Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Een veiligheidskopie maken / terugzetten van standaard instellingen


Via het programma JoPPS Administrator kan u ook veiligheidskopies maken en terugzetten van standaard instellingen van projecten, resultaten en rapporten. Het betreft die instellingen die per gebruiker en in functie van de gegevens database gedefinieerd zijn in BEWERKEN.Instellingen, Tabs Nieuw project, Resultaten en Rapporten.

Een veiligheidskopie maken van standaard instellingen van
projecten, resultaten en rapporten

Sluit JoPPS Windows en open het programma JoPPS Administrator via klik op het overeenkomstige Jadmin icoontje.
Klik de Tab Toegangen. Het Toegangen scherm bevat de verschillende gegevens databases waarmee de geselecteerde gebruiker werkt:

Selecteer de gegevens database waarvan u projectinstellingen, de resultaat- en
rapportinstellingen wil opslaan.
Let op: in geval van meerdere gebruikers (netwerk) moet u ook de betreffende gebruiker selecteren.
Klik het icoon 'Veiligheidskopie instellingen toegang' (linker diskette iocoontje) Het scherm ' Opslaan instellingen toegang als' verschijnt:

Definieer waar u de veiligheidskopie wil opslaan. Kies hierbij in ieder geval een systeem dat los staat van uw eigen PC. Voorbeeld: USB stick of externe harde schijf.
Als bestandsnaam wordt standaard de code van de geselecteerde gebruiker en van de geselecteerde gegevens database voorgesteld. Wijzig indien gewenst. De datum waarop de veiligheidskopie wordt aangemaakt wordt automatisch toegevoegd en het bestand wordt standaard bewaard onder de extensie JAD.

Klik 'Save' (Opslaan). De veiligheidskopie met de standaard instellingen van de overeenkomstige projecten, resulaten en rapporten wordt aangemaakt.
Op het moment dat het opslaan voltooid en gelukt is, krijgt u volgende boodschap:

 

Klik Sluiten. De veiligheidskopie is aangemaakt.

 

Standaard instellingen projecten, resultaten, rapporten terug
zetten na problemen

Na eventuele hardware problemen of bij een mislukte installatie kan u de standaard instellingen van de projecten, resultaten en rapporten recupereren van de veiligheidskopie, doe als volgt:

Open de JoPPS Administrator en selecteer, zoals beschreven op pag.6/13 onder de punten 2 en 3, in de tab Toegangen die gegevens database en die gebruiker waarvan u de standaard project-, resultaat- en rapportinstellingen wil recupereren.

Klik het icoon 'Terugzetten instellingen toegang' (rechter diskette icoontje) Het scherm 'Terugzetten instellingen toegang' verschijnt:

 

Navigeer naar de locatie waar de veiligheidskopie zich bevindt. U krijgt een overzicht van alle bewaarde JAD bestanden.

Selecteer het JAD bestand met de terug te zetten instellingen en klik Open. De project-, resultaat- en rapportinstellingen worden opgeladen. Op het moment dat het opladen voltooid en gelukt is, krijgt u volgende boodschap:

 

Klik Sluiten. U kan opnieuw over de standaard instellingen van de betreffende projecten, resultaten en rapporten beschikken.
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland