Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 




HARINCK link (3.22)


Voortaan is het ook mogelijk om HARINCK panelen te importeren in de basisgegevens VULLING van JoPPS. Deze module kan enkel worden gebruikt als ze toegevoegd is in JoPPS Administrator, tab Toegangen, Importfilters:

 

Bij het toevoegen van een vulling in de basisgegevens Vulling via + onderaan, verschijnt een popup scherm met de beschikbare importmodules:

Kies de gegevens die u wenst toe te voegen (te importeren) door op het overeenkomstige logo te klikken, in ons voorbeeld HARINCK panelen. Klik de Ok knop die ondertussen actief is geworden, de overeenkomstige HARINCK link wordt opgestart.
Bij het eerste gebruik van deze module, komt u automatisch in het scherm ‘Instellingen’ terecht:

 

Volgende instellingen moeten éénmalig gedefinieerd / gecontroleerd worden alvorens u kan beginnen werken:

  • Taal
  • Leverancierscode: code die u in de basisgegevens Klant/Leverancier van JoPPS heeft toegekend aan Harinck;
  • De prijsgerelateerde instellingen (Info, gewenste prijslok, Categorie);
  • Export naar JoPPS: de locatie van de JoPPS Dbx folder, zijnde de locatie naar dewelke het panelenbestand standaard moet geëxporteerd worden;
  • Locatie gegevens: de locatie van de HARINCK data

Klik ‘Bevestigen’, u komt in de HARINCK module terecht: 

Selecteer het paneel dat u wenst te gebruiken in JoPPS en klik ‘Exporteren’ bovenaan. Er wordt een bestand PANELS.XML gegenereerd dat automatisch geplaatst wordt op de locatie du u eerder heeft gedefinieerd in de Instellingen:

Klik het gewenste bestand (paneel) om het te importeren in de basisgegevens VULLING van JoPPS:

Het betreffende paneel is toegevoegd, inclusief de schets, de technische gegevens en de prijsgegevens zoals ze gedefinieerd zijn in het HARINCK databestand. U kan het paneel in kwestie nu gebruiken en rekenen in JoPPS net zoals u dat doet voor alle andere vullingen.

Zie ook

Familie informatie exporteren via paneel import wizards
Standaard afdeling en volgnummer
U-waarden en Opdek informatie




 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland