Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Handelingen weergave verbinding (3.33 - 2991)


Handelingen kunnen rekenen in functie van de verbinding weergave (uitzicht).

Er werd bij Handelingen een extra berekeningswijze voor verbindingen voorzien om een bepaald type verbinding te simuleren en in rekening te kunnen brengen, en dit los van de technische verbinding:

 
 
10. Verbindingen (technisch) aantal technische verbindingen tellen (oud)
14. Verbindingen (weergave) aantal getoonde verbindingen tellen (nieuw)
 
In onderstaand voorbeeld hebben we een model opgebouwd waarbij de technische verbindingen  (nummer 1 en 2 op de schets) op “verstek” staan en de weergave (nummer 3 en 4 op de schets) op “doorlopen/stoppen” voor de binnenkant:
 
 
 
Voor de berekening van de handelingen Frezen (voor het uitzicht) en Lassen (voor de technische verbinding) het volgend resultaat:
 
 
 
Waarbij de handeling voor het uitzicht als volgt werd gedefiniëerd :
 
  
 
En waarbij de handeling voor de technische verbinding als volgt werd gedefinieerd :
 
 
 
Indien we de weergave verbinding “Doorlopen/Stoppen” op “beide” kanten zouden instellen zou het resultaat als volgt zijn :
 
 
 
Deze informatie werd ook toegevoegd aan de STUK resultaat tabel d.m.v. volgende velden gedefinieerd in PIECE.QIF:
 
DB_PIECE_SIMULINT1 weergave verbinding binnenzijde van buur op begin
DB_PIECE_SIMULEXT1 weergave verbinding buitenzijde van buur op begin
DB_PIECE_SIMULINT2 weergave verbinding binnenzijde van buur op einde
DB_PIECE_SIMULEXT2 weergave verbinding buitenzijde van buur op einde
DB_PIECE_SIMULINTB weergave verbinding binnenzijde profiel begin
DB_PIECE_SIMULEXTB weergave verbinding buitenzijde profiel begin
DB_PIECE_SIMULINTE weergave verbinding binnenzijde profiel einde
DB_PIECE_SIMULEXTE weergave verbinding buitenzijde profiel einde
 
Het XML bestand werd ook uitgebreid met deze informatie aan de hand van extra tags in de “ProfileList” rubriek:
 
BeginSimulInternal weergave verbinding binnenzijde van buur op begin
BeginSimulExternal weergave verbinding buitenzijde van buur op begin
EndSimulInternal weergave verbinding binnenzijde van buur op einde
EndSimulInternal weergave verbinding buitenzijde van buur op einde
SimulInternalBegin weergave verbinding binnenzijde profiel begin
SimulExternalBegin weergave verbinding buitenzijde profiel begin
SimulInternalEnd weergave verbinding binnenzijde profiel einde
SimulExternalEnd weergave verbinding buitenzijde profiel einde

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland