen:

           

 • Open nu het script op de locatie waar u het geplaatst hebt (normaal ..\Joppswin\JSS)
 • Alvorens het script op te starten, moet je de reeks juist zetten. Dat doe je door tussen de aanhalingstekens de reeks op te geven (zoek achter Value_system). Zie de blauwe rechthoeken hierna:

 • Eenmaal het script geopend en de reeks gewijzigd klik dan op uitvoeren (blauwe pijl bovenaan in menu)
 • er wordt gevraagd welke tabel moet ingevuld worden:
  • prijs tarief (0)
  • Prijs Standaard (1)
  • Of beide (2)
 • Standaard instelling is beide (2)
 • vervolgens wordt gevraagd waar het excel bestand moet opgepikt worden

 • het script wordt uitgevoerd en de gegevens ingelezen
 • op het einde komt een mededeling met de tijd die nodig was om de tabel in te lezen
 • vervolgens kun je het resultaat aanschouwen, bijvoorbeeld in prijstarief

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland