Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Handelingen en opgesplitste profielen (3.31 P1 - 2901


Voor gesegmenteerde bogen werden steeds het aantal segmenten geteld en kon men de volledige boog niet meer tellen in handelingen. 
Daarom is in JoPPS 3.31 P1 een extra berekeningswijze ‘Segmenten’ voorzien zodat de gebruiker expliciet kan kiezen tussen bogen en segmenten van bogen:

 
12. Bogen         aantal gebogen elementen tellen
13. Segmenten aantal segmenten per boog tellen
 
Het voorbeeld in de onderstaande schets bevat 2 gebogen profielen die elk zijn opgesplitst in 3 segmenten :
 
 
De berekening van de handelingen geeft volgend resultaat :
 
 

Er worden 2 bogen geteld, 8 elementen (4 kaders en 4 vleugels) en 6 boog segmenten.

Opmerking: tevens is ook het probleem opgelost voor profielen die werden opgesplitst, bijvoorbeeld omdat de lengte groter was dan de te bestellen lengte, en niet in rekening werden gebracht voor de berekeningswijze “Elementen”.

 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland