Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Beslag Set basisgegevens


Beslagset verzamelt beslag onderdelen in functie van de afmetingen van het element waaraan de set verbonden is. Waar beslagtabel gericht is op de leverancier van beslag, is beslagset vooral gericht op de gebruiker van JoPPS. 

Voordelen beslagset tov beslagtabel:

 • eenvoudiger in te vullen en mogelijkheid om per bereik (hoogte van en hoogte tot) een andere beslagonderdeel te laten verschijnen ifv de kruk. Zie hierna.

Nadelen beslagset tov beslagtabel:

 • eens ingevuld is het moeilijk om de juiste samenstelling terug te vinden in functie van de afmetingen
 • geen mogelijkheid om profielen mee te geven 
 • geen automatische alarmen, voorbeeld te groot of te klein
 • geen mogelijkheid om de tijden te wijzigen ifv de afmetingen
   

Tab Parameters

 Tab Beslag

De verschillende beslagproducten + hun aantal, al dan niet in functie van de afmetingen van het model / vleugel of onderdeel waartoe de beslagset behoort, worden hier gedefinieerd.

 • Min. Breedte / Max breedte / Min. Hoogte / max. hoogte:

  • Samenstelling beslagsets is niet afhankelijk van breedte en hoogte:
   Min breedte: 0, max breedte: 99999, min hoogte: 0, max. hoogte 99999mm
  • Samenstelling beslagset is afhankelijk van breedte: Min. Breedte:0, max. breedte: breedte tot dewelke de samenstelling van de set ongewijzigd blijft bv. 300mm, min. hoogte: 0, max. hoogte: 999.
   De beslagset wordt in functie van min en max breedte verder opgebouwd.
  • Samenstelling beslagset is afhanklijk van hoogte: min breedte 0 en max breedte 99999, de min hoogte en max hoogte worden ingevuld zoals beschreven voor beslagsets afhankelijk van de breedte.
  • Samenstelling beslagset is afhankelijk van breedte en hoogte: min breedte, min hoogte, max breedte en max hoogte worden ingevuld zoals beschreven voor beslagsets afhankelijk van de breedte.
    
 • Beslag:  Mogelijkheid om een beslag onderdeel of een combinatie van onderdelen op te pikken.

 • Aantal: Aantal maal dat het onderdeel of de combinatie moet opgenomen worden in de set.
 • Verhouding: Wordt gebruikt om de positie van de kruk in de editor weer te geven. In het geval dat dit veld ingevuld werd in meerdere lijnen voor dezelfde grenzen in de hoogte, wordt het onderdeel uitgekozen waarvan de positie van de kruk in de editor overeenstemt met de combinatie verhouding en offset in deze tabel.Deze functie laat toe om bijvoorbeeld de juiste krukbediening te kiezen ifv de positie van de kruk. Positie ½ betekent dat de referentiepositie op ½ van de hoogte van de vleugel ligt. 0/99 is onder aan de vleugel.
 • Offset: Is de verplaatsing tov de referentiepositie van de kruk. Een waarde van 100 betekent bijvoorbeeld dat de kruk 100mm hoger staat dan het midden of de onderkant van de vleugel.
 • Kleuren: Voor het beslagproduct kan u het standaard kleurgedrag definiëren, gezien tegenover de beslaguitvoering voor kaders en vleugels gedefinieerd in de projecten.

Opmerking

Indien het hier gedefinieerde kleurgedrag afwijkt van het kleurgedrag die u voor het beslag heeft gedefinieerd in Beslag.Product, dan wordt dit kleurgedrag genomen.


 • Info: Om standaard Info te bepalen van het beslagproduct in kwestie.

Opmerking

Indien de hier gedefinieerde Info afwijkt van de Info die voor het beslag is bepaald in Beslag.Product, dan wordt deze Info genomen.

 

Tab Acties

Voor het definiëren van acties die op de betreffende beslagset moeten uitgevoerd worden naar machinesturingen toe.

 

Tab Prijs

  

  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland